W3C

W3C-logo

Nyheter december 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Externt dokument: Sverige är bra på Internet, enligt Eurostat

2011-12-20

91 procent av Sveriges befolkning använder Internet minst en gång per vecka, enligt ny Europeisk statistik.

Eurostat publicerar diverse statistik om Europa. Nyligen kom en kortare sammanställning över Internetanvändning i Europeiska länder. Sverige ligger bra till. 80% använder Internet dagligen. 91% av hushållen har Internetuppkoppling. Nästan 80% har handlat på nätet under den senaste 12-månadersperioden. I praktiken kan man säga att allt detta beror på att vi använder webben som verktyg för att komma åt information och tjänster på nätet. Rapporten finns naturligtvis på nätet: Internet use in households and by individuals in 2011 (Eurostat, 30 Nov 2011, 8 sidor, PDF).

Ny Candidate Recommendation: användargränssnitt ... "Touch Events version 1"

2011-12-19

Arbetsgruppen för webbhändelser ("Web Events Working Group") har nu tagit fram en stabil specifikation för Touch Events och den är redo för provimplementering.

Touch Events version 1 – publicerad av Web Events Working Group som Candidate Recommendation – definierar en uppsättning lågnivåhändelser som representerar en eller flera positioner där en tryckkänslig yta berörs, och hur dessa positioner ändras relativt ytan och de DOM-element som visas på den (t.ex. för tryckskärmar) eller på annat sätt knyts till den (t.ex. för ritbord utan skärm). Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: audio på webben ... "Web Audio API"

2011-12-15

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") offentliggör nu tre utkast som beskriver stöd för användning av audio på webbklienter.

De tre utkasten om hantering av audio på webben – publicerad av Audio Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • Specifikationerna Web Audio API och MediaStream Processing API, vilka definierar olika ansatser för hur man bearbetar och syntetiserar ljudströmmar direkt i skripts. Dessa API:er kan t.ex. användas i interaktiva tillämpningar, i spel, 3D-miljöer, musiktillämpningar, utbildningstillämpningar, och för att stödja tillgänglighet. Här ingår t.ex. funktionalitet för att synkronisera, visualisera eller förbättra ljudinformation, när den används tillsammans med grafik-API:er.
  • Audio Processing API beskriver och jämför två API:er (på klienten) för bearbetning och syntetisering av realtidsljudströmmar.

Läs blogginlägget Sounding Out the Audio APIs, där du hittar mer information om allt man kan göra då man har tillgång till ett API för ljudhantering, och se på vad som mer görs i Rich Web Clients Activity.

Nya Working Drafts: semantik ... "XHTML+RDFa 1.1"; "RDFa Core 1.1"

2011-12-15

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har nu offentliggjort utkast av specifikationen "RDFa Core 1.1", samt om hur RDFa 1.1 integreras i XHTML-språk.

RDFa Core 1.1 – publicerad av RDF Web Applications Working Group som Working Draft – är en specifikation av hur man använder attribut för att representera strukturerad data i godtyckligt uppmärkningsspråk. Arbetsgruppen publicerar även XHTML+RDFa 1.1 – ett värdspråk för RDFa Core 1.1. Detta dokument är inriktat mot utvecklare som vill skapa dokument av typen XHTML, som dessutom bäddar in rik semantisk uppmärkning. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: ursprung ... "The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation"

2011-12-15

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") publicerar nu ett utkast som beskriver datamodellen för proveniensinformation ... "PROV Data Model".

Informations ursprung är viktigt när man fattar beslut om information är trovärdig eller ej, hur den ska integreras med information från andra källor, och hur man, då man återanvänder information, kan uttrycka varifrån informationen kommer. I en öppen och inkluderande miljö som webben kan användare hitta motstridig eller tveksam information. Proveniens kan hjälpa dessa användare att ta ställning till informationens trovärdighet. The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation – publicerad av Provenance Working Group som Working Draft – specificerar en datamodell för proveniensinformation, där man kan skapa representationer av de entiteter, personer och aktiviteter som varit del i hur viss data eller vissa ting i världen har skapats. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS 2D Transforms"

2011-12-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har tagit fram en uppdatering av utkastet om tvådimensionell transformation.

