W3C och dess arbete med webbstandardisering.

2002-08-27 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

En översiktlig presentation av W3C; arbetsätt, organisering, resultat. Till största delen en sammanställning av bilder på engelska. [Obs: De flesta bilderna innehåller SVG-bilder, och kräver därför att er webbläsare har en SVG-plugin. En översikt hittas på W3C:s info om SVG-vertyg, viewers m.m.. En viewer med bred användning finns att tillgå på t.ex. Adobe SVGplats.]

Se mer om denna presentation. .

Webb - tillgänglighet - funktionshinder

2002-04-17 ( Olle Olsson ; W3C/Sverige )

Presentation vid seminarium of webb och funktionshinder i Stockholm.

Se mer om denna presentation. .