W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Recommendation: "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema"

2007-08-31

Nu har "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema" publicerats som W3C Recommendation.

Med de attribut som specificeras i Semantic Annotations for WSDL and XML Schema (SAWSDL) kan man göra semantiska annoteringar på komponenter i Web Services Description Language (WSDL) för att stödja klassificering, upptäckt, matchning, sammansättning och anrop av webbtjänster. I en anknytande Usage Guide -- publicerad som Working Group Note -- visas genom exempel hur man kan knyta semantiska annoteringar till en webbtjänst. Läs om arbetsgruppen SAWSDL och om webbtjänster.

Påminnelse om konferens: grafik ... "SVG Open 2007"

2007-08-31

SVG Open 2007, detta års stora konferens on skalbar grafik, äger nu rum.

SVG Open 2007, den femte internationella konferensen om Scalable Vector Graphics, äger rum den 4-7 september på Keio universitet, Mita Campus, Tokyo, Japan. Fler än 40 presentationer kommer att ges, av SVG-experter från hela världen, kring områden som mobil SVG, geo-baserade tjänster, etc. Konferensens schema och bekräftade inbjudna talare finns nu offentliggjorda. Konferensspråk är engelska; översättningsstöd kommer att finnas tillgängligt för att uppmuntra kommunikation mellan de engelsspråkiga och de japanskspråkiga intressegrupperna. Man kan registrera sig på plats under konferensen. Lägg även märke till att g-Contents WORLD 2007 hålls samtidigt med SVG Open 2007.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "XQuery Update Facility"

2007-08-29

Arbetsgruppen för XML har nu offentliggjort ett nytt utkast av "XQuery Update Facility 1.0".

Med XML Query kan man genomföra sökningar i, ställa frågor mot, och kombinera samlingar av XDM-instanser, såsom dokument och databaser. Uppdateringsfunktionaliteten, som definieras i det aktuella dokumentet, erbjuder uttrycksmöjligheter för att skapa, modifiera och ta bort noder i XDM-instanser. Krav och användningsfall har dokumenterats i Requirements och Use Cases, som även de har publicerats som uppdaterade Working Drafts. Kommentarer på XQuery Update Facility 1.0 -- publicerat som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 31 oktober 2007. Mer om detta och annat finns på hemsidan för XML.

Inbjudan till workshop: "Multimodal Architecture and Interfaces"

2007-08-28

Nu kan "position papers" lämnas in till workshopen om multimodalitet.

Lämna in ert bidrag till Workshop on W3C's Multimodal Architecture and Interfaces -- som äger rum 16-17 november 2007 i Fujisawa, Japan, hos W3C/Keio -- senast 5 oktober. Deltagare diskuterar stöd och integration av gränssnittskomponenter, för sådant som tal och grafik, vilket bidrar till att framtidssäkra ett av de viktiga resultaten som tas fram av gruppen för multimodal interaktion -- Multimodal Architecture and Interfaces. Läs om multimodal interaktion och om W3C:s Workshops.

Förannonsering om workshop: "Multimodal Architecture and Interfaces"

2007-08-27

W3C planerar en workshop om multimodala gränssnitt, och trender i området.

Workshop on W3C's Multimodal Architecture and Interfaces kommer att hållas den 16-17 november 2007 i Fujisawa, Japan, hos W3C/Keio. Deltagare kommer att diskutera hur man kan integrera komponenter i användargränssnittet -- för sådant som tal, GUI och igenkänning av handskrift -- där komponenterna kommer från olika leverantörer. Detta kommer att skapa underlag för arbetsgruppen för multimodalitet ("Multimodal Interaction Working Group") att forma specifikationen Multimodal Architecture and Interfaces så att den blir mer användbar i dagens och kommande marknader. En inbjudan till deltagande kommer snart att publiceras. Läs mer om multimodal interaktion och om W3C Workshops.

Nytt dokument: semantik för bilder ... "Image Annotation"

2007-08-21

Inkubatorgruppen för multimediasemantik ("Multimedia Semantics Incubator Group") publicerar ytterligare en rapport om annotering av bilder -- "Image Annotation on the Semantic Web".

