W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: sensorer ... ”Semantic Sensor Network Ontology

2016-05-31

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om ontologi för nätverk av sensorer.

Semantic Sensor Network Ontology – publicerat av Spatial Data on the Web Working Group som första offentligt Working Draft – (benämns även ”SSN” eller ”SSNO”) är en ontologi i OWL-2 DL, som används för att beskriva sensorer och de observationer som dessa gör i den fysiska världen. SSN är strukturerad enlig en modulär arkitektur, som stöder väl vald användning av lagom kraftfull ontologi för olika typer av tillämpningar, såsom satellitbilder, storskalig vetenskaplig mätning, industriella infrastrukturer och infrastrukturer för hushåll, samhällsövervakning, och webben-av-saker. I specifikationen beskrivs SSN, och exempel på dess användning uppvisas.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Web Authentication: A Web API for accessing scoped credentials

2016-05-31

Arbetsgruppen för webbautentisering (”Web Authentication Working Group”) har nu producerat ett utkast om API för autentisering på webben.

Web Authentication: A Web API for accessing scoped credentials – publicerad av Web Authentication Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som kan användas av webbsidor (via skripts i webbläsaren) för att kunna utnyttja sådana starka kryptografiska tekniker som följer standarden WebAuthn. Denna ansats bygger på modellen att ett eller flera intyg lagras av en autentiserare, och varje intyg är begränsat till en enskild förmedlande part. Autentiserare ansvarar för att säkerställa att ingen operation utförs utan användarens godkännande. Webbverktyget medierar tillgång till intyg, för att bibehålla personlig integritet. Autentiserare använder attestering för att ge kryptografiska bevis för sina egenskaper till en förmedlande part. Denna specifikation beskriver även en funktionell modell av en autentiserare som uppfyller kraven för WebAuthn, vari ingår bl.a. funktionalitet för signering och attestering.

Ny kontorsplats i Storbritannien/Irland

2016-05-31

Det lokala W3C-kontoret för Storbritannien och Irland har nu flyttats till University of Southampton.

Image of WSI host of the W3C UK and Ireland Office W3C har nu valt Web Science Institute vid University of Southampton att vara värd för det W3C-kontor som har ansvar för Storbritannien och Irland. Detta kontor kommer att skötas av Susan Davies, (ansvarig för externa relationer vid WSI) i rollen kontorschef, och professor Leslie Carr, ansvarig för verksamheten vid WSI Centre for Doctoral Training, och denne kommer även att fungera som seniorrådgivare. W3C-kontor fungerar som lokala kontaktpunkter angående W3C:s arbete och hjälper till att säkerställa att W3C och de specifikationer som tas fram får internationell spridning. Professor Dame Wendy Hall, verkställande chef på WSI, säger: ”WSI är glada över att ta hand om detta för W3C viktiga arbete. Universitetet i Southampton har spelat en aktiv roll i webbvärlden alltsedan 1994, och har varit medlem i W3C sedan 1998. Vi har marknadsfört och stött arbetet med den framtida webben genom Web Observatory, Annotations och Web of Things.” Läs mer i vår pressrelease (engelska), och ta del av mer information om verksamheten i W3C-kontoren.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Flexible Box Layout Module Level 1”

2016-05-26

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag till layout med flexibla lådor.

CSS Flexible Box Layout Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver en lådmodell för CSS, optimerad för design av användargränssnitt. Enligt denna lådmodell kan delarna av en ”flex-behållare” placeras i godtycklig riktning, och kan anpassa sina storlekar, genom att växa för att fylla ut outnyttjad yta, eller genom att krympa för att undvika att gå utöver gränserna för behållaren. Såväl horisontell som vertikal anpassning av delarna kan enkelt manipuleras. Genom att nästla sådana lådor (horisontella inne i vertikala, eller vertikala inne i horisontella) så kan man bygga önskvärd layout i två dimensioner. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Recommendation: textremsor ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0”

2016-05-24

W3C utvidgar Emmy-belönat arbete med undertitlar, en standard som gör videoinnehåll mer tillgängligt.