CSS 2D Transforms – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – är en teknologi som kan transformera element presenterade av CSS på en tvådimensionell yta. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "XPath 3.0"", "XQuery 3.0"; även "XPath Full Text" , "XQuery Update"

2011-12-15

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publicerar nu genomarbetade utkast om nästa version av XQuery och XPath, samt tidiga utkast om fulltextsökning och uppdatering.

XML Query Working Group och XSLT Working Group har i samarbete tagit fram (som Last Call Working Drafts) XPath 3.0 och stödjande specifikationer, samt ett första offentligt Working Draft av Full Text 3.0. XQuery Working Group har även offentliggjort Last Call Working Drafts av XQuery 3.0 och XQueryX 3.0, liksom ett första offentligt Working Draft av XQuery Update 3.0. XPath är ett brett använt språk för att ställa frågor mot, och hämta delar av, XML-dokument eller andra strukturerade informationsresurser. XQuery och XQueryX är språk som hanterar enskilda XML-dokument, dokumentsamlingar, relationsdatabaser och andra datakällor. Läs mer om arbetet med XML-teknologi.

Kurs på nätet: "W3C Online Course on Mobile Web" ... anmäl er!

2011-12-13

Man kan nu registrera sig för W3C:s nätbaserade kurs om den mobila webben. Kursen startar 30 januari 2012.

Det är den tredje omgången av W3C Introduction to Mobile Web and Application Best Practices, och man kan nu registrera sig för denna populära kurs, som går under åtta veckor med start 30 januari 2012. Kursen har tagits fram av W3C/MobiWebApp, och den ger kunskap, inriktad mot webbdesigners och innehållsutvecklare, om hur man kan använda webben på mobiltelefoner. Det finns en kursbeskrivning, samt kommentarer från deltagare i tidigare omgångar om vad de har lärt sig. För registreringar fram till och med 9 januari 2012 är avgiften satt till 165 Euros; därefter är avgiften 225 Euros. Missa inte denna möjlighet att få rabatten på fullpriset - anmäl dig nu!

Nya Recommendations: webbtjänster ... "WS-*"

2011-12-13

Sju specifikationer framtagna av arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") har nu blivit webbstandarder ("W3C Recommendations"), WS-Enumeration, WS-EventDescriptions, etc.

Följande specifikationer av aspekter på webbtjänster – framtagna av Web Services Resource Access Working Group – har nu blivit formella webbstandarder: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), and Transfer (WS-Transfer). Dessa specifikationer har skapats för att kunna kombineras med varandra, och därmed ge kraftfulla verktyg för konstruktion av webbtjänster. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "Widget Access Request Policy"; "Widget Interface"

2011-12-13

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu två genomarbetade specifikationer om delar av ramverket för små webbtillämpningar ("widgets"): om allmänt gränssnitt för widgets; och om säkerhet i nätaccess för widgets.

De två utkasten som nu publiceras av Web Applications Working Group är:

  • Widget Interface (publicerad som Candidate Recommendation), vilken definierar ett programmerbart gränssnitt (API) som bl.a. ger metoder för att hämta metadata om en widget, och för att lagra persistenta data. W3C önskar nu få information från provimplementeringar av denna specifikation. Se mer i rapporten om implementeringar.
  • Widget Access Request Policy (publicerad som Proposed Recommendation), som definierar en säkerhetsmodell för hur en widget kan styra nätverksaccess, liksom metoder som konstruktörer kan använda för att begära tillgång till vissa nätverksresurser. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 januari 2012.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Exclusions and Shapes Module Level 3"

2011-12-13

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett utkast som beskriver viss hantering av "inline"-innehåll.

CSS Exclusions and Shapes Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – specificerar teknologi för hur man kan definiera godtyckliga områden omkring vilka innehåll skall flöda. Detta utvidgar funktionaliteten av CSS element för flytande innehåll, genom att man nu kan positionera "exkluderade" områden med alla typer av positioneringsprinciper för CSS. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: ursprung ... "The PROV Ontology: Model and Formal Semantics"

2011-12-13

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") har nu publicerat ett utkast som beskriver den formella modellen för proveniensinformation.

