W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: identifierare i webbtjänster ... "WSDL Element Identifiers"

2007-01-31

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat ett utkast om identifierare i WSDL.

Fragmentidentifierare och IRI-referenser, som har definierats så att de är lätta att förstå och jämföra, har användning i dokument uttryckta i Web Services Description Language (WSDL) 1.1. De beskrivs i WSDL 1.1 Element Identifiers, som nu publicerats som första offentligt Working Draft, och avsikten är att detta slutligen skall utges som en Working Group Note. Läs mer om webbtjänster.

Nytt Working Draft: tester för mobila webben ... "W3C mobileOK Basic Tests"

2007-01-30

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett sista utkast av "W3C mobileOK Basic Tests 1.0".

Dessa tester etablerar en grund för att kunna säga att webbinnehåll följer kraven i "W3C mobileOK Basic", och de baseras på W3C:s råd och anvisningar Mobile Web Best Practices. Dessa tester beskrivs i W3C mobileOK Basic Tests 1.0, som nu publiceras som ett slutgiltigt utkast ("Last Call Working Draft"). Kommentarer på detta tas emot fram till och med 6 mars 2007. Läs mer om Mobile Web Best Practices Working Group.

Ny Recommendation: webbgrafik ... "WebCGM 2.0" (W3C och OASIS!)

2007-01-30

World Wide Web Consortium och OASIS har idag gemensamt publicerat WebCGM 2.0 som en webbstandard.

"Computer Graphics Metafile" (CGM) är en ISO-standard som används för att utbyta tvådimensionell grafik (vektorbaserad och/eller rastrerad). Den används för teknisk illustration, dokumentation och datavisualisering. WebCGM är en profil av CGM som lägger till webblänkning, och som optimerats för webbtillämpningar inom användningsområden som försvars-, flyg-, arkitektur- och transportsektorerna. WebCGM 2.0, som redan har implementerats, tillägger DOM-access till WebCGM-objekt, och en "XML Companion File" (XCF) för externa data, och utvidgar det grafiska och intelligenta innehållet. Läs pressreleasen och om WebCGM.

Ny Candidate Recommendation: semantisk märkning ... "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema"

2007-01-26

W3C har idag publicerat "Semantic Annotations for WSDL and XML Schema" som en förslag till slutgiltigt beskrivning av semantisk annotering inom WSDL/XML.

I Semantic Annotations for WSDL and XML Schema -- publicerad som "Candidate Recommendation" -- definieras attribut som stöder semantisk annotering av WSDL-komponenter, vilket ger en grund för klassificering, upptäckt, matchning, sammansättning och anrop av webbtjänster. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 mars 2007. Arbetsgruppen för SAWSDL har även publicerat en uppdatering ("Working Draft") av den relaterade Usage Guide. Läs mer om webbtjänster.

Nya Recommendations: sökning och transformation ... XQuery, XSLT 2 och XPath 2

2007-01-22

W3C har nu publicerat åtta nya standarder i XML-familjen, standarder som stöder sökning, dokumenttransformation och storskalig med allt från webbtjänster till databaser.

"Fler än 1000 synpunkter insända av utvecklare har bidragit till att vi kunnat ta fram stryktåliga och implementerbara databasteknologier", säger Jim Melton (Oracle). XSLT transformerar dokument till andra format och med annan uppmärkning. Med XML Query kan man göra sökningar och sammanställa information från olika källor. Med hjälp av XPath-uttryck kan XSLT 2 och XQuery operera på XML-dokument, XML-databaser, relationsdatabaser, sökmotorer och objektbaser. Läs pressreleasen och stöduttalanden samt läs mer om detta på XML:s hemsida.

Nytt Working Draft: knyta egenskaper till element ... XML Binding Language

2007-01-19

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group") har publicerat ett uppdaterat förslag till "XML Binding Language (XBL) 2.0".

XML Binding Language (XBL) 2.0 -- publicerat som andra utkast av Last Call Working Draft -- är en teknologi som används för att utvidga beteende och utseende av element i olika webbformat, som HTML. Med XBL kan element knytas till skripts, eventhanterare, CSS och mer komplexa innehållsmodeller.Innehåll kan sorteras om och bäddas in så att t.ex. komplexa CSS-stilar kan appliceras på enkel uppmärkning i HTML eller XHTML. XBL kan användas för att implementera nya DOM-interface och, med andra specifikationer, implementera godtyckliga tagguppsättningar som widgets. Kommentarer tas emot fram till och med 9 februari 2007. Läs mer på hemsidan för Rich Web Clients.

Nytt Working Draft: talstyrning ... Voice Browser Call Control

2007-01-19

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0".

Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 publiceras nu som Working Draft. CCXML ("Call Control eXtensible Markup Language) ger uppringningsstöd för dialogorienterade system baserade på VoiceXML eller andra teknologier. CCXML kan ge stöd åt system för telefonbaserade tjänster att deklarera och genomföra uppringningshandlingar, och kan styra en eller flera dialogtillämpningar som utför interaktioner med användaren. Kommentarer tas emot fram till och med 7 februari 2007. Läs mer på hemsidan för talbaserade webbläsare.

Nya medlemmar i W3C:s tekniska arkitekturgrupp

2007-01-17

W3C:s rådgivande kommitte ("Advisory Committee") har valt Rhys Lewis (Volantis Systems), David Orchard (BEA), och Norm Walsh (Sun Microsystems) till nya medlemmar i W3C:s tekniska arkitekturgrupp.

Kvar i TAG sedan föregående period är Dan Connolly (W3C), Noah Mendelsohn (IBM), T. V. Raman (Google), Henry Thompson (University of Edinburgh), och de två orförandena Stuart Williams (HP), och Tim Berners-Lee. Det uppdrag som W3C Technical Architecture Group (TAG) har är att bygga konsensus kring principerna för webbens arkitektur, och att, om så är nödvändigt, tolka och förtydliga dessa principer, så att synen på webben ensas och är internt konsistent. TAG ger besvarar också frågor om webbprinciperna, och bidrar till att koordinera teknologiöverskridande arkitekturutveckling, inom såväl som utom W3C.

Europeiskt symposium om e-förvaltning och webben

2007-01-16

I början av februari avhålls ett symposium om den offentliga sektorns (speciellt myndigheters) användning av webben och andra informationsteknologier -- intern användning och som medel att interagera med medborgare.

European W3C Symposium on eGovernment äger rum 1-2 februari 2007, i Gijón, Asturias, Spanien. Deltagare kommer att diskutera tjänster i e-förvaltningskontextet, identifiera aspekter som försvårar webbinteroperabilitet, och utröna hur myndigheter kan leverera bättre och mer effektiva tjänster med hjälp av informationsteknologi. "Vi hoppas att deltagarna i symposiet hjälper till att ta fram kritisk information som hjälper oss att utveckla nya teknologier som svarar upp mot medborgarnas behov", säger Ralph Swick (W3C). Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla, men förregistrering krävs. Läs pressrelease.

Nytt Working Draft: situationberoende innehåll ... "Content Selection Primer 1.0"

2007-01-10

Arbetsgruppen för apparatoberoende ("Device Independence Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "Content Selection Primer 1.0".

I Content Selection Primer 1.0 -- publicerad av Device Independence Working Group som uppdaterat Working Draft --- ges grundläggande information om hur man kan använda Content Selection for Device Independence Specification för att skapa situationsanpassat webbinnehåll. Principerna illustreras genom att visa hur språkets olika funktionaliteter används i ett antal typfall. Ta del av mer information om arbetet med apparatoberoende.

W3C förbättrar stödet av talsyntes för världens språk

2007-01-10

W3C tar nu steg mot ytterligare konsolidering av teknologistöd för olika talade språk på webben. Ett första utkast av specifikationen till SSML 1.1 publiceras, och en tredje workshop om SSML ska avhållas.

I förslaget Speech Synthesis Markup Language (SSML) 1.1 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- har ny efterfrågad funktionalitet inkluderats, och hänsyn har tagits till synpunkter mottagna vid de SSML-workshops som hållits Beijing, Kina och Heraklion, Grekland. Den 13-14 januari 2007, håller W3C en tredje workshop om SSML, med lokala arrangemang av Bhrigus Software och International Institute of Information Technology (IIIT) i Indien. Läs mer i pressreleasen och hitta mer fyllig information på hemsidan för arbetet kring talgränssnitt.

Ny rapport: hur den mobila webben kan bidraga till ökad webbtillgång

2007-01-06

W3C har nu publicerat en rapport från den workshop om mobila webben i utvecklingsländer som avhölls i Bangalore, Indien i december 2006.

Deltagarna i workshopen diskuterade behov och utmaningar för användare i utvecklingsländer, användare som använder mobiltelefon som huvudsakligt -- och i vissa fall enda -- sätt att nå ut på webben. Bland deltagarna fanns representanter för telefontillverkare, webläsarleverantörer, programvaruföretag, lokal indisk industri och universitet, samt organisationer som arbetar med IT-projekt i landsbygdssamhällen i Indien och Afrika. I rapporten presenteras insikter om området, samt tankar om vad som kan behöva göras för att skapa förutsättningar för upptag av den mobila webben. Ni inbjudes nu att diskutera kommande inriktningar på ett öppet forum: public-mwi-ec@w3.org (epostarkiv). Läs mer om W3C:s satsning på den mobila webben.