Dokumentet Image Annotation on the Semantic Web -- publicerat av Multimedia Semantics Incubator Group -- beskriver hur RDF och OWL kan användas för att skapa, lagra, utbyta och behandla information om bilder. Den av inkubatorgruppen tidigare publicerade rapporten Multimedia Vocabularies on the Semantic Web diskuterar ett antal specifika vokabulärer som är relevanta för bildannotering. Båda publiceras inom ramen för W3C:s Incubator Activity, ett forum där W3C-medlemmar tillsammans kan experimentera och innovera.

Nya Working Drafts: policy för webbtjänster ... användning av "Web Services Policy"

2007-08-10

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat introduktionsdokument om ramverket för webbtjänstpolicies (WS Policy Framework.)

Primer introducerar policyspråket och mekanismer för att använda policybilagor. Guidelines for Policy Assertion Authors ger goda råd om hur man skapar policyutsagor. Dessa är del av specifikationerna för Web Services Policy 1.5 Framework och Attachment, och publiceras nu av Web Services Policy Working Group som uppdaterade Working Drafts. Läs om webbtjänster.

Nya Working Drafts: presentationslayout ... CSS "Box Model" och "Advanced Layout"

2007-08-09

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat två utkast inom CSS-familjen om sidlayout.

The CSS basic box model beskriver grundläggande layout av textdokument i visuella media. CSS3 Advanced Layout Module definierar hur visuell ordning kan vara oberoende av ordning i dokumentinnehållet, position och anpassning av gränssnittsobjekt, samt sid- och fönsterindelning. De två dokumenten, del i arbetet med CSS Level 3, publiceras som Working Drafts. Besök gärna hemsidan för CSS.

Nytt valideringsverktyg från W3C

2007-08-08

En förbättrad version av W3C:s populära uppmärkningsvaliderare har lanserats.

Valideraren, W3C Markup Validator, har blivit bättre, mer attraktivt paketerad, snabbare och duktigare. Den har ett nytt användargränssnitt, och en valideringsmotor som ger mer exakt analys av uppmärkta dokument. Bland de nya funktionaliteterna återfinns bl.a. en uppstädningsprocess driven av HTML Tidy, och bättre förmåga att granska HTML-fragment. Detta arbete drivs av W3C som ett open-source software-projekt, som utförs för och av professionella användare, och bidrar till att förbättra kvalitetsarbete i webbutveckling. Läs mer om vad som är nytt i ändringsloggen.

Nya Working Drafts: tjänstemodellering ... "Service Modeling Language (SML)"

2007-08-07

Arbetsgruppen för språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language (SML) Working Group") har publicerat ett utkast av "Service Modeling Language, Version 1.1".

SML används för att modellera komplexa tjänster och system, innefattande sådant som struktur, begränsningar, policies och användningsråd. SML, som baseras på XML Schema och Schematron, gör det möjligt att skapa referenser mellan dokument och användardefinierade begränsningsvillkor. Service Modeling Language, Version 1.1 och dess Interchange Format, är båda publicerade av Service Modeling Language (SML) Working Group som första offentliga Working Drafts. Läs mer om XML.

Ny rapport: workshop om distribuerade webbtillämpningar

2007-08-06

Rapporten från "Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications" har nu publicerats.

Rapporten från Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications är tillgänglig för alla. Rapporten rekommenderar att W3C arbetar med att identifiera krav på deklarativ modellering av webbtillämpningar, och att analysera hur existerande standarder brister i sitt stöd för sådana tillämpningar. Workshopen ägde rum i Dublin, Irland, hos MobileAware, med stöd av Irish State Development Agency, Enterprise Ireland. Läs om W3C:s workshops och om Ubiquitous Web. (Foto: Marie-Claire Forgue.)

Rådsgruppen för patent anser att arbetet med "Remote Events for XML" (REX 1.0) skall avbrytas

2007-08-03

Patentrådsgruppen anser att förslaget till "Remote Events for XML (REX) 1.0" kolliderar med existerande patent, och därmed förhindras att REX 1.0 kan bli en öppen standard.

Rådsgruppen ("Patent Advisory Group", PAG), som har arbetat åt arbetsgrupperna för WebAPI och SVG, har nu publicerat sin slutrapport, och föreslår att W3C:s arbete med Remote Events for XML (REX) 1.0 skall avbrytas. W3C startade denna PAG när France Telecom undantog patentanspråk från W3C:s krav på avgiftsfri licensiering. W3C fortsätter arbeta på en framtida annorlunda version av REX inom Ubiquitous Web Applications Working Group. W3C tackar patentägaren France Telecom, för hjälp i arbetet med att komma fram till en slutsats.