W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Kommande workshop: ”Web and Virtual Reality

2016-06-28

En workshop kommer att hållas i oktober, kring temat webbteknologier och skapande av virtuell realitet.

Den nu annonserade workshopen Web & Virtual Reality Workshop, som äger rum 19-20 oktober 2016, hålls i Mountain View, Kalifornien, USA, med Samsung som värd.

I och med att prestanda i hårdvara och mjukvara under senare år har ökat rejält, så har det uppstått förnyat intresse av att skapa virtuella realiteter (VR). Många av de teknologier som åstadkommit denna förbättrade prestanda finns ny tillgänglig i moderna webbläsare, på den öppna webbplattformen, och nu kan webben vara ett lovande ekosystem för att skapa, distribuera och uppleva tillämpningar och tjänster som utnyttjar virtuell realitet.

W3C anordnar denna workshop för att undersöka det område där webbens teknologier överlappar teknologier för VR. Målet med arrangemanget är att möjliggöra att erfarenheter kan delas mellan de som är aktiva i respektive område, diskutera de delar av webbplattformen som gör det svårt att idag bygga vissa VR-tillämpningar, och identifiera vilka standarder som kan behövas i framtiden, för att webben skall bli en av de starka plattformarna för VR.

Teman för workshopen inkluderar:

 • visa stereoskopiskt innehåll;
 • upptäcka och anpassa till egenskaper hos speciell, huvudburen VR-utrustning;
 • hantera nya inmatningsmetoder för VR (spelkonsol, positionering med händer, etc.);
 • tillgängliga användargränssnitt och interoperabilitetsaspekter över olika VR-tillämpningar;
 • innovativa VR-tillämpningar som erbjuder nytt stöd för tillgänglighet;
 • 3D-audio;
 • synkronisering av 3D-media;
 • deklarativa 3D-scener;
 • interoperabla format och kodeks för innehåll i 3D och 360;
 • visa och interagera med 360-video och -bilder från HTML;
 • att se VR som ett steg i förbättring av klassisk webbsurfning;
 • inspelning av 3D-video (3D-kamera) och 3D-bearbetning (t.ex. hantering av scenerier);
 • strömma 3D-/360-innehåll, strömma 3D-innehåll i realtid;
 • eventuella hinder för återgivning av 3D med hög frekvens.

Detta arrangemang är öppet för alla. Deltagare måste lämna in ett ”position statement” eller intressebeskrivning, att vara inskickat senast 16 september 2016.

Nu öppnar W3C:s MOOC-kurs: ”Avancerad HTML5”

2016-06-27

Den nätbaserade kursen ”HTML5 Part 2” är nu öppen för registrering.

HTML5 Part 2 MOOC logo Idag öppnar W3C registreringen för HTML5 Part 2, en MOOC-kurs som fokuserar på avancerad funktionalitet, såsom HTML5-baserade API:er, webb-komponenter, avancerad multimedia, ljudhantering för musik och spel, med mera. Kursen leds av Michel Buffa, professor vid Université Côte d´Azur, och den pågår under fyra veckor. Med denna kurs fullbordas nu kurspaketet HTML5 från W3C XSeries, där, under de senaste månaderna, kurserna HTML5 Introduction och HTML5 Part 1 har gått.

Med den nu annonserade kursen kan webbutvecklare och webbdesigners finslipa sina kunskaper, bland annat genom att arbeta med ett flertal interaktiva övningar och praktiska uppgifter Ta del av positivt beröm av kurspaketet, av dess beskrivning, och registrera dig! Lär dig mycket, och ha trevligt!

Tio års W3C-närvaro i Kina skall nu firas.

2016-06-24

I början av juli anordnas i Kina ett evenemang för att fira att det nu gått tio år sedan W3C etablerade lokalkontor där.

Detta W3C China 10th Anniversary, som går av stapeln 9 juli 2016, i Beijing, med W3C/Beihang som värd, den organisation vilken 2006 startade som W3C:s lokalkontor i Kina, och som 2013 blev den fjärde värdorganisationen för W3C, och nu är ett nytt center för W3C:s tekniska stab och aktiviteter i Kina.

Ett antal utvecklare, W3C-medlemmar, inbjudna experter från akademi och industri, samt representanter för W3C, kommer att närvara vid detta endagsarrangemang, som består av tre sessioner: Core Web Technologies, Future of the Web och Web & Industry. Här kommer att antal teman att tas upp, såsom webbdesign, WebAPP, Blockchain, Virtual Reality, Tillgänglighet, Kunskapsgrafer, Betalningar på webben, Sakernas webb, Webben i fordon, Länkad data, etc.

Man behöver inte vara W3C-medlem för att deltaga. Arrangemanget är avgiftsfritt och öppet för alla, givet att man registrerar sig och att det finns sittplatser kvar. Tolkning och översättning mellan engelska och kinesiska kommer att tillhandahållas De som är intresserade av att deltaga måste registrera sig, senast 5 juli 2016.

Ny Recommendation: säkerhet ... ”Subresource Integrity

2016-06-23

Nu publiceras en ny webbstandard, framtagen av arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”), som ger stöd för att säkerställa att hämtade resurser inte har perverterats.

Subresource Integrity – publicerad av Web Application Security Working Group som W3C Recommendation – definierar en mekanism som kan användas av webbläsare för att verifiera att en hämtad resurs har levererats utan att ha undergått oväntad påverkan.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Page Visibility 2”

2016-06-23

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu offentliggjort ett första utkast om hur man kan avgöra till vilken grad ett dokument har en synlig visuell presentation.

