W3C

W3C-logo

Nyheter april 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Candidate Recommendations: webbtjänster ... "Web Services"

2011-04-28

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") har nu publicerat sju specifikationer om teknologi för stöd av webbtjänster. Dessa specifikationer är nu redo för provimplementering.

De sju specifikationerna -- publicerade av Web Services Resource Access Working Group som Candidate Recommendations -- som nu offentliggörs är: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), och Transfer (WS-Transfer). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 20 maj 2011. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Writing Modes Module Level 3"

2011-04-28

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast om stöd för olika kombinationer av riktningar för hur naturliga språk skrivs.

CSS Writing Modes Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- definierar CSS-egenskaper som stöder olika internationella skrivprinciper, som vänster-till-höger (t.ex. latinska eller indiska språk), höger-till-vänster (t.ex. hebreiska eller arabiska språk), dubbelriktade (t.ex. blandning av latinskt och arabisk språk) och vertikalt (t.ex. asiatiska språk). Läs mer om arbetet med formatering.

Ny kurs på nätet: mobila webben ... "Introduction to Mobile Web and Application Best Practices"

2011-04-28

W3C annonserar nu en ny nätbaserad kurs -- om mobila webben och hur man i det sammanhanget bäst utnyttjar webbteknologier.

Introduction to Mobile Web and Application Best Practices innehåller en mängd nytt material om webbtillämpningar. Den går under åtta veckors tid, och inriktar sig på att hjälpa webbdesigners och innehållsutvecklare att förstå vad som gäller för webben på mobila apparater. Den baseras helt och hållet på W3C-standarder, främst Mobile Web Best Practices och Mobile Web Application Best Practices. Deltagare får lära sig sådant som vilka versioner av HTML och CSS som bör användas i dagens mobila apparater, hur innehåll anpassas på klienten och på servern, och de nya API:er som finns på moderna mobila plattformar. Fullt pris för deltagande är 195 Euros, men det finns två tidiga anmälningsperioder med lägre pris. Fram till och med 6 maj är priset 95 Euros, för anmälan 7 maj - 27 maj är det 145 Euros. Läs mer detaljerad information om kursen och hur man registrerar sig.

Nytt Working Draft: tillståndsmaskiner ... "State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction"

2011-04-26

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast om ett språk för att uttrycka tillståndsmaskiners beteende.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction -- publicerad av Voice Browser Working Group som Working Draft -- beskriver State Chart XML (SCXML), som är ett generellt språk för tillståndsbaserade maskiner, som kombinerar begrepp från CCXML och tillståndstabeller enligt Harel. CCXML är ett händelsebaserat språk konstruerat för att stödja anropsstyrning i talbaserade tillämpningar (inriktat mot VoiceXML men även användbart i andra sammanhang. Läs mer om talbaserad webb.

Nytt Working Draft: mobiltelefoner ... "Battery Status Event"

2011-04-26

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett förslag om stöd för att med webbteknologi få tag på information om laddningsstatus hos batteri.

Battery Status Event Specification -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver medel som utvecklare kan använda för att inom webbtillämpningar få information om batteriets status, som laddningsnivå och återstående tid. Denna specifikation definierar en ny typ av DOM-händelse, som tillhandahåller denna typ av information om batteri på klientapparaten och andra inkopplade apparater. Läs mer om arbetet som utförs av Ubiquitous Web Applications Activity.

Uppdaterade Working Drafts: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0", "Implementing ATAG 2.0"

2011-04-26

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat uppdaterade utkast av två specifikationer om tillgängliga författarverktyg.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 och det komplementära dokumentet Implementing ATAG 2.0 -- publicerade av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterade Working Drafts -- beskriver krav och lösningar för tillgängliga författarverktyg. ATAG definierar hur författarverktyg bör stödja utvecklare för att producera tillgängligt webbinnehåll som uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Den visar även hur man kan göra författarverktyg tillgängliga -- och alltså användbara -- för personer med funktionshinder. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 24 maj 2011. Mer information om dessa utkast finns i inbjudan att granska utkast av ATAG 2.0. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (WAI).

Nya Working Drafts: xml ... "XML Signature", "Canonicalization 2.0"

2011-04-26

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nya utkast om signering av XML-data och om kanonisk form för XML.

Specifikationerna XML Signature Syntax and Processing Version 2.0, Canonical XML 2.0, och XML Signature Streaming Profile of XPath 1.0 -- publicerade av XML Security Working Group som Last Call Working Drafts -- är resultat från ett pågående arbete att förbättra XML Signature och Canonical XML med avseende på prestanda, strömmande data, robusthet och att motstå attacker. För de nu publicerade specifikationerna vill arbetsgruppen få synpunkter på den ansats som arbetet baserats på. Sänd kommentarer på dessa senast 24 maj 2011.

Dessutom har arbetsgruppen tagit fram uppdaterade utkast av XML Security Algorithm Cross-Reference, XML Security 2.0 Requirements and Design Considerations, och XML Security RELAX NG Schemas documents. Läs mer om XML.

