Arkitektur för framtiden - katedral eller koloniområde?

2004-12-09 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En presentation, hållen vid 20-års-jubiléet firat av Decerno AB. Presentationen ger en bild av riktning och utmaningar i evolutionen av IT-arkitektur.

Se mer om denna presentation. .

Den semantiska webben

2004-10-25 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En presentation, hållen vid SIRNET/östergötlands seminarium om den semantiska webben i Linköping. Presentationen tog upp bakgrund, teknologier, standarder och tillämpningar av den semantiska webben.

Se mer om denna presentation. .

Information och kunskap i en distribuerad värld

2004-10-20 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En presentation, hållen SESAM:s höstseminarium 2004 ("Information - från börda till resurs") i Stockholm. Presentationen tog upp de utmaningar och möjligheter som Information Resource Management (IRM) står inför, och hur webbparadigmen illustrerar en ansats till hur IRM kan hanteras. (se även SESAM = Försvarssektorns användargrupp för Software Engineering)

Se mer om denna presentation. .

Tjänstearkitekturer, standarder, framtidssäkring

2004-10-13 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En presentation, hållen på Sundsvall42 (2004) om tjänsteorienterade arkitekturer, teknologier, relevanta standarder, och behovet av att i en IT-strategi ha ett förhållningssätt till standarder. (se även sundsvall42)

Se mer om denna presentation. .

Webbstandarder -- en lönsam investering

2004-09-28 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Kort presentation, hållen inom DFS arrangemang vid NetworksTelecom 2004, om vilka nyttor webbstandarder ger. (se även DFS = Dataföreningen i Sverige)

Se mer om denna presentation. .