Data om proveniens beskriver var viss information kommer från, hur den skapats. The PROV Ontology: Model and Formal Semantics – publicerad av Provenance Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en modell för sådan proveniensdata. PROV-ontologin (kallad PROV-O) modellerar PROV-datamodellen [PROV-DM] i OWL2 Web Ontology Language (OWL2). Ontologin består av ett antal klasser, egenskaper och begränsningsvillkor som kan användas för att representera proveniensinformation. Denna ontologi kan även specialiseras, genom definition av nya klasser och egenskaper som modellerar proveniensinformation som är specifik för tillämpningar i olika domäner. PROV-O stöder härledningssamband baserade på OWL2:s formella semantik och på specifika inferensregler för proveniens. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C Workshop: flerspråkighet ... "The Multilingual Web - The Way Ahead"

2011-12-09

Den fjärde workshopen i en serie om den flerspråkiga webben har nu annonserats: hålls mars 2012 i Luxemburg.

Workshopen The Multilingual Web - The Way Ahead, hålls 15 - 16 mars 2012, Luxemburg, med Europakommissionens Directorate-General for Translation (DGT) som värd. Evenemanget är del av Kommissionens Language Technology Showcase Days. Det är öppet för alla, och deltagande är avgiftsfritt. W3C är öppet för förslag om talare, men välkomnar även deltagare som vill lyssna på vad som framförs. Märk dock att det finns en gräns för hur många deltagare som kan tas emot.

I likhet med tidigare mycket uppskattade workshops i Madrid, Pisa, och Limerick, kommer detta arrangemang att samla talare och deltagare med intresse för goda råd och rekommendationer, och för standarder som syftar till att hjälpa innehållskonstruktörer, språkanpassare, verktygsutvecklare och andra, för att diskutera hur man kan hantera de utmaningar som följer med en flerspråkig webb. Deltagare får även möjlighet att umgås informellt med andra intressenter i detta spektrum av aspekter. Vi är speciellt intresserade av talare som kan identifiera brister i existerande standarder, och i dagens bästa konstruktionsprinciper vis-a-vis den flerspråkiga webben, och som vill föreslå sätt att hantera dessa brister. Nu kan man registrera sig för workshopen på nätet.

Nya Working Drafts: semantik ... "RDFa Lite 1.1"; "RDFa 1.1 Primer"

2011-12-08

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har nu offentliggjort två utkast om användning av RDFa 1.1.

De dokument som RDF Web Applications Working Group nu publicerar är RDFa Lite 1.1 (första offentligt Working Draft) och RDFa 1.1 Primer (uppdaterat Working Draft).

En typ av kritik av RDFa är att den har alltför mycket funktionalitet, vilket skapar en inlärningströskel. RDFa Lite är en minimal version av RDFa som gör det lättare för innehållskonstruktörer att skapa strukturerad data. Målet är att identifiera en liten delmängd av RDFa som stöder 80% av de behov som finns vid normal uppmärkning av data.

Dokumentet RDFa Primer är en mer grundlig introduktion till RDFa och all den funktionalitet som RDFa ger för uppmärkning av data.

Dessa dokument publiceras nu som utkast för att de ska genomgå öppen granskning. Kommentarer och synpunkter på inriktningen av dessa dokument kan ges på arbetsgruppens e-post-lista. Dokumenten är tänkta att vara de sista utkasten (som "Working Drafts") innan steget "Last Call". Se mer på vad som görs i arbetsområdet semantiska webben.

Nya Candidate Recommendations: kommunikation, data ... "WebSocket API", "Web Storage"

2011-12-08

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu två specifikationer, om teknologi för webbtillämpningar, som är redo för provimplementering.

De två – publicerade av Web Applications Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • The WebSocket API, som definierar ett API vilket kan användas av skript i webbsidor för att utnyttja protokollet WebSocket som tvåvägskommunikation med en godtycklig server.
  • Web Storage, som definierar ett API för lagring av persistenta data, på formen nyckel-värde, i webbklienter.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: meddelandehantering ... "SOAP over Java Message Service 1.0"

2011-12-08

Arbetsgruppen för SOAP-till-JMS-bindning ("SOAP-JMS Binding Working Group") publicerar ett fullständigt förslag om hur SOAP-teknologin kan implementeras ovanpå Java JMS.