Konferens: grafik ... "SVG Open 2011"

2011-04-20

W3C deltar i konferensen "SVG Open 2011", som äger rum i oktober 2011 i USA.

SVG får ökad användning i alla moderna webbläsare, och utvecklare och grafiska designers upptäcker de kraftfulla möjligheter som SVG erbjuder. W3C är en av sponsorerna för SVG Open 2011, den nionde internationella konferensen om "Scalable Vector Graphics". Detta år står Microsoft som värd för konferensen, som äger rum vid deras New England Research and Development (NERD) Center i Cambridge, Massachusetts, USA. SVG Open erbjuder ett utsökt tillfälle för utvecklare, designers och implementerare att få gedigen information om SVG, och att dela med sig av idéer, erfarenheter, produkter och strategier. Medlemmar i W3C:s arbetsgrupp för SVG, bl.a. stabsmedlemmar Chris Lilley och Doug Schepers, kommer att deltaga och ge presentationer vid konferensen. Arbetsgruppen för SVG kommer även att ge information om pågående utveckling av SVG och relaterade teknologier, t.ex. SVG2 och integration med CSS och HTML. Inom konferensen ryms även en dag med workshops. Inskickning av förslag om presentationer och kurser kan ske fram till och med 15 maj 2011. Läs mer om W3C:s arbete med grafik.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "WebSocket API", "File API", m.m.

2011-04-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tagit fram fyra utkast om teknologistöd för webbbaserade tillämpningar.

Följande dokument -- framtagna av Web Applications Working Group som Working Drafts -- publiceras nu:

  • WebSocket API, som stöder full duplex dubbelriktad kommunikation mellan en webbtillämpning och en server.
  • Indexed Database API, som definierar ett API med vars hjälp en webbtillämpning kan hantera en indexerad databas, och inom denna databas, utföra avancerad hantering av data av formen nyckel-värde, med uthämtning i nyckelordning, effektiv sökning via värden, och lagring av flera värden för en nyckel.
  • Två dokument som bygger på specifikationen "File API", som erbjuder ett API för att hantera filobjekt i webbtillämpningar, liksom att programmatiskt välja dem och operera på dessas data. En är File API: Writer, som definierar ett API för att skriva till filer från webbtillämpningar. En annan är The File API: Directories and System, som definierar ett API för att navigera i filsystemhierarkier, och definierar skyddade delar av användarens lokala filsystem som kan användas av webbtillämpningar för säker lokal lagring.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: kalenderstöd ... "Calendar API"

2011-04-19

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett första utkast om programmerbara gränssnitt mot kalenderfunktionalitet.

Calendar API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett högnivågränssnitt som ger stöd för att komma åt en användarens kalendertjänster. Detta och annat görs i Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny Proposed Recommendation: formatering ... "CSS 2.1"; "CSS3 Speech"

2011-04-19

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har tagit fram förslag till standard för CSS 2.1, och ett utkast om hantering av tal i CSS3.

Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Proposed Recommendation -- definierar Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1). CSS 2.1 är ett formateringsspråk där innehållsförfattare och användare kan knyta formatering (t.ex. fonter och layout) till strukturerade dokument, såsom HTML-dokument och XML-användningar. Genom att skilja presentation från innehåll i dokument så förenklar CSS 2.1 arbetet med att skapa innehåll och att förvalta webbplatser. Se även CSS testsvit, ett nyttigt verktyg för att skapa interoperabla implementationer av denna specifikation. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 maj 2011. Arbetsgruppen publicerar även -- som uppdaterat Working Draft -- CSS3 Speech Module. Ta del av mer om vad som görs i arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: semantik ... "RDFa API", "RDFa 1.1 Primer"

2011-04-19

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har publicerat två utkast om RDFA -- om ett API för RDFa och ett introducerande dokument.

RDFa API -- publicerat av RDF Web Applications Working Group som Working Draft -- specificerar ett API med vilket man kan komma åt data inbäddade som RDFa i HTML eller XHTML. Arbetsgruppen har även tagit fram RDFa 1.1 Primer -- publicerat som första offentligt Working Draft -- vilket är en uppdaterad version av RDFa Primer, som har anpassats för att vara konsistent med specifikationen RDFa Core 1.1. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Uppdaterat Working Draft: media ... "HTML Media Capture"

2011-04-15

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") annonserar nu att det finns ett uppdaterat utkast om hur media hanteras via HTML på apparaten

HTML Media Capture -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar ett nytt gränssnitt för mediafiler, en ny parameter för attributet "accept" i HTMLs "input"-element vid filuppladdning, och rekommendationer för hur man kan erbjuda tillgång till mikrofon och kamera på apparaten. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide"

2011-04-15

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har offentliggjort ett utkast om programmerbara gränssnitt som stöder tillgänglighet.

HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide -- publicerad av HTML Working Group som första offentligt Working Draft -- dokumenterar hur HTML:s element och attribut relateras -- som Roles, States och Properties -- till programmerbara gränssnitt för tillgänglighet på olika plattformar. Dokumentet ger rekommendationer om hur man fastställer namn och beskrivningar för HTML-element. Det ger även exempel på hur funktionalitet för tillgänglighet implementeras. Läs mer om detta och relaterade områden som är del i arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: korta meddelanden ... "Messaging API"

2011-04-15

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om hantering av korta meddelanden som SMS och MMS.

The Messaging API --- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar ett API som ger stöd för meddelandehanteringsfunktionalitet på apparaten, bl.a. SMS, MMS och e-post. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: XML-bearbetning ... "XML Processor Profiles"

2011-04-12

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") publicerar ett genomarbetat förslag om beskrivning av XML-bearbetande system i termer av profiler.

XML processor profiles -- publicerad av XML Processing Model Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett antal profiler för XML-bearbetande system, där var och en av dessa fullt ut definierar en datamodell för godtyckliga XML-dokument. Det är avsett att vara en resurs som andra specifikationer kan använda, t.ex. genom att ange en normativ referens så har man en exakt definition av vilken bearbetning de kräver. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 16 maj 2011. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Text Level 3"; "Multi-Column Layout Module"

2011-04-12

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar ett utkast om texthantering i CSS3, och en textuell uppdatering av specifikationen av rendering av innehåll i kolumner.

CSS Text Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- definierar egenskaper som stöder textbearbetning och specificerar bearbetningsmodell. Det täcker bl.a. sådant som radbrytning, marginaljustering och anpassning, hantering av "vita tecken", textdekorering och texttransformering. Arbetsgruppen publicerar även en mindre uppdatering av CSS Multi-column Layout Module -- en Candidate Recommendation -- där beskrivningen av pseudoalgoritmen rättats och gjorts lättare att begripa. Formulering av vissa andra sektioner har förbättrats, utan att den funktionalitet som beskriv har förändrats. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Clipboard API and Events"

2011-04-12

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om teknologistöd för "klipp-och-klistra" som kan användas för användarstöd i webbläsarbaserade tillämpningar.

Clipboard API and events -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar ett API som stöder operationer som klipp-ut, kopiera och klistra-in, som kan användas av webbtillämpningar och kan anpassas för att erbjuda avancerad funktionalitet. Målet är att vara så kompatibel som möjligt med existerande implementationer av denna typ av funktionalitet. Läs mer om arbetet med Rich Web Client.

Nytt Working Draft: känslor ... "Emotion Markup Language" (EmotionML) 1.0

2011-04-08

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") offentliggör nu ett genomarbetat utkast av specifikationen av uppmärkningsspråket EmotionML) 1.0, som erbjuder medel att representera känslomässiga attityder i innehåll.

I och med att webben blir alltmer spridd, interaktiv och multimodal, så behöver teknologi kunna hantera användarrelaterade faktorer, såsom känslor. Specifikationen Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0 -- publicerad av Multimodal Interaction (MMI) Working Group som Last Call Working Draft -- har som ett mål att balansera mellan praktisk tillämpbarhet och god grundning i vetenskap. Språket har konstruerats som ett inpluggningsbart språk, lämpat för användning i tre olika områden: (1) manuell annotering av data; (2) automatisk igenkänning av känslorelaterade tillstånd utgående från användarbeteende; och (3) att ge grund för att skapa systembeteende som är relaterat till känslomässiga attityder. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: känslor ... "Vocabularies for EmotionML"

2011-04-08

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") offentliggör nu ett utkast om terminologier för uppmärkning av känslomässiga attityder i innehåll.

Vocabularies for EmotionML -- publicerad av Multimodal Interaction (MMI) Working Group som första offentligt Working Draft -- utgör en offentlig samling av vokabulärer om känslor som kan användas tillsammans med EmotionML för att representera känslorelaterade attityder och relaterade attityder. Detta dokuments innehåll var ursprungligen del i ett ett tidigt utkast av specifikationen av EmotionML, men har nu flyttats ut till ett separat dokument så att det blir lättare att uppdatera, utvidga och korrigera listan över vokabulärer. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nya Working Drafts: formatering ... "Grid Layout"

2011-04-07

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group) har publicerat ett utkast om hur man kan åstadkomma tvådimensionell placering av element från ett dokument.

Med Grid Layout -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft -- kan grafiska designers definiera osynliga rutmönster av horisontella och vertikala linjer. Element från ett dokument kan då förankras i punkter i detta rutmönster, och de blir då positionerade i förhållande till varandra, även om dessa element inte förekommer i direkt anslutning till varandra i dokumentkoden. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: html ... Uppdaterade utkast om HTML5

2011-04-06

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat uppdateringar av ett antal arbetsutkast om HTML5: specifikation; skillnader gentemot HTML4; mikrodata; "canvas"; m.m.

De åtta dokument som nu publiceras av HTML Working Group är:

Läs mer om HTML5.