W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Planet i18n: Bloggar om internationalisering på webben

2007-06-29

W3C startar nu en aggregerad blogg, Planet i18n.

Planet i18n -- en tjänst som arbetsgruppen för internationalisering (Internationalization Core Working Group) tillhandahåller -- aggregerar en uppsättning blogginlägg som diskuterar internationalisering. Du kan prenumerera på dess RSS-kanal. Om du publicerar en blogg om internationalisering och vill synas i listan, kontakta Richard Ishida (W3C). Läs mer om W3C:s arbete med internationalisering.

Seminarium på webben: mobila webben

2007-06-28

Det tyska W3C-kontoret ger ett webbseminarium om den mobila webben.

detta webbseminarium (som sker på på tyska) kan du lära dig hur man får sitt webbinnehåll att bli användbart på mobila apparater. Philipp Hoschka kommer att visa hur man kan dra fördel av expertkunskap som finns i de dokument och verktyg som W3C Mobile Web Best Practices Working Group tagit fram. Detta "webinar" äger rum tisdag 17 juli klockan 11:00 (CET). Ingen kostnad för deltagande, men registrering i förväg krävs. Mer om den mobila webben finns på hemsidan för Mobile Web Initiative.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Best Practices for XML Internationalization"

2007-06-28

Arbetsgruppen för internationaliserade taggar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat en uppdatering av "Best Practices for XML Internationalization" -- goda råd om internationalisering.

Riktlinjerna beskrivna i Best Practices for XML Internationalization -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- förklarar hur utvecklare av XML-tillämpningar och författare av XML-innehåll kan skapa format och innehåll som stöder användare i olika språkkretsar, och som stöder översättnings- och lokaliseringsarbete. Dessa goda råd ("best practice") är ett komplement till W3C-specifikationen International Tag Set. Besök gärna hemsidan för internationalisering.

Nytt dokument: semantiska webben ... "GRDDL Primer"

2007-06-28

Arbetsgruppen för GRDDL ("GRDDL Working Group") har publicerat ett dokument som ger en introduktion till "Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages".

Mekanismerna i GRDDL används för att extrahera RDF-utsagor från XHTML- och XML-innehåll, genom användning av processorer som XSLT. GRDDL Primer -- publicerad som Working Group Note -- innehåller detaljerade exempel på teknikerna i GRDDL. Läs mer på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Recommendation: "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2007-06-27

Idag har W3C publicerat "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0" som en W3C Recommendation.

WSDL 2.0 består av tre delar: Part 0: Primer, Part 1: Core Language och Part 2: Adjuncts. "Förutom att ha publicerat en grundligt uttestad specifikation, så är vi glada att kunna erbjuda utvecklare en definierad binding till HTTP, som möjliggör enkel webbaccess till tjänster", säger Jonathan Marsh (WSO2), en av ledarna för arbetsgruppen ("Web Services Description Working Group"). Med WSDL kan man modellera och beskriva modulära webbtjänster, och man kan dokumentera distribuerade system, samt automatisera kommunikation mellan tillämpningar. WSDL SOAP 1.1 Binding, Additional Message Exchange Patterns och RDF Mapping har publicerats som Working Group Notes. Läs stöduttalanden och pressrelease och om webbtjänster.

Konferens i Spanien: Fundamentos Web 2007

2007-06-27

Den 3-5 oktober 2007 sker den tredje konferensen "Fundamentos Web 2007" i Gijon, Asturias (Spanien).

Konferensen, som arrangeras av det spanska W3C-kontoret, innehåller presentationer av Tantek Çelik, Jeffrey Veen, Tim Berners-Lee (via videolänk), och andra experter på webbstandarder. Vid Fundamentos Web 2007 kan ni även lyssna till representanter för Microsoft, Opera, Mozilla, Nokia, Konqueror, Flickr, Last FM, och W3C. Nu kan man anmäla sig till konferensen. W3C-medlemmar får reducerad avgift.

Nytt Working Draft: addressering i webbtjänster ... "Web Services Addressing Metadata"

2007-06-27

Arbetsgruppen för adressering inom webbtjänster ("Web Services Addressing Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Web Services Addressing 1.0 - Metadata", som ett steg mot att publicera den som Proposed Recommendation.

Specifikationen Web Services Addressing 1.0 - Metadata visar hur man kan beskriva användning av Web Services Addressing 1.0 mechanisms genom att utnyttja Web Services Policy 1.5 framework, och den definierar också hur man kan uttrycka egenskaper relaterade till WS-Addressing i Web Services Description Language (WSDL). Kommentarer tas emot fram till och med 11 juli 2007. Läs mer på hemsidan för webbtjänster.

