W3C

W3C-logo

Nyheter september 2016

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Candidate Recommendations: formatering ... ”CSS Grid Layout”; ”CSS Values and Units

2016-09-29

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har levererat två genomarbetade specifikationer för formatering.

De aktuella förslagen – publicerade av CSS Working Group som Candidate Recommendations – är:

 • CSS Grid Layout Module Level 1, vilken definierar ett tvådimensionellt rutbaserat layoutsystem, optimerat för konstruktion av användargränssnitt. I denna modell kan elementen i en lådbehållare positioneras i godtyckliga lådor i en fördefinierad flexibelt eller storleksfixerat layoutrutnät.
 • CSS Values and Units Module Level 3, vilken beskriver vanliga värden och enheter som CSS-egenskaper kan ha, och den syntax som kan användas för att beskriva dem i egenskapsdefinitioner för CSS.

 

Patentundersökning: betalningar på webben

2016-09-26

Information har inkommit om möjlig konflikt mellan teknologin som tas fram för webbetalningar och existerande patent.

Nu annonseras en öppen förfrågan om tidigare teknikanvändning som kan ha betydelse för ett uttalande om existerande patent av Visa Europe, ett patent som kan ha betydelse för arbetet i Web Payments Working Group.

Målet med denna förfrågan är att insamla information som kan vara till hjälp för att säkerställa att alla skall kunna implementera (kommande) webbstandarder, vilka Web Payments Working Group tar fram under antagandet om patentlicensiering konsistent med W3C:s Royalty-Free Licensing Requirements. Specifikt efterfrågar W3C tidigare teknologier som kan utnyttjas med W3C:s royaltyfria licensieringsregler, eller som är allmängods.

Även om W3C tar emot information närsomhelst, uppmuntrar vi att information insändes så snart som möjligt, och helst senast 31 december 2016 . Mer information finns i handledning om hur man skickar in svar på denna förfrågan.

Den 19 juli 2016, i enlighet med sina rättigheter enligt W3C’s Patent Policy, har Visa Europe meddelat att det äger ett antal patent och patentansökningar, och exkluderar royaltyfri licensiering av två specifikationer från arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”): Payment Request API och Payment Method Identifiers. I enlighet med undantagsprocedurerna i W3C:s policy för patent, har nu W3C startat Web Payments Working Group Patent Advisory Group (PAG) för att fastlägga möjliga lösningar till denna situation. PAG har ombett W3C att publicera och sprida denna förfrågan om tidigare relaterad teknologi.

W3C och arbetet med den kommande webben

2016-09-23

Vid W3C:s stora möte med medlemsskaran, med diskussioner kring tekniska teman, har en bild klarnat om vilka teknologier som kommer..

TPAC 2016 logo Idag avslutar W3C sitt veckolånga årliga Technical Plenary and Advisory Committee (TPAC) Meeting, där fler än 550 experter på webben har träffats, och vi är glada att dela med oss kunskap om framsteg med den öppna webbplattformen och om specifika industrikrav angående nästa generations webb. Jeff Jaffe, W3C CEO summerade W3C:s arbeten, och sade: ”Medlemmar i W3C och den större sektorn av webbintressenter har ett stort ansvar med att forma framtiden för webbteknologier. De flesta människor tar bara för givet att webben fungerar för dem, men de grundläggande teknologier som gör att webben fungerar för alla, de tas fram av skickliga och engagerade teknologiexperter inom W3C:s intressentskara. Detta års TPAC-möte betonade vikten av och effekterna av W3C:s arbete.” Läs pressreleasen, där glimtar av pågående och kommande arbete omnämnes.

Ny Proposed Recommendation: html ... ”HTML 5.1”

2016-09-16

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) levererar nu ett slutgiltigt förslag om HTML 5.1.

HTML 5.1 – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – definierar den femte större versionen och första revisionen av det grundläggande språket för webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna utgåva har ny funktionalitet införts för att hjälpa webbutvecklare; nya element införts, motiverade av undersökning av praktisk användning; och speciell vikt har lagts vid att definiera kriterier för vad det betyder att följa standarden, i avsikt att förbättra interoperabilitet.

Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 oktober 2016.

Om du vill veta mer om planerna för arbetet med HTML, titta på:

 

W3C inbjuder utvecklare att deltaga i ett möte i Lissabon

2016-09-16

W3C arrangerar ett speciellt möte för utvecklare, som går av stapeln 19 september, i samband med W3C:s stora möte i Lissabon.

TPAC 2016 logoW3C möte för utvecklare (Developer Meetup) äger rum i Lissabon, Portugal, måndagen den 19 september 2016. Mötet för stöd av Yandex, The Paciello Group och Técnico Lisboa, och det äger rum hos Técnico (se karta).

