W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Rapport från workshop: "Identity in the Browser Workshop"

2011-08-30

Idag publicerar W3C en rapport om slutsatser från en workshop om identitet och identifiering av användare i en browsermiljö.

I W3C Identity in the Browser workshop (24-25 maj, hos Mozilla i Mountain View, Kalifornien) samlades fler än 80 representanter från olika organisationer, bl.a. stora leverantörer av webbläsare som Google, Microsoft, Apple, Mozilla och Netflix, liksom företag som behöver en mer säker identifieringsmekanism för webben, såsom workshopsponsorerna RSA, Paypal and Yahoo!. Sammanfattande slutrapport från workshopen föreslår ett antal möjliga områden för standardisering som kan göra webben till en mer säker plattform, speciellt genom att bygga identitetshantering ovanpå tillförlitlig kryptering i webbläsaren. W3C utvecklar nu ett utkast till uppdragsspecifikation för en arbetsgrupp inom detta temaområde. Om du är intresserad, kontakta då Harry Halpin

Nytt Working Draft: säkerhet ... "XML Security RELAX NG Schemas"

2011-08-30

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nu ett utkast av ett dokument som beskriver schema för teknologier inom XML Security.

XML Security RELAX NG Schemas -- publicerad av XML Security Working Group som Working Draft -- dokumenterar RELAX NG scheman för specifikationer inom området XML Security. Där ingår bl.a. XML Signature 1.0 och 1.1, XML Encryption 1.0 och 1.1, Exclusive Canonicalization, XML Signature Properties, XML-Signature XPath Filter 2.0, och XML Security Generic Hybrid Ciphers. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: semantisk teknologi ... "RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax"

2011-08-30

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Working Group") har publicerat ett utkast om RDF 1.1, om grundläggande begrepp och syntax.

Teknologin Resource Description Framework (RDF) är ett ramverk för att representera information på webben. RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax -- publicerad av RDF Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en abstrakt syntax (en datamodell) som RDF baseras på, och som används för att koppla samman konkret syntax med formell semantik. Dokumentet innehåller även diskussioner om nyckelbegrepp, datatyper, normalisering av tecken och hantering av IRI:er. Se mer om detta på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

En vecka kvar för registrering till "Mobile Web Online Training Course"

2011-08-30

W3C arrangerar en nätbaserad kurs om webben på mobila apparater -- vilket främst betyder webben på telefonen. Deadline för registrering är just runt knuten.

Registrering för den andra omgången av W3C:s Mobile Web Online Training Course är öppen under en vecka till. Denna uppskattade kurs börjar måndag 5 september 2011, och går under åtta veckors tid. Webbutvecklare har ett antal utmaningar när de konstruerar innehåll och tjänster för den breda uppsättning av mobila apparater som människor använder idag. Denna kurs förklarar hur man använder webbstandarder för att ge de flesta användare den bästa upplevelsen: vilka versioner av HTML och CSS fungerar bra i ett mobilt sammanhang; hur kan man överkomma de begränsningar som mobila apparater har; praktiska tekniker på server och på klient; vad man kan uppnå med framväxande API:er; med mera. Denna kurs har utvecklats av, och ges av, gruppen aktiv i W3C/MobiWebApp. De som fullbordar kursen kommer att få ett intyg från W3C. Läs mer om Mobile Web Online Training Course.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Speech Module"

2011-08-18

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om hur talad presentation kan stödjas med CSS.

CSS Speech Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft -- definierar CSS-egenskaper som stöder talad presentation, och därmed kan utvecklare deklarativt styra hur dokument presenteras med talsyntes, och hur man kan ge anvisningar om andra ljud som skall spelas i anslutning till uppläst innehåll. Funktionalitet som denna specifikation definierar har konstruerats för att motsvara den modell som beskrivs av Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 september 2011. Ta del av mer information om arbetet med formatering.

Ny Recommendation: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)"

2011-08-16

Arbetsgruppen för skalbar vektorgrafik ("Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group") har nu publicerat andra utgåvan av SVG1.1 som webbstandard (W3C Recommendation).

Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) -- publicerad av SVG Working Group som W3C Recommendation -- definierar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Version 1.1, ett modulariserat språk för att beskriva tvådimensionell vektorgrafik eller blandad vektor/rastergrafik i XML. Denna andra utgåva innehåller ett antal rättelser som publicerats som errata för första utgåvan, liksom ett antal andra ändringar som gör specifikationen mer lättläst och entydig. Bilagan "Changes" ger en förteckning av alla ändringar gentemot det första publicerade förslaget till Proposed Recommendation för denna andra utgåva. Läs mer om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: http ... "XMLHttpRequest Level 2"

2011-08-16

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") offentliggör ett utkast av XMLHttpRequest nivå 2, med ytterligare funktionalitet för användning i webbläsare och liknande miljöer.

