W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Drafts: sociala media ... ”Micropub”; ”ActivityPub

2016-01-28

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat tidiga utkast om API:er för att publicera i ens eget sammanhang i sociala media.

De aktuella utkasten – publicerade av Social Web Working Group som första offentliga Working Drafts – är följande.

Micropub, som är en öppen API-standard som kan användas för att skapa inlägg i ens egen del av sociala media, genom användning av tredjepartsklienter. Webbappar och apparatspecifika appar (t.ex. för iPhone och Android) kan använda Micropub för att lägga in korta notiser, foton, händelseinformation och andra inlägg i din del av sociala media.

ActivityPub, som är ett protokoll för sociala nätverk, som bygger på dataformatet ActivityStreams 2.0. Denna protokollteknologi har definierats mot bakgrund av erfarenheter av att implementera och använda protokollen OStatus och Pump.io.

Nytt Working Draft: effektivitet .. ”Efficient XML Interchange (EXI) for JSON”

2016-01-28

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte (”Efficient XML Interchange Working Group”) levererar ett första utkast om hur JSON-data kan representeras effektivt.

Formatet EXI är en kompakt representation som samtidigt optimerar hastighet och användning av datorresurser. Den har ursprungligen definierats för att stödja XML-representation. Efficient XML Interchange (EXI) for JSON – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur EXI-teknologin, genom ett antal smärre transformationer, även kan användas för JSON, vilket är ett populärt format för utbyte av strukturerad data på webben.

Nytt Working Draft: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices: Dataset Usage Vocabulary

2016-01-28

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) publicerar ett genomarbetet utkast om teknologi för att få information om hur vissa dataresurser har använts på webben.

Dataset Usage Vocabulary – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som Working Draft – har konstruerats för att kunna ge utgivare information om hur deras data har kommit till användning. Genom att användare av sådana datamängder ger sådan användningsinformation, så kan utgivarna få bättre incitament till att vidmakthålla och öka sina publiceringsaktiviteter.

Genom att definiera ett antal grundläggande begrepp som handlar om insamling, från användare av data, om synpunkter, erfarenheter och referenser, så kan denna teknologi ge grund för konstruktion av API:er som stöder samarbete över webben, genom att sammanställa synpunkter och erfarenheter från datakonsumenter, och genom att erbjuda ett sätt för datakonsumenter och -producenter att annonsera och söka publicerad information om användning av öppna data.

Ny Candidate Recommendation: video ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1)”

2016-01-28

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) levererar ett genomgranskat förslag till profiler för uppmärkning av undertexter.

TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1) – publicerat av Timed Text Working Group som Candidate Recommendation – specificerar två profiler av TTML1: en profil för enbart texter, och en för bilder. Dessa profiler är tänkta att användas i tillämpningar som levererar undertexter och liknande annoteringar av media, vilket bidrar till att öka interoperabilitet, ge konsistent presentation, och underlätta konvertering till andra format för unde-rtexter.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Content Security Policy Level 3”

2016-01-26

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om policymekanismer för hantering av säkerhet.

Content Security Policy Level 3 – publicerad av Web Application Security Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en mekanism som kan användas av webbutvecklare för att styra användning av resurser som en viss sida vill hämta eller utföra. Dessutom hanteras ett antal säkerhetsrelaterade policybeslut.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Att använda kodade tecken i uppmärkning och CSS”

2016-01-22

W3C-dokumentet ”Using character escapes in markup and CSS” har nu fått en nyöversättning till svenska: ”Att använda kodade tecken i uppmärkning och CSS”.

Orginaldokumentet Using character escapes in markup and CSS har fått en mindre polering, med extra betoning på användning av Unicode (dvs UTF-8). Den senaste versionen av originaldokumentet har nu blivit översatt till svenska: Att använda kodade tecken i uppmärkning och CSS.

Nytt Working Draft: geodata ... ”Spatial Data on the Web Best Practices

2016-01-20

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) levererar nu ett första utkast om goda råd om användning av geodata på webben.

Spatial Data on the Web Best Practices – publicerad av W3C:s och OGC:s Spatial Data on the Web Working Group som första offentligt Working Draft – har ambitionen att inventera tekniker använda inom geodataområdet och inom webbteknologier, speciellt sådana som använder tekniker för länkad data. Bland typiska användningsfall återfinns användning av miljödata och kartografisk data, data om transporter, och administrativ data. Även om en hel del arbete återstår, så vill redaktörerna för dokumentet illustrera hela området för dessa goda råd. Speciellt önskas information från granskare om exempel som kan användas för att berika beskrivningen av de dokumenterade konstruktionsråden.

Detta första offentliga Working Draft från arbetsgruppen publiceras samtidigt av OGC och W3C. Läs mer i OCG:s pressrelease. (på engelska).

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 4”

2016-01-15

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om ärvning i CSS.

CSS Cascading and Inheritance Level 4 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver hur CSS sammanväver formateringsregler och tilldelar värden till alla egenskaper på alla element. Genom kaskader och ärvning kan värden propageras, för alla egenskaper på alla element. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Fragmentation Module Level 3”

2016-01-14

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om presentation över sidor, kolumner etc.

