W3C

W3C-logo

Nyheter september 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Kommande workshop: säkerhet ... "Security for Access to Device APIs from the Web"

2008-09-30

W3C annonserar nu en workshop som skall analysera säkerhetsaspekter på hur webbtillämpningar använder API:n.

Härmed inbjuds intresserade att deltaga i Workshop on Security for Access to Device APIs from the Web , som äger rum i London (UK) 10-11 december 2008, med Vodafone som värd. Målet är att experter med olika bakgrund (API-designers, säkerhetsexperter, användbarhetsaspekter, ...) skall diskutera de säkerhetsutmaningar som man ställs inför då webbtillämpningar och gränssnittskomponenter vill få tillgång till API:n som styr potentiellt värdeskapande funktionaliteter (kamera, GPS, adressbok, ...). Deltagare kommer också att ge råd till W3C om möjliga teknologirelaterade insatser som kan behövas utföras för att skapa en bra balans mellan funktionalitet och säkerhet. Position papers skall inlämnas senast 30 oktober 2008. Intresserade kan ta del av mer information om teman för workshopen.

Ny Proposed Recommendation: apparatoberoende ... "Device Description Repository Simple API"

2008-09-22

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat ett slutgiltigt förslag om ett API för apparatinformation.

Webbinnehåll som levereras till mobila apparater behöver ofta anpassas till apparaten för att ta hänsyn till egenskaper som skärmstorlek, stöd för uppmärkningsspråk och stöd för bildformat. Sådan information lagras i "Device Description Repositories" (DDRs). Device Description Repository Simple API -- publicerad av Mobile Web Initiative Device Description Working Group som Proposed Recommendation -- beskriver ett enkelt API som ger tillgång till DDR:er, vilket förenklar och snabbar upp utveckling av webbinnehåll som anpassas till sitt leveranskontext. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 oktober 2008. Det finns mer information om arbetet med den mobila webben.

Nytt Working Draft: kompakt XML ... "Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0"

2008-09-19

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu publicerat ett förslag till slutgiltig specifikation av hur XML kan kompatifieras.

EXI är en mycket kompakt representation av Extensible Markup Language (XML) Information Set som siktar på att samtidigt optimera hastighet och användning av beräkningsresurser. Formatet EXI använder en hybridansats, som bygger på teori för information och formella språk, samt på praktiska tekniker som verifierats genom experiment för entrobibaserad kodning av XML-information. Genom att använda en relativt enkel algoritm vars implementation kan göras snabb och kompakt, och använda en liten uppsättning datatyper, så kan den på ett tillförlitligt sätt producera effektiva kodningar av XML-händelseströmmar. Kommentarer på Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 -- publicerat av Efficient XML Interchange Working Group som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 7 november 2008. Ta del av mer information om arbetet med XML..

Nytt Working Draft: gränssnittskomponenter ... "Widgets 1.0: Requirements"

2008-09-19

"Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett kravdokument om gränssnittskomponenter.

En gränssnittskomponent ("widget") är en interaktiv tillämpning med ett väldefinierat ändamål, som visar eller uppdaterar lokal data eller data på webben, förpackad på ett sätt så att den enkelt kan nedladdas och installeras på en användares dator eller mobiltelefon. Typiska exempel på gränssnittskomponenter är klockor, mätare för CPU-utnyttjande, klisterlappar, batterimätare, spel, presentation av väderinformation, nyhetsinformation, etc. Widgets 1.0: Requirements -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- ger en förteckning över konstruktionsmål och krav som en specifikation måste uppfylla om användning av gränssnittskomponenter ska kunna standardiseras. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 oktober 2008. Om du vill ha mer information om detta och näraliggande områden, besök då Rich Web Client Activity.

Ny arbetsgrupp: positioneringsinformation på webben

2008-09-19

Nu startar en arbetsgrupp för geolokalisering (Geolocation Working Group), som skall föreslå sätt att knyta in lokaliseringsinformation i webbtillämpningar.