Det som beskrivs i SOAP over Java Message Service 1.0 – publicerad av SOAP-JMS Binding Working Group som Proposed Recommendation – och i relaterade dokument inriktas på att etablera en uppsättning standarder för att transportera SOAP-meddelanden över JMS (Java Message Service). Det viktigaste målet är att säkerställa interoperabilitet mellan de implementationer som tillhandahålls av olika leverantörer av webbtjänster. Detta medger även att kunder kan implementera sina egna webbtjänster som del av den egna infrastrukturen, och att detta kan interoperera med webbtjänster som tillhandahålls av andra leverantörer. Kommentarer tas emot fram till och med 13 januari 2012. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Nytt dokument: talat språk ... "HTML Speech XG Final Report"

2011-12-06

Inkubatorgruppen för tal och HTML ("HTML Speech Incubator Group") publicerar nu sin rapport om hantering av tal inom HTML.

Slutrapporten – publicerad av HTML Speech Incubator Group – erbjuder användningsfall, prioritetsordnade krav härledda ur dessa användningsfall , och ett antal förslag: ett JavaScript-API till taligenkänningstjänster (ASR); ett nytt html-element <reco> som kan länkas till API:et JS ASR; ett nytt html-element <tts> för att använda text-till-tal-tjänster (TTS); och ett protokoll för hur webbverktyg (t.ex. webbläsare) kan kommunicera med andra ASR- och TTS-tjänster än de som tillhandahålls av webbverktyget självt. Även om gruppen har gjort stora framsteg mot sitt mål, så är förslagen långt ifrån fullständiga. Inkubatorgruppen förväntar sig att innehållet i denna rapport kan användas som utgångspunkt för standardiseringsarbete i en eller flera W3C-arbetsgrupper och/eller arbete inom annat standardiseringsorgan, som Internet Engineering Task Force (IETF).

Denna rapport är resultat från inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Ny rapport: mobil webb ... "Standards for Web Applications on Mobile"

2011-12-06

I ett nu publicerat dokument beskrivs dagsläget och en vägkarta över rollen av standarder för mobila webbtillämpningar.

Bild av plattform för tillämpningar W3C publicerar nu en ny upplaga av "Standards for Web Applications on Mobile", en översikt över olika teknologier som utvecklas inom W3C, med målet att öka kraftfullheten hos webbtillämpningar, speciellt i det mobila sammanhanget.

Detta är en leverabel från projektet MobiWebApp, och denna fjärde upplaga belyser ändringar sedan augusti 2011, bl.a. flera nya specifikationer som nu tas fram inom W3C (Web Real Time communications, Geolocation v2, vibration API), framsteg som åstadkommits av andra, och nya länkar till resurser om tillgänglighet i mobila tillämpningar.

Nästa utgåva av dokumentet är planerat till februari 2012, för att synkronisera med Mobile World Congress. W3C inbjuder deltagare i denna kongress att besöka W3C:s utställningsplats (Hall 2, 2A31) för att ta del av mer information om dessa teknologier och hur de transformerar den mobila industrin. Läs mer om webben och mobila apparater.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3"

2011-12-06

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram ett utkast om hantering av bilder och ersatt innehåll i CSS.

I CSS nivå 1 och 2 kan bildinnehåll, t.ex. använd i egenskapen 'background-image', endast anges med en enda URI. CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – inför ytterligare sätt att representera tvådimensionella bilder, t.ex. som en lista av URI:er vilken definierar reservalternativ; som en referens till ett element i dokumentet; eller som en färgskala. Modulen definierar även flera egenskaper för att manipulera rasterbaserade bilder, och för att bestämma storlek och position hos ersatta element såsom bilder med låda bestämd av CSS:s layoutalgoritmer. Här definieras även, på ett generiskt sätt, CSS-algoritmen för att bestämma storlek på bilder och annat ersatt innehåll. Läs om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: databaser ... "Indexed Database API"

2011-12-06

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett utkast om programmerad åtkomst till indexerad data i klienten.

Indexed Database API – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar API:er för en databas med poster vilka innehåller enkla värden och hierarkiska objekt. Webbkapabla verktyg behöver lokalt lagra ett stort antal objekt för att stödja datakrav på webbtillämpningar som ska kunna köras utan nätuppkoppling. Specifikationen Web Storage ger medel för att lagra nyckel-värde-par, men erbjuder inte metoder för att hämta nycklar i viss ordning, för att effektivt söka värden, eller för lagring av flera värden för en viss nyckel. Med Indexed Database API kan man utföra avancerad hantering av data i nyckel-värde-form, vilket behövs i de flesta avancerade frågemotorerna. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: media ... "Media Fragments URI 1.0"

2011-12-01

Arbetsgruppen för mediafragment ("Media Fragments Working Group") har nu levererat den grundligt granskade specifikationen för Media Fragments URI 1.0, och förväntar sig nu få se provimplementeringar av denna.