Ny Candidate Recommendation: "Canonical XML 1.1"

2007-06-21

Nu har "Canonical XML 1.1" fullbordats till nivån Candidate Recommendation, och implementationsarbeten kan nu påbörjas.

XML 1.0 tillåter viss variation i syntax hos ett dokument utan att det påverkar dokumentets innebörd. Kanonisering av XML används för att bestämma om en tillämpning har på ett betydelsebärande sätt förändrat ett dokument, och om två XML-dokument har samma betydelse När kanoniska former är identiska, så är orginaldokumenten logiskt ekvivalenta inom samma applikationskontext. Canonical XML 1.1 har specifikt fokuserats på hantering av attribut då man kanoniserar delmängder av dokument, att inte ärva xml:id, och korrekt hantering av URI:er som utnyttjas som xml:base. Information om implementeringserfarenheter och andra synpunkter tas emot fram till och med 30 september 2007. Läs mer på hemsidan för XML Core.

Inbjudan till Workshop: "XML Signature and Encryption"

2007-06-20

Nu annonseras en kommande Workshop om kryptering och signering i XML.

Workshop on Next Steps for XML Signature and XML Encryption hålls den 25-26 september 2007, i Mountain View, Kalifornien, USA, hos VeriSign. Position papers kan lämnas in fram till och med 14 augusti 2007. Deltagare kommer att diskutera steg i arbetet med specifikationerna XML Signature and XML Encryption, och dela med sig av erfarenheter från att utveckla och implementera dessa standarder. Bland de ämnen som kan komma att behandlas är interoperabilitet, robusthet, effektivitet, juridiska krav på format för digital signering, och konsekvenser av den framväxande XML-miljön. Mötet kommer att ge råd och rekommendationer till arbetsgruppen för XML-säkerhet -- XML Security Specifications Maintenance Working Group. Workshopen är avgiftsfri, och öppen för alla, men inlämning av ett "position paper" krävs. Läs mer på hemsidan för säkerhet och läs om W3C:s Workshops.

Ny Recommendation: talbaserade system ... "VoiceXML 2.1"

2007-06-19

Nu publiceras VoiceXML) 2.1 som en full W3C Recommendation.

Genom Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1 bekräftas att denna taknologi är en bas för talbaserade webbtillämpningar. VoiceXMl används dagligen i miljontals telefonsamtal, och stöder snabb konstruktion av tal-baserade dialoger. Version 2.1 utvidgar språket med åtta funktionaliteter som förekommer i implementationer, bl.a. dynamisk access till grammatik och skripts. Då interoperabilitet varit ett huvudmål, så kan tillämpningar byggda på VoiceXML 2.0 interoperera med VoiceXML 2.1 utan behov av anpassning. VoiceXML och W3C:s RecommendationSemantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0 -- publicerad i april -- är nyckelkomponenter i W3C:s ramverk för talbaserade system. Läs intyganden från intressenter och pressrelease och besök hemsidan för talbaserade webbläsare.

Nytt Working Draft: säker webbaccess ... "Enabling Read Access"

2007-06-18

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group", WAF) publicerat ännu ett utkast av "Enabling Read Access for Web Resources".

Enabling Read Access for Web Resources definierar mekanismer för att bättre hantera olika typer av access till data i webbläsare. Det betyder att man kan släppa vissa av de hårda restriktioner som nu implementeras i webbläsare. En HTTP-header eller XML processing instruction kan indikera att läs-access ska tillåtas. Läs om Rich Web Clients Activity.

Nytt Working Draft: Ajax ... "XMLHttpRequest"

2007-06-18

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API WG") har publicerat ett nytt utkast av "The XMLHttpRequest Object".

The XMLHttpRequest Object -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- är en nyckelkomponent i Ajax. Det är ett gränssnitt som skript kan använda för att genomföra HTTP-operationer, som att skicka in formulärdata, eller hämta data från någon webbplats. Läs om Rich Web Clients Activity.

Nytt dokument: sökning och representation ... JSON och SPARQL

2007-06-18

Arbetsgruppen för access till RDF-data ("RDF Data Access Working Group") har publicerat en uppdaterad beskrivning av "Serializing SPARQL Query Results in JSON".

Serializing SPARQL Query Results in JSON stöder den förenklade varianten av SPARQL Query Results XML Format, genom att ta bort två attribut. JavaScript Object Notation (JSON), ett lättviktsformat för datautbyte, används som ett alternativ till en XML-vokabulär för att serialisera resultat från SPARQL-sökningar. Med SPARQL kan man söka i heterogena databaser och integrera resultat från flera sådana källor. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Ny Candidate Recommendation: frågespråk ... "SPARQL"

2007-06-14

Nu har "SPARQL Query Language for RDF" nått status Candidate Recommendation, vilket betyder att den är redo att implementeras.

