W3C

W3C-logo

Nyheter november 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Uppdaterad Candidate Recommendation: mobilanpassat innehåll ... "W3C mobileOK Basic Tests 1.0"

2007-11-30

En korrigerad utgåva av "W3C mobileOK Basic Tests 1.0" har publicerats, med rättelse av ett fel.

W3C mobileOK Basic Tests 1.0 -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group som en smärre uppdatering av Candidate Recommendation -- innehåller rättelse av mobileOK User-Agent String. Dokumentet definierar de tester som lägger grunden för uttalanden om att kraven i W3C:s mobileOK Basic uppfylles, och baseras på W3C Mobile Web Best Practices. Den som vill veta mer hittar information på hemsidan för W3C:s arbete med den mobila webben.

Steve Bratt ger tre presentationer och får hedersbetygelse i Beijing

2007-11-30

Steve Bratt har hållit presentationer om webben och webbstandardisering i Beijing, Kina.

Den 28 november gav W3C:s Steve Bratt två presentationer - ett inledningstal med titeln "The World Wide Web Needs World Wide Standards" och en översikt över W3C:s standardiseringsarbete - vid 2007 Open Standards International Conference i Beijing, Kina. Idag höll han även en speciell föreläsning om "Now and Future Web Technologies" vid Beihang-universitetet i Beijing, Kina, där han utsågs till gästprofessor av universitetets rektor Li Wei och professor Huai Jinpeng. Läs även om W3C-kontoret i Beijing.

Nytt Working Draft: XML-bearbetning ... "XProc: An XML Pipeline Language"

2007-11-29

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver hur flöden för bearbeting av XML kan definieras.

Specifikationen XProc: An XML Pipeline Language -- publicerad av XML Processing Model Working Group som Working Draft -- beskriver syntax och semantik för XProc, ett språk för att definiera flöden av XML-bearbetningar. Ett flöde ("pipeline") byggs upp av enkla steg som utför atomära operationer på XML-dokument, och styruttryck -- för sådant som villkorlig hantering, loopar och avvikelsehantering -- som styr hur steg i flödet utförs. Mer om detta finns på hemsidan för XML-arbetet.

Implementationserfarenheter önskas: XForms 1.1

2007-11-29

Då XForms 1.1 nu nått stadiet Candidate Recommendation, så behövs nu erfarenheter och synpunkter på hur språket kan implementeras.

XForms är en XML-tillämpning som representerar nästa generation av webbformulär. Ett formulär baserat på XForms samlar in och förbehandlar data i enlighet med en arkitektur som separerar presentation, ändamål och innehåll från varandra. XForms är ingen självständig dokumenttyp, utan förutsätts användas inom ramen för andra uppmärkningsspråk, såsom XHTML, ODF, och SVG. Specifikationen XForms 1.1 -- publicerad av Forms Working Group som en Candidate Recommendation -- är nu grunden för en inbjudan till alla att delge sina erfarenheter av att implementera detta språk. Ta även del i diskussionen i arbetsgruppens wiki för att följa upp implementeringsarbete av XForms 1.1. Läs mer om arbetet med XForms.

Ny inkubatorgrupp: "Emotion Markup Language"

2007-11-29

En inkubatorgrupp för modellering av känsloaspekter har nu startats upp.

W3C har glädjen att meddela att Emotion Markup Language Incubator Group (XG) nu startat. Uppdraget för denna nya inkubatorgrupp (XG) är att föreslå en ansats till specifikation av ett uppmärkningsspråk för känslor ("Emotion Markup Language"), att dokumentera detta på ett sätt som är förståeligt för icke-experter, och att illustrera dess användning inom ramen för ett antal existerande uppmärkningsspråk. Observera att det dokument som produceras inte är en standard -- eftersom framtagandet av en webbstandard kräver att arbetet bedrivs i en dedicerad arbetsgrupp ("Working Group"). Denna XG sponsras av W3C-medlemmarna DFKI; Deutsche Telekom T-Com; Image, Video and Multimedia Systems Lab; Loquendo, S.p.A.; Kinesiska vetenskapakademin; och SRI International. W3C-medlemmar kan anmäla sitt deltagande genom att använda anmälningsformuläret. Läs mer i slutrapporten från den föregående studiegruppen ("Emotion XG"), och läs om inkubatoraktiviteten, en satsning som skall bidraga till att nya webbteknologier växer fram.

Rapport från workshop: ramverk för hantering av multimodalitet

2007-11-28

Sammanställd dokumentation från workshopen om multimodalt ramverk har nu publicerats.

Workshopen om W3C:s arkitektur och interface för multimodalitet ("Multimodal Architecture and Interfaces") gick av stapeln den 16-17 november 2007 i Fujisawa, Japan, och arrangerades av arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group"). Deltagare från 17 olika organisationer medverkade, och skapade gemensamt en kravlista för den nuvarande MMI-arkitekturen. Arbetsgruppen kommer att granska denna lista, och med dess hjälp skapa en grund för förbättring av Multimodal Framework. Annan dokumentation är sammanfattningsrapport och fullständiga minnesanteckningar. Läs mer om detta på hemsidan för multimodal interaktion. (Foto: Kazuyuki Ashimura).

