The Web @ 25 -- From 25 years of history ... into the future

2014-05-27 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

An overview of the main trends in evolution of web technologies, from the birth of the web 25 years ago, and into the near future.

Se mer om denna presentation. .

Information Standards on the Net -- today and tomorrow

2014-04-08 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Standarder för information och metadata är en förutsättning för åtkomst och användbarhet av producerad information. Hur har metadata hanterats tidigare, och hur ser vi metadata hanteras nu ... vilka trender tyder det på?

Se mer om denna presentation. .