Picture of a movie clip showing the subtitles Nu publiceras nya riktlinjer om undertexter för videoinnehåll, TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1), vilket ökar tillgänglighet av innehåll, och gör det lättare och mindre kostsamt att leverera innehåll med undertexter. Detta ger mervärde för de aktörer världen över som distribuerar video över nätet.

Detta är en tillämpning av W3C:s Emmy-belönade arbete med Timed Text Markup Language (TTML), och den förenklar skapande och bearbetande av undertexter, genom att harmonisera vitt spridda profiler för TTML. W3C:s arbetsgrupp för TTML har även uppdaterat utkastet av TTML 2, den andra versionen av Timed Text Markup Language (TTML). I denna har vi nu lagt till funktionalitet som införts i IMSC1, liksom andra förbättringar, bland annat extra stöd för typografi i östasiatiska språk, stereoskopisk presentation, och avbildning till HTML och CSS.

IMSC1 kan beskrivas som en harmoniserad plattform för arbete med undertexter världen över, och bidrar till att standarder konvergerar istället för att divergera. Formatet är kompatibelt med vanligt förekommande paketeringsformat, och är integrerbart med existerande arbetsflöden, bibliotek av innehåll, och existerande krav på undertexter, vilket underlättar konvertering från brett använda format till ISMC1. Läs mer i pressreleasen.

Ny Candidate Recommendation: länkning ... ”Webmention

2016-05-24

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om uppflaggning av länkar till andra.

Webmention – publicerat av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – definierar en mekanism som kan användas av en webbplats för att informera andra webbplatser om att den första platsen har länkar som leder till dessa andra, samt sätt att informera när det egna innehållet ändras eller tas bort. Denna mekanism är en grundläggande byggsten för en decentraliserad (social) webb, eftersom den gör det möjligt för webbplatser att på ett helt automatiskt sätt få information om länkar till innehåll, utan att man behöver vidtaga någon inledande åtgärd eller ingå någon slags överenskommelse. För användare ger detta direkt mervärde, som stöd för kommentarer som berör innehåll på andra webbplatser. Innan W3C påbörjade standardisering av denna teknologi fanns redan 27 oberoende implementationer i IndieWebCampcommunity. Detta förslag är nu redo för implementationer.

Nya Working Drafts: data-på-webben ... goda konstruktionsråd

2016-05-19

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) har tagit fram tre dokument med råd om hur man bygger för att leverera data över webben.

De aktuella dokumenten – publicerade av Data on the Web Best Practices Working Group som Working Drafts – är:

  • Data on the Web Best Practices beskriver goda råd om hur alla typer av data – offentlig data; forskningsdata; kommersiell data; etc – kan delas över webben, utan restriktioner eller under speciella villkor. Det underliggande målet är att kunna meningsfullt tillhanda data över webben, och att maximera sannolikheten att data hittas och kan återanvändas. Viktiga möjliggörare för detta är användning av metadata, användning av URI:er som identifierare, och olika sätt att åtkomma data. Arbetsgruppen anser att detta dokument nu är fullständigt, och vill ha synpunkter innan det lyfts till status Candidate Recommendation.

Två nya vokabulärer har även tagits fram, som kompletterar dokumentet ovan:

  • Dataset Usage Vocabulary, som ger ett ramverk i vilket man kan uttrycka referenser, kommentarer och användning av data inom tillämpningar. Målet är att de som publicerar data skall få mervärde genom att man kan utvärdera externa effekter av att dela med sig av data, och att dataanvändare skall kunna få mervärde genom att positiv feedback underbygger fortsatt tillgång till data och den synlighet som dataanvändare får.
  • Data Quality Vocabulary som är ett ramverk i vilken datamängders kvalitet kan beskrivas, antingen av de som publicerar data eller av de som använder data. Detta dokument ger inte en formell och fullständig definition av kvalité. Istället definierar det en konsistent uppsättning ansatser som stöder potentiella användare av data i deras arbete att utvärdera om data passar för aktuella behov.