Med hjälp av SPARQL Query Language for RDF kan utvecklare och slutanvändare använda resultat från sökningar över en mängd disparata informationskällor, som personliga informationsbaser, tekniska data, affärsdata, vetenskapliga data, sociala nätverk, metadata om digitala objekt som musik och bild. SPARQL stöder en stor mängd typer av frågor, såväl mot data som lagras som RDF eller som lagras på annat sätt men som åtkommes via RDF-gränssnitt. Resultat kan levereras som resultatmängder eller som RDF-grafer. Erfarenheter från implementationer tas emot fram till och med 12 augusti 2007. Dokumentet SPARQL Query Results XML Format är en Last Call Working Draft, och kommentarer på detta kan levereras till och med 5 juli 2007. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Tim Berners-Lee erhåller ännu en brittisk utmärkelse

2007-06-13

Tim Berners-Lee utnämns av drottningen till en unik hederstitel.

Den brittiska drottningen Queen Elizabeth II utnämnde Sir Tim Berners-Lee, direktor för W3C och webbens uppfinnare, till medlem i Order of Merit. Order of Merit instiftades 1902 för att hedra enskilda personer som på förtjänstfullt sätt bidragit inom områden som konst, vetenskap och likande. Tjugofyra brittiska medborgare samt några personer av annan nationalitet kan samtidigt vara medlem i OoM. "Erkännanden som denna avser samhällsbidrag, vilket i detta fall till stor del skett genom W3C. Alla som arbetat inom W3C ska med rätta känna att även de får del i äran genom att W3C på detta sätt uppmärksammas", säger Berners-Lee. Läs den offentliga kungörelsen, om Tim Berners-Lee och om W3C. (Foto: Le FevreCommunications. )

Nya Working Drafts: talsyntes ... "Speech Synthesis Markup Language Version 1.1"

2007-06-11

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") publicerar uppdaterade utkast av SSML 1.1.

Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 och dess kravdokument publiceras som uppdaterade Working Drafts. Version 1.1 utvidgar W3C:s SSML 1.0 Recommendation genom att lägga till ytterligare stöd för asiatiska östeuropeiska och mellanösternspråk. De nu publicerade dokumenten bygger på diskussioner som skett vid tre W3C-workshops om SSML. Läs pressreleasen från januari 2007 och hitta mer information på hemsidan för talbaserade webbläsare.

Rapport från Workshop: webben och verksamhetsstöd ... "Web of Services for Enterprise Computing"

2007-06-08

Rapporten från "Web of Services for Enterprise Computing Workshop" har nu publicerats.

I rapporten Web of Services for Enterprise Computing Workshop Report (från workshopen i februari 2007) föreslås ett antal inriktningar som bidrar till att få webbtjänster och webbstandarder att stödja krav på IT inom verksamhetsstödjande system. Läs om Workshop on Web of Services for Enterprise Computing (med MITRE som värd), om W3C:s workshops och om webbtjänster. (Foto: Paul Downey. )

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Right-to-Left Scripts"

2007-06-06

Arbetsgruppen för internationalisering ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "Internationalization Best Practices: Handling Right-to-left Scripts in XHTML and HTML Content".

Internationalization Best Practices: Handling Right-to-left Scripts in XHTML and HTML Content -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- är skrivet för innehållsförfattare som använder XHTML- eller HTML-uppmärkning tillsammans med CSS, om hur man skapar och/eller lokaliserar webbinnehåll i språk som använder alfabet som skrivs höger-till-vänster, t.ex. arabiska och hebreiska. Detta dokument har tidigare publicerats med titeln "Authoring Techniques for XHTML & HTML Internationalization: Handling Bidirectional Text 1.0". Besök gärna hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: formattering ... "CSS Multi-Column Layout"

2007-06-06

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Multi-Column Layout".

Multi-Column Layout -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- är en modul i Cascading Style Sheets Level 3 (CSS3). Författare av formatmallar kan nu låta innehåll fylla kolumner efter varandra, ange kolumnbredd, och låta antalet kolumner variera alltefter hur mycket utrymme som finns tillgängligt. Att formattera kolumner med CSS ger mer flexibilitet än att använda tabell-uppmärkning, och kan presenteras på större antal apparater, såsom talsyntes och små mobila apparater. Läs mer om arbetet med CSS.

Ny Candidate Recommendation: formattering ... "CSS Media Queries"

2007-06-06

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Media Queries".

Media Queries -- publicerat som uppdaterad (redaktionella ändringar) Candidate Recommendation -- är en modul av Cascading Style Sheets Level 3 (CSS3). Den bygger på mekanismer som beskrivits för HTML, och föreslår en databas av mediatyper, som beskriver vilka typer av apparater som formatmallar är applicerbara på, och sätt att avgränsa hur formatmallar appliceras. Presentation kan därmed skräddarsys för en uppsättning av apparater, utan att innehållet behöver förändras. Läs mer på hemsidan för CSS.

