W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3"

2011-02-17

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram ett utkast om hantering av bilder i CSS, och hur utbyte av innehåll interagerar med layout.

CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- beskriver två områden för formatering. För det första definierar den syntax för image-värden i CSS. Dessa värden kan vara en enkel URI för en bild, en lista av URI:er som anger en serie av alternativ, en referens till ett element i dokumentet, eller gradienter. För det andra definierar den egenskaper som kan användas för att styra interaktionen mellan ersatt innehåll och algoritmerna för CSS-layout. Dessa egenskaper kan påverka den aktuella bildupplösningen för bitmappar, det ersatta objektets orientering, samt om och hur man skall bevara höjd/bredd-proportioner för objektet. Den intresserade kan titta mer på vad som görs i arbetsområdet formatering.

Nya översättningar: tillgänglighet ... "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG 2.0)

2011-02-16

Ytterligare två auktoriserade översättningar av WCAG 2.0 har nu publicerats. Därmed finns WCAG 2.0 nu i sex olika språk.

Översättningsarbetet har skett i enlighet med W3C:s policy för auktoriserade översättningar och de kan användas i officiella sammanhang. W3C uppmuntrar att specifikationer och andra informationsresurser översätts till många språk -- se t.ex. översatta W3C-dokument. Gruppen för tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI) vill speciellt uppmuntra till att auktoriserade översättningar av WCAG 2.0 och andra tekniska specifikationer, för att underlätta deras internationella användning och implementering: Att översätta WAI-dokument. Vill du ta reda på om WCAG finns översatt till ditt språk, titta i förteckningen över översättningar av WCAG 2.0, där du även kan hitta icke auktoriserade översättningar. Ytterligare belysning av detta ges i blogginlägget "WCAG 2.0 in your mother tongue". Läs om arbetet med en tillgänglig webb.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Backgrounds and Borders Module Level 3"

2011-02-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett välgranskat förslag om bakgrund och kantlinjer i CSS, samt ett utkast om hantering av text.

CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation -- täcker den funktionalitet i CSS Level 3 som handlar om kantlinjer och bakgrunder vid presentation. Den huvudsakliga utvidgningen jämfört med CSS Level 2 är att kanter kan bestå av bilder, av ytor med multipla bakgrunder, ha rundade hörn, och med skuggning. Arbetsgruppen har dessutom tagit fram ett uppdaterat Working Draft av CSS Text Level 3, som definierar egenskaper för texthantering, och specificerar bearbetningsmodell. Här ingår radbrytning, marginaljustering, hantering av "vita tecken", textdekorering och texttransformering. Läs mer om testsvit för CSS och om W3C:s arbete med formatering.

W3C utvidgar uppdraget för arbetet med HTML: HTML5 sista utkast i maj 2011; webbstandard 2014

2011-02-14

Arbetet med att standardisera HTML5 har nu fått två konkreta måldatum: maj 2011 för ett genomarbetat och fullständigt förslag, och 2014 för att ta HTML5 som formell webbstandard.

HTML5 Idag meddelar W3C att uppdraget för arbetsgruppen för HTML är att HTML5 skall finnas framtagen som ett fullständigt förslag i maj 2011, och att W3C ska kunna acceptera HTML5 som webbstandard år 2014. "Fastän innovation fortfarande pågår så är det viktigt att HTML5 blir webbstandard, så att webbens ekosystem kan ha en stabil, testad och interoperabel specifikation", säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. W3C utvecklar nu en omfattande testsvit så att man kan uppnå bred interoperabilitet för del fullständiga specifikationen. Stabila specifikationer är viktiga komponenter i interoperabilitet, samtidigt som innovationen fortsätter. Därför uppmanar W3C:s direktor Tim Berners-Lee arbetsgruppen att börja diskussioner om krav på framtida versioner av HTML, efter det att HTML5 har fått en fullständig specifikation. Läs mer i pressreleasen och om arbetet med HTML.

W3C-kontor öppnar i Tyskland/Österrike

2011-02-10

Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) öppnar idag ett nytt kontor för regionen bestående av Tyskland och Österrike.