Dessa vokabulärer betraktas som tillräckligt mogna, och arbetsgruppen efterfrågar nu synpunkter på deras nuvarande status, så att de senare kan publiceras i färdigt skick.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 3”

2016-05-19

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har publicerar ett genomgranskat förslag om kaskader och ärvning i CSS nivå 3.

En av de viktigaste principerna för CSS är kaskader, som gör att olika formatmallar kan kombineras för att påverka presentationen av ett dokument. När samma element/egenskap sätts till olika värden i olika formatmallar, så måste denna inkonsistens få en entydig lösning. CSS Cascading and Inheritance Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – definierar hur CSS nivå 3 hanterar sådana konflikter. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: mediaspelning ... ”Media Capture and Streams

2016-05-19

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har tagit fram ett genomgranskat förslag om API:er för hämtning av media att spelas upp.

Media Captures and Streams – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group i samarbete med Device and Sensors Working Group som Candidate Recommendation – definierar en uppsättning API:er för JavaScript, vilka stöder hämtning av lokalt lagrade media (bl.a. audio och video) att hämtas för uppspelning. Här finns även API:er för att begära hämtning av media från lokalt inkopplade mediainspelare, såsom mikrofoner och videokameror. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nya videoklipp: tillgänglighet ... ”Perspectives on Web Accessibility

2016-05-17

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) har tagit fram informativa korta videoklipp om tillgänglighet.

Photo of a man holding a hand-held device, a guiding dog at his feet En första version av Web Accessibility Perspectives – framtagen av WAI Education and Outreach Working Group (EOWG) – har nu publicerats på webben. Dessa videoklipp ger enkla och tydliga illustrationer om utmaningar och lösningar avseende tillgänglighet, och hur det även ger mervärde för alla. Här belyses tio teman kring webbtillgänglighet, med videos, korta beskrivningar, samt länkar till ytterligare informationsmaterial. Dessa videos visar hur tillgänglighet är av värde för alla, i olika situationer, och uppmuntrar tittare att ta del av mer information om webbtillgänglighet. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben.

W3Cx drar igång en MOOC-kurs om HTML5

2016-05-17

En ny omgång av HTML5-kurser har nu annonserats, genomförs på webben.

HTML5 part 1 MOOC logo Vill du lära dig HTML5 av experter? Registrera dig för W3C:s HTML5 kurser! Idag öppnar W3Cx registreringen för kursen ”HTML5 del 1”, med fokus på grunderna i design och konstruktion av webblösningar, på en intermediär svårighetsnivå. Kursen leds av Michel Buffa, professor vid Université de Côte d’Azur, och kursen genomförs under sex veckor. Den bygger vidare på kursen introduktion till HTML5 som avhölls förra månaden.

Redan har fler än 160 000 studenter världen över gått kursen ”HTML5 del 1”, en kurs som ger webbutvecklare och designers en möjlighet att prova sin skicklighet på en mångfald av interaktiva övningar och praktiska uppgifter. Läs mer om vad tidigare deltagare tycker om kursen, läs dess beskrivning och registrera dig! En möjlighet att lära sig något nytt och samtidigt bli positivt stimulerad!

W3C och IDPF undersöker möjligheter till samgående

2016-05-10

W3C och International Digital Publishing Forum (IDPF) har tagit steg mot ett samgående, vilket meddelats idag vid bokmässan i Chicago.