Antalet platsmedvetna webbapparater har ökat dramatiskt under senaste tiden: inbyggda GPS-mottagare och mobiltelefontrianguleringstjänster har gjort mobiltelefonen platsmedveten, tjänster för WiFi-triangulering ger platsinformation till WiFi-apparater, GPS-mottagare har webbkoppling, etc.

Än så länge har det inte funnits någon standard för hur dessa apparater kan leverera platsinformation till webbtillämpningar. Då W3C:s medlemmar har framfört önskemål om att ta tag i detta område, så har nu W3C skapat den nya Geolocation Working Group, som har fått i uppdrag att ta fram ett standardiserat gränssnitt som erbjuder geoinformation till webbtillämpningar, och som då kan öppna upp för nya typer av tillämpningar. Denna nya grupp är del i W3C:s arbetsområde Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: grafik ... "WebCGM 2.1"

2008-09-17

Arbetsgruppen för WebCGM ("WebCGM Working Group") har publicerat ett utkast av ny specifikation av WebCGM.

Computer Graphics Metafile (CGM) är en ISO-standard, definierad av ISO/IEC 8632:1999, för att stödja utbyte av 2D- och vektor/rastergrafik. WebCGM är en profil av CGM, som lägger till webblänkning och har optimerats för tillämpningar inom teknisk illustration, dokumentation av elektronik, visualisering av geofysisk data, etc. WebCGM 1.0, som publicerades 1999, förenar diverse ansatser till hur CGM kan användas i webbdokument. WebCGM 2.1 -- publicerad av WebCGM Working Group som första offentligt Last Call Working Draft -- förfinar och fullbordar funktionalitet från WebCGM 2.0. WebCGM 2.0 lade till specifikationen av ett DOM (API) för programmatisk tillgång WebCGM-objekt; specifikation av en arkitektur för XML Companion File (XCF), och utvidgade grafiskt och datainnehåll i WebCGM 1.0. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 november 2008. Det finns mer information om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2"

2008-09-15

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat ett utkast av specifikationen för SVG Tiny 1.2.

SVG är ett språk som man använder för att i XML beskriva tvådimensionell grafik (vektorgrafik eller blandad vektor/rastergrafik). Målet med SVG är att ge stöd för att skapa många olika typer av grafiskt innehåll -- från statiska bilder till animeringar och interaktiva webbtillämpningar. Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification -- publicerad av SVG Working Group som Last Call Working Draft -- definierar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny, Version 1.2. Den är en profil över SVG, anpassad för att implementeras på en bred uppsättning apparater, från mobiltelefoner och PDA:er till skrivbordsdatorer och bärbara datorer. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 13 oktober 2008. Hämta gärna mer information om arbetet med grafik.

Tim Berners-Lee meddelar att en ny stiftelse skapats som skall sträva mot en webb för alla

2008-09-14

Nu har en ny stiftelse ("World Wide Web Foundation") grundats, som skall bidraga till en god utveckling för webben.

Tim Berners-Lee meddelade idag, vid en sammankomst på John S. and James L. Knight Foundation i Washington, D.C., USA, att stiftelsen World Wide Web Foundation nu har skapats. Målet med denna stiftelse är att

  • att bidra till att vi får en gemensam webb som är fri och öppen,
  • att utvidga webbens förmåga och robusthet, och
  • att öka webbens nytta för alla människor på jorden.

Efter Berners-Lees tal, meddelade Alberto Ibargüen, ordförande och VD för Knight Foundation att en summa av 5 miljoner USD har ställts till förfogande för att stödja den nya stiftelsen. Ta del av mer information om World Wide Web Foundation på www.webfoundation.org, där det också finns en sida med vanliga frågor och svar och ett flertal videos och foton från dagens arrangemang.