Bekräftade talare är:

 • WICG: How W3C incubates work. Yoav Weiss – Akamai
 • Service Workers / offline apps. Jake Archibald – Google
 • Accessibility. Léonie Watson – The Paciello Group
 • Web Components. Travis Leithead – Microsoft (Em portugês)

Webbutvecklare och tillämpningskonstruktörer uppmuntras att träffas för att ha en kväll med diskussioner och nätverkande med andra i W3C:s intressentskara, vilka har samlats den veckan för att deltaga i W3C:s TPAC 2016. Deltagande i utvecklarmötet är öppet för alla, och ingen avgift krävs, men antalet sittplatser är begränsat. Var vänlig meddela ditt intresse att deltaga innan söndag 18 september, eller skicka ett e-post-meddelande till team-2016-lisboa@w3.org. Låt oss träffas där!

Nya Working Drafts: nätbetalningar ... ”Web Payments HTTP”

2016-09-15

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) levererar utkast av specifikationer för HTTP-stöd av betalningar via nätet.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Payments Working Group som första offentliga Working Drafts – handlar om hur man utanför en webbläsare kan initiera betalningar, och är följande:

 • Web Payments HTTP API 1.0, som beskriver hur man genom att använda ett standardiserat HTTP-API kan registrera tillämpningar som stöder betalningsfunktionalitet, skapa betalningsbegäran, och besvara en betalningsförfrågan.
 • Web Payments HTTP Messages 1.0, vilken specificerar meddelandeformat (via HTTP-protokollet) för webb-betalningar, vilka används för att initiera och bekräfta en betalningsbegäran. Meddelanden utbytes i normalfallet mellan olika aktörer i ett ekosystem för webb-betalningar, och stöder initiering, utförande och slutförande av betalningar.

Arbetsgruppen önskar nu få synpunkter och kommentarer om dessa tidiga utkast.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Secure Contexts

2016-09-15

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om hur man kan etablera ett kontext för säkerhet i webbtillämpningar.

Secure Contexts – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – definierar ”säkerhetskontext”, för att därmed göra det möjligt för implementatörer och författare av specifikationer att aktivera viss funktionalitet när en viss grad av autentisering och konfidentialitet kan garanteras.

Ny Candidate Recommendation: grafik ... ”Scalable Vector Graphics (SVG) 2”

2016-09-15

Arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om grafikformatet SVG 2.

Scalable Vector Graphics (SVG) 2 – publicerad av SVG Working Group som Candidate Recommendation – definierar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Version 2. SVG är ett språk byggt på XML, som används för att beskriva tvådimensionell grafik i vektor- eller blandad vecktor/raster-format. Innehåll uttryckt i SVG kan presenteras, kan skalas om för att passa olika skärmupplösningar, och kan visas som enda presentation, inblandad i HTML-innehåll eller inbäddad (via namnrymder i XML) i andra XML-språk. SVG stöder även dynamiska modifieringar; med användning av skript kan man skapa interaktiva dokument, och animeringar kan ske genom att ange animeringsdeklarationer eller genom att programmera med skripts.

Ny Proposed Recommendation: interfacebeskrivning ... ”WebIDL Level 1”

2016-09-15

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har publicerat ett genomarbetat förslag om gränssnittsbeskrivningar: WebIDL 1.

WebIDL Level 1 – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett språk för definition av programmerbara gränssnitt, WebIDL, som kan användas för att beskriva gränssnitt vilka förväntas vara implementerade i webbläsare. WebIDL är en variant av IDL, med ett antal speciella funktionaliteter som gör att beteendet hos exekverande objekt i webbplattformen kan specificeras enkelt och tydligt. Dokumentet beskriver även hur gränssnitt definierade i WebIDL motsvarar konstrukter i exekveringsmiljön för ECMAScript Förväntningen är att framtida publicerade specifikationer skall referera till detta dokument för att säkerställa att olika implementationer av webbspecifikationer är interoperabla. Kommentarer tas emot fram till och med 14 oktober.

Nytt Working Draft: tv-apparater ... ”TV Control API Specification

2016-09-15

Arbetsgruppen för styrning av TV (”TV Control Working Group”) har tagit fram ett utkast om API för att styra en TV-apparat.

TV Control API Specification – publicerad av TV Control Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API för att styra audio- och videoinnehåll, såsom TV eller radio från utsändning, IPTV och andra källor, med anknuten metadata för kanal och program, och möjliggör presentation av media genom användning av HTML:s element för audio och video. Detta API är agnostiskt vis-a-vis underliggande teknologier för hämtning av audio och video.

Ny MOCC-kurs: CSS

2016-09-15

I samarbete med Microsoft har en kurs om CSS tagits fram, som nu annonseras.

