Technologies for the upcoming web: Standards for the next web platform

2010-11-03 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

This talk will present an update on the state of standardisation of HTML5 and CSS2/CSS3, two of the core technologies for rich web applications. We will also give a glimpse of results and plans for other supporting web technologies, like SVG, audio/video, mobile platforms (geolocation, device APIs, ...), widgets, etc., that enable the web to be a ubiquitous platform for network-based applications.

Se mer om denna presentation. .

Öppna standarder ... teori och praktik.

2010-11-01 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Denna presentation ger en kort översikt över begreppet standard, begreppet öppen standard, hur dessa idealt skulle kunna fungera, och vad som skapar komplikationer i verkligheten.

Se mer om denna presentation. .

HTML5 & CSS3 - nytt lyft för webben

2010-10-07 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Presentation av vad HTML5 och CSS3 är; vilka nya funktionaliteter som har lagts till (och vad som tagits bort); vilka kritiska krav som driver arbetet med standardisering av dessa teknologier; vad som återstår innan standardiseringen är klar.

Se mer om denna presentation. .

HTML5 & CSS3 - nytt lyft för webben

2010-09-21 ( Olle Olsson ; W3C/Sweden )

Presentation av vad HTML5 och CSS3 är; vilka nya funktionaliteter som har lagts till (och vad som tagits bort); vilka kritiska krav som driver arbetet med standardisering av dessa teknologier; vad som återstår innan standardiseringen är klar.

Se mer om denna presentation. .

Dataförädling med semantiska tekniker

2010-04-20 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Hur använder man nya teknologier för att hantera och erhålla värde ur de stora informationsrymder som vi alltmer konfronteras av?

Se mer om denna presentation. .

Information Standards

2010-03-03 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Overview and introduction to the concept of standards in ICT, how standards are developed, and examples of how one may evaluate standards.

Se mer om denna presentation. .

Semantiska webben 2010

2010-01-12 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En uppdatering av vad semantiska teknologier innebär, hur de används, och något om vad tydlig nytta uppstår.

Se mer om denna presentation. .