Audio- och videoresurser på webben betraktas för närvarande som "främmande" objekt, som enbart kan inbäddas genom att använda en insticksmodul som kan avkoda och interagera med mediaresursen. Rent allmänt behövs specifika mediaservers vilka tillhandahåller serverfunktionalitet, som direkt tillgång till en tidsbestämd startpunkt i en video utan att behöva leverera hela mediaresursen. Stöd för access till sådana mediafragment varierar mellan olika mediaformat, vilket är en hämmande faktor för att standardisera sätt att hantera sådant innehåll på webben. Media Fragments URI 1.0 – publicerad av Media Fragments Working Group som Candidate Recommendation – erbjuder standardiserade metoder, oberoende av mediaformat, för att ange mediafragment på webben, genom att utnyttja Uniform Resource Identifiers (URI). Arbetsgruppen publicerar även ett första utkast av ett komplementärt dokument, Protocol for Media Fragments 1.0 Resolution in HTTP, som beskriver olika sätt att behandla URI-baserade mediafragment när man utnyttjar HTTP-protokollet. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nya Working Drafts: geografisk information ... "Geolocation API"; "DeviceOrientation Event"

2011-12-01

Arbetsgruppen för geolokalisering ("Geolocation Working Group") har nu levererat vad som bedöms som fullständiga utkast av specifikationer av teknologi för att hantera geografisk information levererat av klientapparaten.

De två utkasten – publicerade av Geolocation Working Group som Last Call Working Drafts – är: Geolocation API Specification Level 2 och DeviceOrientation Event Specification. Den första definierar ett högnivågränssnitt mot positionsinformation som berör den apparat på vilken tillämpningen körs, såsom latitud och longitud. Detta API är neutralt med avseende på vilka källor denna positionsinformation kommer från. Vanliga källor är Global Positioning System (GPS) och position härledd från nätverksignaler som IP-adresser, RFID, WiFi och Bluetooth MAC-adresser, och cell-id från GSM/CDMA, men även information given av användaren.

Specifikationen DeviceOrientation Event definierar ett flertal DOM-händelser som ger information om fysisk orientering eller rörelse hos användarapparaten.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 januari 2012. Mer information om dessa och relaterade arbeten finns på hemsidan för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Content Security Policy"

2011-12-01

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") publicerar ett utkast som beskriver en policybaserad mekanism för att begränsa hur en tillämpning hämtar information från olika delar av webben.

Content Security Policy – publicerad av Web Application Security Working Group som första offentligt Working Draft – definierar Content Security Policy, en mekanism som webbtillämpningar kan använda för att motverka den breda klass av sårbarheter som uppstår genom att innehåll påverkas på oönskat sätt, t.ex. vid skriptbaserad bearbetning som refererar till olika webbplatser ("cross-site scripting", XSS). Content Security Policy är en deklarativ policy där författare (eller webbplatsadministratörer) av webbtillämpningar sätter begränsningar på varifrån tillämpningen kan hämta resurser. Ta del av mer information om arbetet med säkerhet.

Nytt dokument: nätverk i hemmet ... "Requirements for Home Networking Scenarios"

2011-12-01

Intressegruppen för webb och TV ("Web and TV Interest Group") publicerar nu ett dokument om krav som baseras på scenarier kring nätverk i hemmen.

Requirements for Home Networking Scenarios – publicerad av Web and TV Interest Group som Interest Group Note – beskriver konstruktionskrav som bör uppfyllas av möjliga W3C-rekommendationer, för att stödja tillgång till tjänster och innehåll levererade av en nätverksapparat i hemmet, till andra apparater. Detta inkluderar sådant som upptäckt av innehåll och uppspelning av detta, såväl för tjänster såsom traditionellt distribuerade massmedia och internetbaserade tjänster, som för tjänster och innehåll som tillhandahålls av hemmanätverket. Läs mer om arbetet med webb och TV.