Nya Working Drafts: webbtjänster ... "Service Modeling Language (1.1)", "Interchange Format"

2008-09-12

Arbetsgruppen för språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language (SML) Working Group") har publicerat två utkast av dokument om modellering av webbtjänster.

Service Modeling Language, Version 1.1 och Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1 -- publicerade av Service Modeling Language Working Group som Last Call Working Drafts -- beskriver ett språk för modellering av tjänster. Den första specifikationen definierar Service Modeling Language, Version 1.1 (SML), som används för att modellera komplexa tjänster och system, bl.a. deras struktur, begränsningar, policies och användningsråd. Den andra definierar utbytesformatet för SML 1.1. Detta format identifierar den modell som utbytes, det skiljer mellan modelldefinitionsdokument och modellinstansdokument, och det definierar bindning av regeldokument till andra dokument i utbytesmodellen. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 3 oktober 2008. Ta del av mer information om W3C:s arbete med XML.

Nytt Working Draft: behörighetskontroll ... "Access Control for Cross-Site Requests"

2008-09-12

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om hur samtidig access till olika webbplatser kan stödjas.

Access Control for Cross-Site Requests -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar principer for behörighetskontroll vid webaccess. Andra specifikationer som vill ge API-funktionalitet för att från en webbplats åtkomma en annan webbplats, de kan använda de algoritmer som definieras av den aktuella specifikationen. Om ett sådant API används på resurser från http://example.org resources, så kan en resurs från http://hello-world.example tillåta tillgång genom att använda mekanismerna i denna specifikation. Vill du veta mer om detta och angränsande områden, så besök Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: scheman ... "XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators"

2008-09-10

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har publicerat ett utkast om hur man kan identifiera komponenter i scheman.

Schemakomponenter är de byggstenar som bygger upp den abstrakta datamodellen för scheman. De specificeras av "XML Schema Part 1: Structures" och "XML Schema Part 2: Datatypes". XSD-specifikationen delar upp problemet att konstruera schemakomponenter i två delar: att definiera sätt att utpeka sammansatta scheman, och att definiera sätt att utpeka specifika schemakomponenter utgående från ett utpekat schema. Dokumentet W3C XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators -- publicerat av XML Schema Working Group som Working Draft -- definierar ett system för hur komponenter i XML Schema utpekas. Hitta mer information om arbetsområdet XML.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "CSS Backgrounds and Borders Module Level 3"

2008-09-10

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett dokumentutkast om presentation av kanter och lådor.

CSS är ett språk för beskrivning av hur strukturerade dokument (såsom HTML och XML) kan presenteras. CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 -- publicerat av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- innehåller funktionalitet i CSS nivå 3 som berör kanter och bakgrunder. Det bygger ut funktionaliteten i CSS nivå 2. De viktigaste utvidgningarna är kanter som består av bilder, lådor med flera bakgrunder, lådor med runda hörn och lådor med skuggor. Ta del av mer information om arbetsområdet formatmallar.

W3C stöder mässa om mobilt innehåll

2008-09-10

I oktober går "Mobile Content and Marketing Expo" av stapeln i USA. W3C är supporter för detta arrangemang.

"Mobile Content & Marketing Expo" (6 -7 oktober, 2008; San Jose Marriott - San Jose, Kalifornie, USA) inriktar sig på att stödja innehållsproducenter och -leverantörer, marknadsförare, reklammakare, m.fl., så att de kan hållal sig ajour med vad som sker i den mobila världen. Från W3C deltar Matt Womer i sessionen "Location, Location, Location" som behandlar mobila GPS-tjänster och hur de ger industri och användare mervärde. W3C-medlemmar får rabatt på deltagaravgiften -- ange kod W3CF08 vid registrering på http://www.mobilecmexpo.com/register.php.

W3C stöder konferens om semantiska teknologier

2008-09-10

I slutet av september äger konferensen "European Semantic Technology Conference" rum i Wien, Österrike. W3C är supporter för denna konferens.