Page Visibility 2 – publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur man med programmering kan fastställa hur ett visst dokument har en synlig visuell presentation. Med hjälp av sådan funktionalitet kan webbtillämpningar förbättra energi- och CPU-effektivitet hos tillämpningar.

Ny Candidate Recommendation: html ... ”HTML 5.1”

2016-06-21

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om en uppdatering av standarden för HTML5.

HTML 5.1 – publicerad av Web Platform Working Group som Candidate Recommendation – definierar den första mindre revisionen av HTML5, det grundläggande uppmärkningsspråket för webben. I denna version har ett antal nya funktionaliteter införts, för att ge förbättrat stöd för utvecklare av webbtillämpningar. Nya element har definierats, motiverat av brett tillämpade konstruktionsprinciper, och speciell hänsyn har tagits till att definiera tydliga konformitetskriterier avseende beteendet av webbläsare, allt för att förbättra interoperabilitet. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.

Kommande workshop: vokabulärer ... ”Smart Descriptions and Smarter Vocabularies (SDSVoc)”

2016-06-17

I månadsskiftet november/december hålls en workshop i Nederländerna, om maskinläsbara vokabulärer för smarta tillämpningar.

Den nu annonserade workshopen, Smart Descriptions & Smarter Vocabularies (SDSVoc) Workshop, går av stapeln 30 november - 1 december 2016, i Amsterdam, med CWI som värd, och den organiseras i samverkan med det EU-stödda projektet VRE4EIC.

Målet med detta arrangemang är att förtydliga de steg som behöver tas för att förbättra kommunikation mellan datalager och tillämpningar som använder sådana data, såsom virtuella forskningsmiljöer. Tillämpningar kan t.ex. upptäcka att data finns, eller visualisera dessa, manipulera, diskutera, korrigera, beskriva, återpublicera, och liknande. Effekterna av workshopen kan resultera i en ny arbetsgrupp inom W3C, med uppdrag att utvidga standarden DCAT, och fastställa hur metadataprofiler (såväl maskinläsbara som mänskligt läsbara) kan definieras och göras upptäckbara. Ett annat mål är undersöka hur W3C kan stödja utveckling av vokabulärer inom olika tillämpningsområden.

Man behöver inte vara W3C-medlem för att medverka. Evenemanget är öppet för alla som registrerar sig i tid. De som vill hålla presentation måste lämna in ett position statement senast 9 oktober 2016.

Nya Working Drafts: formatering ... ”CSS Typed OM Level 1”; m.fl.

2016-06-07

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat fyra utkast om CSS.

De aktuella utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group i samarbete med Technical Architecture Group (TAG) som första offentliga Working Drafts – är:

 • CSS Typed OM Level 1 ger stöd för att konvertera CSSOM-värden till och från JavaScript, på ett sätt som håller beräkningsbelastningen låg. Specifikationen exponerar CSS-värden som typade JavaScript-objekt så att de kan manipuleras effektivt.
 • CSS Properties and Values API Level 1, är en CSS-modul som definierar ett API för att registrera nya CSS-egenskaper. Egenskaper registrerade med hjälp av detta API ges en parsningssyntax som definierar en typ, arvsbeteende, och ett initialt värde.
 • CSS Painting API Level 1 är inriktat på att stödja ”målningsfasen” i CSS-presentation, vilket handlar om att generera bakgrunden, innehåll, och visuell betoning av en låda, baserad på den lådans geometri (genererad under layoutfasen) och beräknade typsnitt. Denna specifikation beskriver ett API som kan användas av utvecklare för att ”måla” en del av en låda, då en annan funktion gjort ändringar av geometri eller beräknade typsnitt
 • Worklets Level 1, definierar ett API för att köra skript inom ramen för processen att generera presentation, på ett sätt som är oberoende av den övergripande miljön för JavaScript-exekvering.

 

Nytt dokument: prestanda ... ”Reporting API 1”

2016-06-07

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har tagit fram ett dokument om stöd för att få rapporter om händelser vid webbanvändning.

Reporting API 1 – publicerad av Web Performance Working Group som Group Note – definierar ett generiskt ramverk för information om händelser, vilket kan användas av webbutvecklare för att knyta en uppsättning rapporteringspunkter till olika källor. Ett antal plattformsfunktionaliteter ( Content Security Policy, Network Error Reporting, m.fl.) kommer att använda denna rapporteringsfunktionalitet, för att leverera funktionalitetsspecifika rapporter på ett konsistent sätt.

Nya medlemmar i W3C:s rådgivande styrelse

2016-06-01

I det senaste valet av nya medlemmar till rådgivande styrelsen (”Advisory Board”) har nu fem personer utsetts.

W3C Advisory Board skapade 1998, för att ge råd och rekommendationer till staben i frågor som strategi, ledning, juridik, process och konflikthantering. Med start 1 juli 2016 består denna av de nio deltagarna Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Virginie Galindo (Gemalto), Jay (Junichi) Kishigami (NTT), Charles McCathie Nevile (Yandex), David Singer (Apple), Léonie Watson (The Paciello Group), Chris Wilson (Google) och Judy Zhu (Alibaba). W3C framför sina tack till Soohong Daniel Park (Samsung Electronics), vars mandatperiod slutar denna månad. Läs mer om Advisory Board.