CSS Fragmentation Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver modellen för fragmentering, som delar upp ett flöde över sidor, kolumner eller regioner. Denna bygger på modulen för sidor (Page module), och inför samt definierar modellen för fragmentering. Här erbjuds funktionalitet för sidindelning, uppdelning av fragmnent av variabel storlek och riktning, och hantering av enstaka rader (”widows”, ”orphans”). Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nya Working Drafts: sociala webben ... ”Webmention”; ”Social Web Protocols

2016-01-12

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har publicerat två utkast om protokoll för sociala webben.

De aktuella förslagen – publicerade av Social Web Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • Webmention, som är ett enkelt sätt att annonsera en URL när du länkar till den från din webbplats. Från mottagarens perspektiv, så är detta ett sätt att bli informerad om att andra länkar till denna.
  • Social Web Protocols, vilket är en samling av standarder som möjliggör olika aspekter av decentraliserad social interaktion på webben. Dokumentet beskriver, för var och en av dem, vilken funktionalitet den stöder, samt hur de alla fungerar ihop.

Nya medlemmar i W3C:s grupp för teknisk arkitektur ... ”Technical Architecture Group

2016-01-11

W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) har nu genomfört val av ledamöter i gruppen TAG.

Det nyligen genomförda valet har resulterat i att följande personer nu har valts in som ledamöter i W3C Technical Architecture Group (TAG): David Baron (Mozilla) och Andrew Betts (Financial Times / Nikkei). Gruppen består av dessa, samt av ordförande Tim Berners-Lee och de som har fortsatt mandat: Travis Leithead (Microsoft), Mark Nottingham (Akamai), Alex Russell (Google), Hadley Beeman (W3C Invited Expert), Daniel Appelquist (W3C Invited Expert; även ordförande), Peter Linss (HP; även ordförande). Yves Lafon fortsätter som representant för staben. W3C tackar Yan Zhu (tidigare vid Yahoo!), vars mandatperiod slutar denna månad, för hennes bidrag till arbetet. TAG:s uppdrag är att skapa konsensus om principer angående webbens arkitektur, och att tolka samt förtydliga dessa principer när så är nödvändigt, att hantera frågor som lämnats över till TAG angående webbens arkitektur, och att bidra till att koordinera arkitekturarbete mellan olika grupper, inom såväl som utom W3C. Läs mer om TAG.

Ny säker tillgång till alla W3C-resurser

2016-01-11

Nu har W3C:s servrar uppgraderats till att stödja såväl HTTP som HTTPS som protokoll för att komma åt offentliga W3C-resurser.

W3C förespråkar att webbplattformen ”på ett aktivt sätt skall föredra att använda säker kommunikation”. Tack vare nyligen genomfört arbete av Web Application Security Working Group för stöd av implementation i klienter, och arbete med driftsättning av W3C:s systemadministratörer, så kan vi nu erbjuda HTTPS-access till alla W3C-resurser. All dokumentation från W3C, såsom Recommendations, DTD:er, och vokabulärer kommer nu att vara åtkomliga med den autentisering, intergitetsskydd och konfidentialitet som HTTPS erbjuder.

Läs om vad dessa förändringar innebär, vilka utmaningar som detta har medfört, och om några sidoeffekter, i ett blogginlägg med detaljer på W3C:s blogg.

W3C tilldelas Emmy ® Award för sitt arbete med standarder för textremsor och undertexter i video

2016-01-05

Emmy-priser delas ut av televisionsbranschen, och W3C tilldelas nu ett sådant för sitt arbete med tillgänglighet i video.

Picture of the award statue Det är med glädje som vi nu kan meddela att W3C tilldelas en 2016 Technology & Engineering Emmy ® Award av National Academy of Television Arts & Sciences för sitt arbete med standarden Timed Text Mark-up Language, vilken gör videoinnehåll mer tillgängligt genom textremsor och undertexter. Representanter för W3C och för arbetsgruppen som tagit fram standarden Timed Text kommer att deltaga vid prisutdelningen den 8 januari på Bellagio Hotel i Las Vegas, vilket äger rum inom ramen för Consumer Electronics Show (CES).

”W3C är tacksamt för att få ta emot detta 2016 Emmy ® pris, som erkännande av värdet av de teknologier som stöder en viktig del av vårt uppdrag, nämligen att göra webben användbar för alla, oavsett deras funktionshinder, kultur, språk, och vilka apparater eller nätverk de använder”, säger Dr. Jeff Jaffe, CEO på W3C. ”Jag vill tacka National Academy of Television Arts & Sciences för att de värdesätter W3C, och jag gratulerar deltagarna i W3C:s Timed Text Working Group och W3C:s Web Accessibility Initiative för de fantastiska resultat de uppnått.”

Mer information om detta, och om TTML, finns i pressreleasen.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Requirements for WCAG 2.0 Extensions

2016-01-05

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) har nu publicerat ett utkast om krav på extra moduler som stöder tillgänglighet.

Requirements for WCAG 2.0 Extensions – publicerad av Web Content Accessibility Guidelines Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver de krav som arbetsgruppen för tillgänglighet fastlägger inför framtagandet av utvidgningar av WCAG 2.0. Sådana utvidgningar är valbara standardiserade moduler som bygger på existerande krav för WCAG 2.0, och som konstruerats för att kunna smidigt samverka med standarden WCAG 2.0. Mer information om det aktuella utkastet finns i epostmeddelande med inbjudan till granskning och i blogginlägget ”Shaping the WCAG 2.0 extensions”, samt läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).