Nytt Working Draft: policies ... "Access Control for Cross-site Requests"

2007-11-26

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har publicerat ett utkast av mekanismer för accesskontroll för webbplatser.

Dokumentet Access Control for Cross-site Requests -- publicerat av Web Application Formats Working Group som Working Draft -- introducerar en mekanism för "opt-in policy" där förvaltare av en resurs kan deklarera huruvida andra webbplatser kan hämta denna resurs. Dokumentet definierar även en mekanism baserad på samma policy för att tillåta åtkomst via andra HTTP-metoder än GET. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: URI/URL ... "CURIE Syntax 1.0"

2007-11-26

Arbetsgruppen för XHTML2 har publicerat ett utkast av "CURIE Syntax 1.0", som beskriver ett kompakt förmat för URI:er.

CURIE Syntax 1.0 -- publicerat av XHTML2 Working Group som Working Draft -- beskriver en kompact syntax för Uniform Resource Identifiers (URI:er). Denna föreslagna teknologi är inte enbart avsedd för XHTML-familjen av uppmärkningsspråk. Dokumentet riktar sig till designers av teknologier (t.ex. av uppmärkningsspråk), inte till användare av teknologin. Läs mer om HTML-arbetet.

Nytt Working Draft: HTML ... designprinciper

2007-11-26

Arbetsgruppen för HTML har publicerat ett första utkast av en beskrivning av principer för HTML.

HTML Design Principles -- publicerad av arbetsgruppen för HTML som första offentligt Working Draft -- beskriver en uppsättning designprinciper som arbetsgruppen vill använda för framtagningen av HTML5, som avses bli den femte mer omfattande revisionen av huvudspråket för webben. Dessa principer skall representera en konsensus om designansats, för att uppnå kompatibilitet, nytta, interoperabilitet och universell access. Mer om detta finns på hemsidan för HTML-arbetet.

W3C:s MobileOK hjälper till att skapa mobilt innehåll

2007-11-13

W3C kan nu erbjuda verkstygsstöd som stöder framtagning och förbättrar sökning av mobilt webbinnehåll.

Nu inbjuds konstruktörer av webbinnehåll att prova en alfa-version av W3C mobileOK checker och att därmed kunna konstruera innehåll som fungerar på en bred uppsättning mobiltelefoner. Granskaren provar innehåll mot de tester som definieras i W3C mobileOK Basic Tests 1.0 , som är en W3C Candidate Recommendation. Läs pressrelease och stöduttalanden, och besök W3C vid Mobile Internet World i Boston, Massachusetts (USA).

Ny Candidate Recommendation: mobila webben ... "mobileOK Basic Tests 1.0"

2007-11-13

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat "Mobile Web Best Practices 1.0" som slutgiltigt förslag till webbstandard.

I dokumentet W3C mobileOK Basic Tests 1.0 -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Candidate Recommendation -- definieras tester som är en grund för påståenden om att webbinnehåll uppfyller kraven för W3C mobileOK Basic och som baseras på W3C:s Mobile Web Best Practices. Nu tillhandahålls en alfaversion av W3C mobileOK Checker för öppen utvärdering. Läs pressrelease och läs mer om detta på hemsidan för W3C:s satsning på den mobila webben.

Nya dokument: policies för webbtjänster ... om "Web Services Policy 1.5"

2007-11-13

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat två introducerande dokument om policies för webbtjänster: "Web Services Policy 1.5 - Primer" och "Web Services Policy 1.5 - Guidelines for Policy Assertion Authors".

Dokumentet Web Services Policy 1.5 - Primer ger en introduktion till språket för Web Services Policy, och illustrerar med exempel. Web Services Policy 1.5 - Guidelines for Policy Assertion Authors förklarar hur man ska använda språket för policies för att maximera interoperabilitet. Bägge har publicerats av Web Services Policy Working Group som Working Group Notes. Läs mer om W3C:s arbete med webbtjänster.

Nya Proposed Recommendations: RDF-frågespråk ... "SPARQL"

2007-11-13

Arbetsgruppen för data-access i RDF ("RDF Data Access Working Group") har publicerat en uppdaterad version av "SPARQL Protocol for RDF".

SPARQL -- frågespråket för RDF -- kan användas för att formulera frågor mot olika datakällor som är direkt representerade som RDF eller som kan åtkommas som RDF med hjälp av olika typer av programvara. Dokumentet SPARQL Query Language for RDF definierar syntax och semantik för SPARQL. Resultat från SPARQL-frågor kan vara en mängd av RDF-tupler eller en RDF-graf. Specifikationen SPARQL Query Results XML Format definierar ett XML-format för variabelbindning och ett format för booleska resultat. Specifikationen SPARQL Protocol for RDF använder WSDL 2.0 för att beskriva ett HTTP-protokoll som överför SPARQL-frågor till en SPARQL-processor, och som returnerar resultatet till den mottagare som sände frågan. Dessa tre förslag har publicerats av RDF Data Access Working Group som W3C Proposed Recommendations. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 10 december 2007. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C-världen möts vid TPAC 2007 för att diskutera webbens framtid

2007-11-07

Deltagare från hela världen träffas nu vid W3C:s tekniska möte (TPAC, "Technical Plenary / Advisory Committee").