Det nya tysk-österrikiska kontoret är placerat på DFKI, ett ledande tyskt forskningsinstitut inom området innovativ programvara baserad på artificiell intelligens. W3C och DFKI firar detta idag med ett öppningsevenemang vid Theseus Innovation Center i Berlin. "Europeisk forskning och industri har en tydlig roll i att forma framtidens webb", säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "Ökat deltagande av viktiga tyska och österrikiska industrier kommer inte bara att ha positiva effekter på deras affärs- och inneovationsstrategier, utan kommer även att påverka W3C:s internationella landskap". Läs mer om detta i pressreleasen och om W3C:s regionala kontor.

Ny intressegrupp: prestanda ... "Web Performance Interest Group"

2011-02-08

En intressegrupp har nu startat som skall identifiera på vilka sätt teknologi kan bidraga till snabbare och mer reaktiv användarupplevelse.

Web Performance Interest Group skall bidraga till att webben blir snabbare. Intressegruppen skall ta fram användningsfall och krav på framtida leverabler från Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group"). Intressegruppen skall vara ett forum där man kan diskutera prestandaaspekter, med innehållsleverantörer, produktleverantörer, utvecklare och användare, där målet är att identifiera områden lämpliga för standardisering. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Uppdaterade Working Drafts: webbtillämpningar ... "Web Workers", "Web Storage", "Server-Side Events"

2011-02-08

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu uppdateringar om stöd av webbtillämpningar på klient och server.

Web Workers, Web Storage, och Server-side Events publiceras av Web Applications Working Group som uppdaterade Working Drafts. Det första definierar ett programmerbart gränssnitt med vars hjälp webbtillämpningar kan starta separata bakgrundsarbeten som kör skripts parallellt med webbläsarens användargränssnitt. Med detta kan man skapa trådlik bearbetning, med meddelandehantering som koordineringsmekanism. Det andra definierar ett gränssnitt för hantering av persistent lagring på klienten av nyckel-värde-par. Det tredje definierar ett gränssnitt för att öppna HTTP-förbindelser så att man kan mottaga annonseringar (med "push") från en server i form av DOM-händelser. Detta API har konstruerats så att det kan utvidgas för att stödja andra annonseringsprotokoll, som "Push SMS". Läs mer om arbetet i Rich Web Client Activity.

Ny intressegrupp: "Web and TV Interest Group"

2011-02-07

En intressegrupp har nu startat, som skall bidraga till att förtydliga sambandet mellan webb och TV.

Web and TV Workshop in Berlin annonserade W3C att Web and TV Interest Group startat. Gruppens uppdrag är att erbjuda ett forum för tekniska diskussioner om webb och TV, att utvärdera existerande arbeten inom området, att identifiera samband mellan tjänster på webben och tjänster via TV, och att identifiera krav och möjliga lösningar för hur man säkerställer att webben kan fungera bra med TV. Mer information finns i gruppens uppdragsbeskrivning. Se även på W3C:s område webb och TV.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Writing Modes Module Level 3"

2011-02-01

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett utkast om layout med CSS -- CSS Writing Modes.

CSS Writing Modes Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som uppdaterat Working Draft -- specificerar modellen för layout av text, och de egenskaper som styr den. Den hanterar text som skrivs vänster-till-höger såväl som höger-till-vänster, och även vertikal text. Läs mer om arbetet med formatering.

Alan Bird blir ansvarig för global affärsutveckling på W3C

2011-02-01

Efter mångårig verksamhet inom IT-världen har nu Alan Bird kommit till W3C för att leda affärsutveckling.

Alan BirdJ. Alan Bird -- som nu har rollen som ansvarig för Global Business Development -- kommer att driva W3C:s arbete med att internationellt stärka W3C:s medlemsprogram, identifiera affärsutvecklingsstrategier, och hitta nya intäktsmöjligheter som förstärker organisationens förmåga. I och med att webben skapar och transformerar ett växande antal industrier, så har W3C skapat rollen senior affärsutvecklare, för att säkerställa att en bredare uppsättning intressenter kan deltaga i W3C:s arbete. Till en början kommer Bird att fokusera på utveckling inom områden som webben och television, och den mobila webben. Dessutom kommer han att stärka affärsstrategierna internationellt, och arbete med partners i olika regioner. Bird har 30 års erfarenhet från IT-världen, och bl.a. arbetat med hantering av affärssystem och tillämpningsutveckling, och att bygga samarbeten som ger mervärde till slutanvändare.