Photo of Jeff Jaffe, W3C CEO; Tim Berners-Lee, W3C Director; George Kerscher, IDPF President; Bill McCoy, IDPF Executive Director, at DigiCon May 10, 2016Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare och direktor för W3C, samt Bill McCoy, IDPF Executive Director, har offentliggjort planer på att slå samman dessa två organisationer, för att snabbare kunna ta fram teknologier som stöder professionell publicering på den öppna webbplattformen. Denna information kungjordes idag, tisdagen den 10:e maj, i anslutning till Berners-Lees inledningsanförande vid konferensen IDPF DigiCon, som är del av Book Expo America 2016 i Chicago, Illinois, USA.

”Vi har samma vision för W3C och IDPF i arbetet att harmonisera förlagsvärlden med grundläggande webbteknologi. Detta skapar en rik mediamiljö för digitala publikationer, vilket öppnar upp för nya möjligheter för läsare, för författare, såväl som för förläggare,” säger Berners-Lee.

Vid en presskonferens efter annonseringen gav Berners-Lee, Dr. Jeff Jaffe, W3C:s CEO, George Kerscher, IDPF:s President, och McCoy kompletterande information och besvarade frågor. Ytterligare information finns på sidan vanliga frågor och svar om W3C & IDPF och i den gemensamma pressreleasen.

Nästa steg i processen att slå samman de två organisationerna innebär bl.a. att inhämta synpunkter från medlemmar i W3C respektive IDPF, och att utforma en avsiktsförklaring. Efter att välgrundat stöd erhållits från medlemsgrupperna, juridiska aspekter behandlats, och positivt utfall nåtts för detaljfrågor, så är avsikten att sammanslagningen skall kunna ske under januari 2017. Utvecklingen av framtida tekniska standarder för EPUB fortsätter på W3C, tillsammans med bredare arbete på att förbättra sådan funktionalitet i den öppna webbplattformen som underlättar fullödig digital publicering.

Nytt dokument: undertexter ... ”TTML Media Type Definition and Profile Registry

2016-05-10

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) har tagit fram ett dokument om mediatyper och profilregistrering för TTML.

TTML Media Type Definition and Profile Registry – publicerad av Timed Text Working Group som Group Note – definierar mediatypen application/xml+ttml och erbjuder ett register där man kan registrera identifierade profiler för TTML-processorer. En processorprofil är en identifierad referens till en uppsättning förmågor som en processor stöder, och detta kan definieras i ett specifikationsdokument, eller i ett TTML Profile Definition Document, eller på bägge sätten.

Nya dokument: media ... stöd för hantering av media

2016-05-10

Arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”) har nu levererat sju dokument om stöd för media i HTML.

De aktuella dokumenten – publicerade av HTML Media Extensions Working Group som Group Notes – är:

 

Ny Proposed Recommendation: säkerhet ... ”Subresource Integrity

2016-05-10

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om säker hämtning av resurser.

Subresource Integrity – publicerad av Web Application Security Working Group som Proposed Recommendation – definierar en mekanism som kan användas av webbklienter för att verifiera att en hämtad resurs har levererats utan att ha utsatts för oväntad manipulering. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 07 juni 2016.

Patentrådgivningsgrupp rekommenderar fortsatt arbete med webbkomponenter

2016-05-10

En tillsatt grupp för rådgivning om möjligt patentintrång har efter utredning kommit fram till att arbetet med webbkomponenter kan fortsättas.

Web Components Patent Advisory Group (PAG), som drogs igång under januari 2016, har nu publicerat en utredning, som rekommenderar, enligt alternativ 1 i W3C:s patentpolicy, att W3C kan fortsatt bedriva arbetet med specifikationen för Web Components. PAG drar slutsatsen att tidigare framlyfta farhågor har hanterats, vilket medför att arbetsgruppen kan fortsätta sitt arbete. Detaljer kring utredningen återfinns i PAG:s rapport. W3C startar en PAG för att hantera problematik efter att ett patent har lyfts fram som kan vara kritiskt för en specifikation, men inte kan utnyttjas enligt W3C:s avgiftsfria licensieringsregler.