Utvecklare av nästa generation av HTML umgås med utvecklare från den semantiska webben, säkerhetsexperter, tillgänglighetsförespråkare och media vid kanten av Charles River i Cambridge, Massachusetts (USA). Fler än 400 experter från världens alla hörn kommer att deltaga i en lockande plenariedag (se program för plenariedagen (TPAC)) där man kommer att dryfta frågor om vad som formar den framtida webben. Programmet inkluderar en panel om de alltmer stärkta relationerna mellan W3C och utvecklare över hela världen, de utmaningar som HTML5 och XHTML2 skall ge svar på, och W3C:s framväxande vision om vad som behövs för att fullödigt integrera video på webben. Dagen kulminerar med ett tal av W3C:s ledare Tim Berners-Lee: "Cracks and Mortar", en översikt över dagens webb och en närstudie av de sprickor som kan tyda på åldrande men även indikera möjligheter. Pressen inbjudes till detta arrangemang -- se pressrelease och kontakta w3t-pr@w3.org. (Foto: Coralie Mercier).

Nytt Working Draft: internationaliserat innehåll ... "DIAL Part 0: Primer"

2007-11-02

Arbetsgruppen "Ubiquitous Web Applications Working Group" har publicerat ett utkast som beskriver ett författarspråk vilket stöder internationalisering.

Dokumentet DIAL Part 0: Primer -- publicerat av Ubiquitous Web Applications Working Group som Working Draft -- ger en introduktion till DIAL ("Device Independent Authoring Language"). Det ger en översikt över vad apparatoberoende betyder, scenarier där DIAL kan användas, och karaktärisering av vad som måste gälla för att målen skall uppnås. Dessutom beskriver den vilken roll DIAL har i säkerställandet av att det innehåll som levereras passar användaren, apparaten, och det sammanhang i vilket innehåll begärdes. Läs mer på Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "Web Security Context", "Web Security Experience, Indicators and Trust"

2007-11-01

Arbetsgruppen för "säkerhetskontext på webben" ("Web Security Context Working Group") har nu publicerat två dokumentutkast som beskriver säkerhetsperspektivet på hantering av data i webbverktyg.

Web Security Context Working Group har publicerat Web Security Context: Experience, Indicators, and Trust som första offentligt Working Draft och Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases som Last Call Working Draft. Det första definierar riktlinjer och krav på presentation och kommunikation av information om webbsäkerhetskontext till slutanvändare; beteenden för hur data säkert skall matas in, och goda råd till författare av webbinnehåll. Det andra förklarar vad gruppen avser att uppnå, vilka teknologier som kan användas, och hur tekniska förslag skall utvärderas. Kommentarer på det andra dokumentet tas emot fram till och med 30 november 2007. Ta även del av det anknytande dokumentet Web User Interaction: Threat Trees, publicerats som en W3C Group Note. Mer information finns på hemsidan för W3C:s säkerhetsarbete.

Nya dokument: apparatoberoende ... "Device Description Ecosystem 1.0", "Landscape 1.0"

2007-11-01

Arbetsgruppen apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat två dokument om det sociotekniska sammanhanget för apparatbeskrivningar.

De två dokumenten som nu publiceras av Mobile Web Initiative Device Description Working Group är Device Description Ecosystem 1.0 och Device Description Landscape 1.0. Det första beskriver affärsmodeller rörande skapande, förvaltning och användning av apparatbeskrivningar. Det identifierar de viktigaste typerna av intressenter, undersöker deras drivkrafter för att vara deltagare i detta verksamhetsområde, identifierar kostnader associerade med deltagande, och vilket mervärde som deltagare kan få. Det andra dokumentet beskriver de insatser som W3C och andra organisationer gör för att tillhandahålla korrekta apparatbeskrivningar, något som underlättar arbetet för innehållkonstruktörer i den mobila webben. Läs mer om W3C:s arbete med den mobila webben.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Best Practices"

2007-11-01

Arbetsgruppen för internationaliserade märkningar ("Internationalization Tag Set Working Group") har publicerat ett utkast av ett dokument med råd om hur internationaliserat innehåll kan tas fram.

Dokumentet Best Practices for XML Internationalization. -- publicerat av Internationalization Tag Set (ITS) Working Group som ett Working Draft -- ger en uppsättning riktlinjer för hur XML-dokument och XML-scheman kan konstrueras på ett sätt som underlättar internationalisering. Om dessa anvisningar följes, så kan utvecklare av XML-tillämpningar och författare av XML-innehåll lätt skapa innehåll i olika språk. Mer om detta och annat finns på hemsidan för internationalisering.