"European Semantic Technology Conference" (ESTC 2008; 24-26 september 2008; Wien, Österrike) är en konferens som inriktar sig på användning av semantiska teknologier inom IT. Från W3C deltar Ivan Herman, som kommer att ge en översikt över teknologier för den semantiska webben och dess användning. W3C-medlemmar får rabatt på deltagaravgiften -- ange kod R2D23CP vid registrering på https://seekda.com/conferences/estc2008/.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Representing Content in RDF" och "HTTP Vocabulary in RDF"

2008-09-08

Arbetsgruppen om verktyg för utvärdering och rättning ("Evaluation and Repair Tools Working Group") har publicerat utkast av dokument som beskriver ett sätt att representera testresultat (t.ex. vid test av tillgänglighet).

Dokumentet Representing Content in RDF -- publicerat av Evaluation and Repair Tools Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver en vokabulär för hur man kan representera innehåll i RDF. Denna vokabulär är flexibel och kan användas för alla typer av innehåll som finns på webben eller som lagras lokalt. Arbetsgruppen publicerar också ett utkast -- som uppdaterat Working Draft -- av HTTP Vocabulary in RDF, vilket definierar termer som kan användas för att representera de HTTP-headers som utbytes mellan klient och server. De medel som definieras i dessa dokument kan användas för att utvidga Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema, vilket är en RDF-vokabulär med vars hjälp man kan uttrycka provningsresultat, såsom de som skapas av verktyg för tillgänglighetsprovning. Dessa resultat kompletterar specifikationen för EARL. Ta del av mer information om vad som görs i W3C:s arbete med tillgänglighet på webben.

Ny Proposed Recommendation: semantisk webb ... "RDFa in XHTML: Syntax and Processing"

2008-09-04

Ett samarbete mellan arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") och arbetsgruppen för XHTML2 har nu resulterat i ett utarbetat förslag om hur RDF används i XHTML.

Dagens webb innehåller en enorm uppsättning dokument som baseras på HTML. Dessa dokument innehåller stora mängder strukturerad data, som i huvudsak är oåtkomliga för verktyg och tillämpningar. När innehållsleverantörer kan uttrycka sådan data på ett mer fullödigt sätt, och när verktyg kan extrahera dessa, så förstärks användarens möjligheter att utnyttja data. T.ex. kan användare överföra strukturerad data mellan tillämpningar och webbplatser, och webbläsare kan erbjuda användare nya sätt att hantera data. Teknologin RDFa är en specifikation av hur attribut kan uttrycka strukturerad data i godtyckliga uppmärkningsspråk. RDFa in XHTML: Syntax and Processing publiceras nu av Semantic Web Deployment Working Group tillsammans med XHTML2 Working Group som Proposed Recommendation- De två arbetsgrupperna har också publicerat en implementationsrapport som del av arbetet med fasen Candidate Recommendation. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 3 oktober 2008. Mer information är tillgänglig om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: kompakt XML ... "Efficient XML Interchange (EXI) Impacts"

2008-09-03

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver hur den nya kompaktkodningen av XML kan påverka existerande tekniklösningar.

EXI definerar en ny representation av Extensible Markup Language (XML) Information Set. Att införa ett sådant format kan orsaka störningar i system som förutsätter att normal textrepresenterad XML är det enda sättet att representera XML Information Set. Efficient XML Interchange (EXI) Impacts -- publicerat av Efficient XML Interchange Working Group som första offentligt Working Draft -- ger en översikt över de områden där användning av EXI kan störa eller på annat sätt negativt påverka existerande XML-teknologier, XML-processorer och tillämpningar. Det beskriver även designaspekter på EXI, och ansatser som implementatörer kan använda för att minska eller eliminera störningar och oönskad påverkan. Mer om detta och angränsande områden hittas på hemsidan för XML-arbetet.