W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya dokument: kalkylblad ... ”CSV”

2016-02-25

Arbetsgruppen för CSV-på-webben (”CSV on the Web Working Group”) publicerar nu tre dokument som beskriver användning av kalkylbladsformatet CSV i webbsammanhang.

De tre aktuella dokumenten – publicerade av CSV on the Web Working Group som Group Notes – är:

  • CSV on the Web: Use Cases and Requirements: en stor andel av den data som publiceras på webben har en tabulär struktur, och ofta publicerade som filer med komma-separerade värden (comma separated values, CSV). Målet för arbetsgruppen är att definiera teknologier som ger ökad interoperabilitet mellan data-beroende tillämpningar på webben, när data finns i tabulär form, lagrat i en eller flera filer med CSV-format eller liknande. Detta dokument identifierar användningsfall, sammanställda av arbetsgruppen, som anses representativa för hur tabulär data vanligen används inom datadrivna tillämpningar.
  • Embedding Tabular Metadata in HTML: I den tidigare specificerade Model for Tabular Data and Metadata on the Web beskrivs mekanismer som kan användas för att extrahera metadata från CSV-dokument utgående från en tabulär datafil eller från en metadatabeskrivning. Om man utgår från en tabulär datafil, så kan man följa en väldefinierad procedur för att hitta metadata som beskriver denna datafil. Om man utgår från separat metadatabeskrivning så innehåller denna referenser till en eller flera filer med tabulär data. Men ett tredje alternativ kan vara användbart i vissa fall, nämligen att publicera tabulära datamängder genom att använda HTML. Detta beskrivs i det nu publicerade dokumentet.
  • CSV on the Web: A Primer: CSV är ett ofta använt format för tabulär data publicerad på webben. Det är ganska kompakt, enkelt att förstå såväl av människor som av maskiner, och är relativt gott anpassat för vanliga typer av tabeller. Arbetsgruppen har tagit fram några standardiserade sätt att uttrycka användbar metadata om CSV-filer och andra tabulära dataformat. I detta dokument ger en enkel översikt över hur dessa olika standarder fungerar tillsammans.

W3C snabbar upp arbete med en säker webb genom att starta arbetsgrupp för webbautentisering

2016-02-17

Med målet att erbjuda standardiserad teknologi för stark autentisering av användare, startar nu en arbetsgrupp för att snabbt nå fram till standardisering av sådan funktionalitet.

Målet för arbetsgruppen för webbautentisering (”Web Authentication Working Group”) är att ta fram standarder för användning av starka kryptografiska metoder, som ersättning för lösenordsinloggning. Denna ansats ger säkrare och flexiblare alternativ till lösenordbaserad inloggning på webben, vilken ofta upplevs som besvärande att använda och ger svagt skydd.

När stark autentisering blir enklare att sätta i drift, så kan vi göra webbens dagliga användning säkrare, såväl för enskilda användare som för företag,” säger Sir Tim Berners-Lee, uppfinnare av webben och direktor på W3C. ”I och med att attacker ökar i antal och i termer av negativa effekter, så är det viktigt att W3C tar fram nya standarder och goda användningsråd för stärkt säkerhet på webben.”

W3C:s tekniska arbete med webbautentisering får en snabbstart tack vare förslag inlämnat av W3C-deltagare, FIDO 2.0 Web APIs från medlemmar i FIDO Alliance. Dessa föreslagna API:er skall erbjuda standardiserad stark autentisering på alla webbläsare och andra plattformar för webbinfrastruktur.

Den nya arbetsgruppens första möte kommer att äga rum den 4 mars 2016 i San Francisco, Kalifornien, USA, vilket ger en möjlighet för mötesdeltagare att även delta i RSA:s USA-konferens. Mer information om arbetsgruppen för webbautentisering finns i pressrelease.

Ny kurs: ”Responsive Web Design

2016-02-04

Nu erbjuds ännu en utbildningsmöjlighet, hur man bygger responsiva webbplatser. Startar i början av mars.

En ny omgång av kursen Responsive Web Design är annonserad, med kursstart 3 mars 2016, och man kan registrera sig för deltagande. Utbildningen ger kunskap om en steg-för-steg-ansats, som fokuserar på HTML och CSS, och hur dessa används för att bygga webbplatser som fungerar på olika apparater med olika skärmstorlekar. I denna nya omgång ingår ett nytt avsnitt fokuserad på egenskaper för Flexbox, som är mycket praktiska att använda för responsiva presentationer. Kursen, som leds av Frances de Waal, har 5 veckors längd. En registrering för deltagande innan 14 februari ger rabatt på kurskostnaden. Läs mer om W3DevCampus, W3C:s nätbaserade kurser för webbutvecklare.