Specifikationen XMLHttpRequest Level 2 -- publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft -- utvidgar objektet XMLHttpRequest med ny funktionalitet, såsom hantering av frågor som spänner över flera källor, händelser som informerar om hur laddning fortskrider, och hantering av byte-strömmar för såväl sändning som mottagning. Läs om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: komprimerad xml ... "Efficient XML Interchange (EXI) Profile"

2011-08-16

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu publicerat ett utkast av en profil som definierar en mer resurseffektiv EXI-användning.

Många typer av apparater och användningsfall kan dra nytta av EXI som utbytesformat. På grund av olika begränsningar kan det i en del sådana användningssammanhang vara omöjligt att tillhandahålla godtycklig mängd minne vid exekvering. Vissa utvärderingar av EXI inom sådana områden visade att det finns utmaningar att på ett förutsägbart sätt begränsa minnesanvändning. Efficient XML Interchange (EXI) Profile -- publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver en profil av specifikationen EXI 1.0, som gör det möjligt att sätta en gräns för hur mycket minne som behöver användas för EXI:s interna strukturer som grammatik och lagring av textsträngar. Läs mer om arbetet med XML.

W3C startar lättrörliga arbetsspår för att snabba upp webbinnovation

2011-08-16

Nu skapas fler möjligheter att stimulera innovation som kan leda till teknologistandarder för webben. Inom intresseområdes- och affärsområdesgrupper kan intresserade samverka på ett flexibelt och lättviktigt sätt för att definiera dagens och morgondagens behov och lösningar.

Community and Business Groups För att stödja den snabba utvecklingen av webbteknologi startar nu W3C intresseområdesgrupper ("Community Groups"), vilket är en flexibel ram för utvecklare och företag att skapa webbteknologi inom W3C:s internationella samfällighet av experter. Intresseområdesgrupper är öppna för alla, vem som helst kan föreslå en grupp, och det finns inga avgifter för deltagande. "Innovation och standardisering bygger på varandra," säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "I och med att innovationstakten accelererar, och allt fler industrier tar till sig W3C:s öppna webbplattform, så kommer intresseområdesgrupper att accelerera inkorporerandet av innovativa teknologier i webben." W3C startar idag även affärsområdesgrupper, vilket ger W3C:s medlemmar och intressenter som inte är medlemmar, ett leverantörsneutralt forum för att utveckla affärsområdesspecifika teknologier, och ger verktyg för att få en kraftfull påverkan på inriktningen av webbstandarder. Läs mer i pressreleasen och i stöduttalanden. Ta del av mer information om intresseområdes- och affärsområdesgrupper, och kanske sedan starta upp din egen intresseområdesgrupp eller starta din egen affärsområdesgrupp.

Nya Proposed Recommendations: webbtillämpningar ... "Widget Packaging and XML Configuration", ...

2011-08-11

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu tre genomarbetade förslag till specifikationer om teknologier för användning i webbtillämpningar.

De tre specifikationerna -- publicerade av Web Applications Working Group som Proposed Recommendations -- är:

  • The 'view-mode' Media Feature, som definierar mediafunktionalitet som används för att koppla presentationssätt till webbapplikationer, och därmed kan olika formatering användas för olika presentationssätt genom att använda CSS Media Queries.
  • Widget Packaging and XML Configuration, som standardiserar ett paketeringsformat och metadata för små webbtillämpningar ("web widgets"). Till skillnad från traditionella små gränssnittskomponenter (som ofta går under benämningen "widgets"), t.ex. knappar, inmatningsfält, navigationslister etc, så är små webbtillämpningar fullvärdiga klienttillämpningar som konstrueras med hjälp av teknologier som HTML och som sedan förpackas för distribution.
  • XML Digital Signatures for Widgets, som definierar en profil av specifikationen "XML Signature Syntax and Processing 1.1" sådan att en paketerad webbtillämpning kan signeras digitalt. Konstruktörer och distributörer kan använda signering av webbtillämpningar som en mekanism för att säkerställa att information om konstruktör och distributör knyts till tillämpningen. Ett webbverktyg, eller annat valideringssystem, kan använda en digital signatur för att verifiera att filer i en förpackad webbtillämpning inte förvanskats, och att verifiera de nycklar som använts vid signeringen.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 september 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: formatering ... "CSS Namespaces Module"

2011-08-11

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") offentliggör nu ett konkret förslag till hantering av namnrymder i CSS.