Kommande workshop: decentralisering ... ”Blockchains and the Web

2016-05-04

Nu annonseras en workshop om hur man på webben kan använda teknologin blockkedjor (som populariserats i Bitcoin).

Blockchains and the Web Workshop kommer att äga rum 29-30 juni 2016, i Cambridge, MA, USA, med MIT Media Lab som värd.

Många projekt och företag undersöker nu hur man skulle kunna använda Bitcoins blockkedjor eller andra öppna eller slutna distribuerade system för huvudböcker (eng: ledgers), för att uppnå en oföränderlig persistent tidsmarkerad liggare som kan verifieras av oberoende intressenter. Vad betyder detta för webbteknologier, inom andra tillämpningsområden än betalningar? Vilka framväxande förmågor kan möjliggöras av blockkedjor, såsom distribuerad identitetshantering? Omvänt, bör funktionalitet tillföras till webbplattformen och till webbläsare, så att nya användningar av blockkedjor möjliggörs, t.ex. ett JavaScript-API för hantering av blockkedjor? Vad behövs i form av stöd för webbutvecklare för att man skall i praktiken kunna dra nytta av blockkedjor?

Vi inbjuder nu de olika intressenterna i fältet blockkedjor: representanter för lösningar som Bitcoin, Hyperledger, och Ethereum; webbläsarutvecklare som är intresserade av att ta fram APIer för hantering av blockkedjor, identitetssystem och liknande funktionalitet; projekt kring digitala valutor; finansiella institutioner; utvecklare av blockkedjesystem som vill förbättra interoperabilitet; forskare inom personlig integritet och säkerhet; m.fl.

Man behöver inte vara W3C-medlem för att deltaga – evenemanget är öppet för alla. Dock måste deltagare skicka in ett kort ”position paper” senast 27 maj 2016.

Nytt dokument: teckenkodning ... ”Unicode in XML and other Markup Languages

2016-05-03

Arbetsgruppen för internationaliseringen (”Internationalization Working Group”) har tagit fram ett dokument om användning av Unicode i uppmärkningsspråk.

Unicode-standarden definierar en universell teckenuppsättning. Dess fundamentala mål är att erbjuda en entydig kodning av vanlig text, med förväntan om att kunna täcka alla världens språk, men dessutom de mest vanliga text-baserade notationerna i vetenskap, teknologi, musik och liknande. Unicode in XML and other Markup Languages – publicerad av Internationalization Working Group som Group Note – ger råd och rekommendationer om hur Unicode bör användas tillsammans med uppmärkningsspråk, såsom XML.

Nytt dokument: digitala publikationer ... ”Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents

2016-05-03

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har tagit fram ett informativt dokument om hur teknologi och riktlinjer för tillgänglighet kan tillämpas inom digital publicering.

Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Group Note – beskriver hur råd och riktlinjer för tillgänglighet framtagna av W3C (t.ex. WCAG20, ATAG20, UAAG20, och WAI-ARIA) och de principer, råd och utvärderingskriterier som gäller för dessa, kan tillämpas inom det behovsområde som karaktäriserar digital publicering. Denna text är avsedd att ge insikter och råd, men innebär inte att exakta och uttömmande krav har har formulerats.

Ny Candidate Recommendation: media ... ”Media Source Extensions

2016-05-03

Arbetsgruppen för mediastöd i HTML (”HTML Media Extensions Working Group”) publicerar ett genomgranskat förslag om uppspelning av strömmad genererade media.

Media Source Extensions – publicerad av HTML Media Extensions Working Group som Candidate Recommendation – definierar en utvidgning av HTMLMediaElement som gör att man kan använda JavaScript för att generera de mediaströmmar som skall spelas upp. Detta sätt att använda JavaScript som generator av mediainnehåll möjliggör en uppsättning användningsfall, såsom adaptiv strömning och tidsförskjutna realtidsströmmar. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.