CSS intro course logo Efter att de tidigare HTML5-kurserna (i serien av W3Cx-kurser) fått stort genomslag, så meddelar nu W3C att en ny W3Cx-kurs lanseras: CSS Introduction, skapad i samverkan med Microsoft Corporation. Denna kurs ger kunskap om hur man kan förbättra sina webbsidor med hjälp av formatering med CSS. Här kommer färger, typsnitt och layout att tas upp, samt grundläggande element av CSS och de senaste webbstandarderna. Vi uppmuntrar framväxande webbutvecklare och -designers att redan nu registrera sig för denna kurs, vilken startar 7 november 2016.

Nytt Working Draft: digital publicering ... ”Portable Web Publications Use Cases and Requirements

2016-09-13

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) publicerar ett kravdokument för digital publicering.

“Portable Web Publications Use Cases and Requirements – publicerad av Digital Publishing Interest Group som förska offentligt Working Drafts – utreder krav för portabla webbpublikationer, och dokumenterar i en förteckning 50 olika krav, vart och ett motiverat av ett eller flera användningsfall och scenarier. Detta dokument kommer att utgöra en hörnsten för att planera kommande W3C-aktiviteter kring digital publicering.

Kommentarer och synpunkter kan levereras som github issues.

Nya Working Drafts: sensor-API ... ”Accelerometers”; ”Gyroscopes”; ”Magnetometers

2016-09-13

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) levererar utkast om API:er för specifika sensorer.

De aktuella förslagen – publicerade av Device and Sensors Working Group som första offentliga Working Drafts – behandlar hur man kan hämta data från accelerometers, gyroscopes och magnetometers.

Dessa API:er, byggda på gruppens tidigare förslag Generic Sensor API, erbjuder sådan tillgång till lågnivåsensorer, att man kan bygga högnivå-API:er såsom Device Orientation API, men de öppnar även upp för nya användningsfall som tidigare inte kunnat stödjas, t.ex. innovativ användning av magnetometrar.

Nya dokument: säkerhet ... ”Content Security Policy: Cookie Controls”; ”Pinning; Entry Point Regulation

2016-09-13

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har publicerat nya dokument om stöd för säkerhet: kakor; policies.

De aktuella dokumenten – publicerade av Web Application Security Working Group som Group Notes – är:

 • Content Security Policy: Cookie Controls: ger en historisk referens för en föreslagen uppsättning mekanismer. som ger utvecklare möjlighet att begränsa hur kakor (cookies) kan ges värden inom deras egna webbplatser och tillämpningar.
 • Content Security Policy: Pinning ger en historisk referens för en föreslagen mekanism vilken innehållsskapare kan använda för att informera ett användarverktyg (t.ex. webbläsare) att den skall komma ihåg ("to pin") och tillämpa en Content Security Policy för en uppsättning webbplatser under en viss tidsperiod.
 • Entry Point Regulation ger en historisk referens för en föreslagen mekanism vilken minskar risken för attacker genom relekterad cross-site scripting (XSS), cross-site script inclusion (XSSI), och cross-site request forgery (CSRF), genom att avgränsa de delar av en tillämpning som avses vara externt åtkomlig. En angiven policy appliceras på externa förfrågningar, för alla icke-avgränsade resurser.

 

Kurs annonseras: HTML5-kurs för självstudier

2016-09-13

Ny öppnar W3Cx kursen HTML5 del 2 för de som vill studera i egen takt.

w3cx logo

Registrering är nu öppen för den aktuella MOCC-kursen om HTML5. HTML5 Part 2, med namnet ”Advanced Techniques for Designing HTML5 Apps”, täcker avancerade teman vilka ger stöd åt utvecklare att designa och leverera innovativa tjänster på webben. Den är del av “HTML5 from W3C” XSeries, och bygger på kurserna HTML5 Introduction och HTML5 Part 1, vilka båda finns för självstudier.

Ta del av de positiva omdömen som kursen fått, registrera dig, och förstärk din meritlista genom att skaffa ett verifierat intyg om deltagande. Lär dig mycket, och ha roligt!

Nytt Working Draft: textpresentation ... ”Ethiopic Layout Requirements

2016-09-08

Arbetsgruppen för internationalisering (”Internationalization Working Group”) har tagit fram ett utkast om layout av etiopisk text.

Ethiopic Layout Requirements – publicerad av Internationalization Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver krav på layout och presentation av text i språk som använder det etiopiska skrivspråket, när denna presentation skall ske med hjälp av webbstandarder och teknologier, såsom HTML, CSS, mobila webben och digitala publikationer. Detta utkast publiceras för att få synpunkter och kommentarer från all intressenter. Läs mer om arbetet med krav på layout.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... ”Accessibility API Mappings

2016-09-08

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) och arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) har publicerat förslag om API-er för tillgänglighet i grafik och SVG.