Pågående workshop: distribuerade webbtillämpningar

2007-06-05

W3C:s workshop om deklarativa modeller för distribuerade webbtillämpningar pågår under dagarna 5-6 juni 2007.

Vid W3C Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications (Dublin, Irland) kommer "deltagare att diskutera hur utvecklare kan fokusera på tillämpningar och på användarupplevelse, och låta olika typer av vertyg anpassa tillämpningarna till de förmågor och begränsningar som enskilda apparater har", säger Dave Raggett, gästforskare på W3C. Deklarativa tekniker är ett kraftfulla medel som kan minska kostnaderna för att bygga webbtillämpningar för hemmet, kontoret och mobila miljöer. Workshopen kommer att undersöka på vilket sätt XML och semantiska teknologier kan stödja detta mål, liksom vilka utmaningar som finns avseende säkerhet och personlig integritet. Denna workshop äger rum hos MobileAware, och stöds av Irish State Development Agency, Enterprise Ireland. Läs pressrelease, om W3C:s workshops och om Ubiquitous Web. (Foto: Marie-Claire Forgue. )

Uppdaterade Candidate Recommendations: webbtjänstpolicies ... "Web Services Policy 1.5"

2007-06-05

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat nya utkast av specifikationer för "Web Services Policy 1.5".

Modellen dokumenterad i Framework (uppdaterad Candidate Recommendation) beskriver karaktären hos webbtjänster, för att tydliggöra under vilka villkor tjänster kan utnyttjas. I Attachment (uppdaterad Candidate Recommendation) definieras hur man kan knyta policies, till exempel inom WSDL och UDDI, med de objekt de uttalar sig om. Dokumentet Primer publiceras som uppdaterat Working Draft. Synpunkter och kommentarer på de två som publiceras som Candidate Recommendation kan lämnas fram till och med 30 juni 2007. Läs mer om webbtjänster.

Nya dokument: semantiska webben ... användningsexempel

2007-06-05

Intressegruppen för utbildning och informationsspridning om den semantiska webben ("Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group") har publicerat en uppsättning användningsfall av semantiska teknologier.

I Case Studies and Use Cases ges exempel på hur teknologier från den semantiska webben används idag. De här beskrivna tillämpningarna kommer från sektorer alltifrån bilindistri till hälso- och sjukvård, från affärssystem till geografiska informationssystem. Intressegruppen SWEO kommer att publicera fler fallstudier och användningsfall, och en RSS-kanal med nya bidrag har också öppnats. En kortare översikt finns också i formaten Open Document Format, PDF och HTML. Läs mer om den semantiska webben.

Konferensbidrag tas emot: grafik ... "SVG Open 2007"

2007-06-05

Bidrag till konferensen "SVG Open 2007" kan nu lämnas in.

SVG Open 2007, den 5:e internationella konferensen om skalbar grafik äger rum 4-7 september 2007 vid Keio University, Tokyo, Japan. Artiklar kan lämnas in till och med 10 juni 2007. Förslag till kurser och utställningar kan lämnas in online. SVG Open är ett bra tillfälle att diskutera SVG -- utveckling, produkter, arbetsgång och strategier. Simultantolkning kommer att tillhandahållas, som ett led i att stödja brett internationellt deltagande. Läs mer om SVG.

Nya Working Drafts: tillgänglighet på webben ... "WAI-ARIA for Accessible Rich Web Applications"

2007-06-01

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat uppdaterade förslag till WAI-ARIA.

Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) Roles och WAI-ARIA States and Properties publiceras som uppdaterade Working Drafts. Attributen i WAI-ARIA utvidgar möjligheten att uttrycka information om objekt relativt vanlig uppmärkning. Därmed kan användare som utnyttjar tekniska hjälpmedel (t.ex. skärmläsare) ta del av rik information som tillhandahålls av Ajax eller DHTML. Det nu aktuella utkastet är bättre anpassat till API:n som stöder tillgänglighet, och innehåller mer av förklaringar och diskussion. Läs WAI-ARIA Overview och om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Konferens: "Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit", 11-13 juni 2007

2007-06-01

W3C deltar i arrangerandet av "Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit", som äger rum 11-13 juni 2007 i Hashville, TN, US.

Steve Bratt, W3C:s CEO, kommer att tala om webbstandarder och interoperabilitet, och W3C deltar i temat "Standarder". Nu erbjuds rabatt för W3C-medlemmar avseende deltagaravgift i konferensen, som innefattar sex spår och fler än 60 sessioner om SOA, Web services, utveckling och integration av tillämpningar. Läs mer om fördelar med W3C-medlemskap och om Web services.