W3C

W3C på svenska


Nedan följer länkar till svenska översättningar av W3C-dokument. De flesta av dessa dokument finns på svenska W3C-kontorets webbplats, men vissa återfinnes på andra webbplatser.

Grupperingar på denna sida:

W3C - allmänt

MWI - mobila webben

WAI - webb för alla

HTML

XHTML

XForms

XML

Internationalisering


Översättningar på andra platser


Utkast till översättningar

CSS - Formatmallar


Råd och riktlinjer för översättningar

För att få konsistens bland de svenska översättningarna av W3C-publikationer, finns det vissa regler som bör följas. Dessa sammanfattas på en sida, praktiskt nog kallad Råd och riktlinjer för översättningar.
Last modified: Fri Dec 12 19:19:12 W. Europe Standard Time 2014