De aktuella förslagen – publicerade av Accessible Rich Internet Applications Working Group i samarbete med SVG Working Group – är Graphics Accessibility API Mappings (första offentligt Working Draft) samt WAI-ARIA Graphics Module (uppdaterat Working Draft) och SVG Accessibility API Mappings (uppdaterat Working Draft) .

WAI-ARIA Graphics Module definierar grundläggande roller specifika för webbgrafik, vilka ger innehållsskapare möjligheter att uttrycka den logiska strukturen av grafik, på ett sätt som kan utnyttjas av stödteknologi. Graphics Accessibility API Mappings definierar hur användarverktyg kan knyta roller (som definieras i denna modul) till funktionalitet i API:er för tillgänglighet. SVG Accessibility API Mappings erbjuder ytterligare avbildningar, specifika för Scalable Vector Graphics (SVG). När den definierade funktionaliteten stöds av användarverktyg, kan dessa specifikationer användas av innehållsskapare för att konstruera mer tillgängliga internettillämpningar och -grafik, bland annat kartor, grafer och andra ritningar. Kommentarer tas emot fram till och med 30 september 2016. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nya Candidate Recommendations: sociala webben ... ”Activity Streams”; ”Vocabulary”

2016-09-06

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) levererar två genomarbetade förslag om teknologi för sociala webben: informationsströmmar och vokabulär.

De två förslagen – publicerade av Social Web Working Group som Candidate Recommendations – är:

 • Activity Streams 2.0: ger en detaljerad beskrivning av en modell (på JSON-format) för att representera potentiella och avslutade aktiviteter. Denna specifikations mål är att erbjuda en JSON-baserad syntax som är tillräckligt kraftfull för att uttrycka metadata om aktiviteter, på ett sätt som är rikt, läsvänligt, maskinbearbetningsbart och utvidgningsbart. Avsikten är att man skall kunna konstruera beskrivningar i naturligt språk eller konstruera visuella representationer av aktiviteter, att knyta information till olika typer av objekt, att kommunicera eller spela in aktivitetsloggar, att delegera potentiella aktiviteter till andra tillämpningar.
 • Activity Vocabulary: definierar en uppsättning abstrakta klasser och egenskaper som beskriver tidigare, pågående och kommande aktiviteter.

Dessa specifikationer är nu redo för provimplementering.

Nya Candidate Recommendations: annotering-på-webben

2016-09-06

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har nu levererat tre förslagna specifikationer om annotering: datamodell, vokabulär och protokoll.

De tre aktuella förslagen – publicerade av Web Annotation Working Group som Candidate Recommendation – är

 • Web Annotation Data Model: beskriver en strukturerad modell och ett format, i JSON, vilket möjliggör annoteringar att delas och återanvändas på olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Vanliga användningsfall kan modelleras på ett enkelt och praktiskt sätt, samtidigt som mer komplexa kravbilder understöds, t.ex. att länka godtyckligt innehåll till en specifik datapunkt eller till ett segment av en tidsorienterad multimediaresurs.
 • Web Annotation Vocabulary: specificerar en uppsättning RDF-klasser, -predikat och namngivna entiteter vilka används av Web Annotation Data Model. Här ges även en förteckning över rekommenderade termer från andra ontologier som används i modellen, och ger de kontext- och profil-definitioner i JSON-LD vilka behövs då man använder serialisering enligt Web Annotation JSON, vid användning i ett länkad-data-sammanhang.
 • Web Annotation Protocol: beskriver transportmekanismer som används för att skapa och hantera annoteringar i en metod som är konsistent med de principer som fastläggs av Web Architecture och REST.

Dessa innebär en återpublicering, utan substantiella ändringar, av de som Candidate Recommendations publicerade förslagen från den 5 juli av Data Model och Vocabulary, och förslaget från den 12 juli av Protocol. De enda signifikanta skillnaderna (bortsett från mindre redaktionella förtydliganden och ändringar) är att respektive fullbordandekriterier för fasen Candidate Recommendation nu dokumenteras i själva förslagen.

Candidate Recommendation betyder att arbetsgruppen nu betraktar det tekniska arbetet som fullbordat, och efterfrågar nu synpunkter från implementeringsarbeten. Arbetsgruppen tillhandahåller som stöd ett dokument om hur teknologierna används och hur man rapporterar implementeringserfarenheter. Synpunkter tas emot som issues på gruppens GitHub-databas eller genom att de sänds till public-annotation@w3.org.

Arbetsgruppen förväntar sig att uppfylla implementeringsmålen (dvs minst två oberoende implementationer av varje testfall) vid den 30 september, 2016.