CSS Namespaces Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Proposed Recommendation -- specificerar en syntax som stöder användning av namnrymder i CSS. Den definierar @namespace-regeln som används för att deklarera namnrymder och binder namnrymder till namnrymdsprefix. Den definierar även en syntax som andra specifikationer kan utnyttja för att ange hur dessa prefix förekommer i namnrymdskvalificerade namn. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 september 2011. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt dokument: xml ... "Associating Schemas with XML documents 1.0 (Second Edition)"

2011-08-11

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har nu tagit fram ett dokument som beskriver hur XML-dokument kan knytas till definierade scheman.

Associating Schemas with XML documents 1.0 (Second Edition) -- publicerad av XML Core Working Group som Group Note -- visar hur scheman (definierade i något schemadefinitionsspråk) kan knytas till ett XML-dokument, genom att dokumentets prolog innehåller en eller flera bearbetningsinstruktioner ("processing instructions") som refererar till en definierad xml-modell. Läs mer om arbetet med XML.

Nya Working Drafts: prestanda ... "Resource Timing", "Performance Timeline"

2011-08-11

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har producerat två utkast om stöd för mätning av prestanda i hantering av webbdokument och webbtillämpningar.

Specifikationen Resource Timing -- publicerad av Web Performance Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett programmerbart gränssnitt som webbtillämpningar kan använda för att få information om tidsåtgång för att hantera HTML-element. Kommentarer tas emot fram till och med 15 september 2011. Denna arbetsgrupp har även publicerat -- som första offentligt Working Draft -- specifikationen Performance Timeline, som definierar ett gränssnitt där webbtillämpningar kan få tillgång till tidsåtgång för navigering och för element. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: semantisk teknologi ... "Turtle"

2011-08-09

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Working Group") offentliggör nu ett utkast om Turtle som representationsform för RDF-data.

Turtle -- publicerad av RDF Working Group som första offentligt Working Draft -- har länge varit populär bland utvecklare av semantiska webben som en intuitiv och kraftfull representationsform för DRDF-data. Standardiseringen av Turtle bidrar till dess användning i andra standarder, som R2RML, liksom dess vidare användning i verktyg för den semantiska webben. Läs om detta och annat som görs i arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Progress Events"

2011-08-09

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett genomarbetat utkast om teknologi för att stödja mätning av hur nedladdning framskrider.

Progress Events -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett abstrakt händelseorienterat gränssnitt som kan användas för att mäta hur laddning framskrider. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 september 2011. Ta del av av som görs inom Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: html ... "HTML5: Edition for Web Authors"

2011-08-09

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu offentliggjort ett utkast av ett dokument som beskriver HTML5 ur ett användningsperspektiv.

HTML5: Edition for Web Authors -- publicerad av HTML Working Group som första offentligt Working Draft -- omfattar en delmängd av den fullständiga specifikationen av HTML5, där sådant som implementationsaspekter i användarprogram (t.ex. webbläsare) har utelämnats. Målgruppen är konstruktörer av webbinnehåll och andra som inte implementerar generella webbverktyg, och som vill ha en bild av HTML-specifikationen som fokuserar på detaljer som har bäring på hur HTML används för att skapa webbdokument och webbtillämpningar. Eftersom detta dokument inte beskriver kriterier för vad som krävs av implementationer för att de skall uppfylla standarden, så bör det inte användas av implementatörer av webbverktyg. Istället bör de använda den fullständiga specifikationen av HTML5. Ta del av mer information om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "XML Signature Best Practices"

2011-08-09

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nu ett utkast om goda råd angående användning av "XML Signature".

XML Signature Best Practices -- publicerad av XML Security Working Group som Working Draft -- beskriver en samling av goda råd för implementatörer och användare av specifikationen XML Signature. De flesta av dessa råd handlar om hur säkerhet kan stärkas och hur attacker kan motverkas, men andra handlar om hur man i praktiken använder XML Signature, t.ex. hur man signerar XML som inte använder namnrymder. Läs mer om arbetet med säkerhet.

W3C arrangerar workshop om integration av data och tjänster

2011-08-05

Som ett led i att identifiera hur man bättre kan integrera tjänster och data över nätet organiserar W3C en workshop (Data and Services Integration).

Integration av heterogena data och tjänster har alltid varit ett bekymmer för de som skapar och förvaltar tjänster. I och med att webben växt fram så har behoven att återanvända data och tjänster ökat, som en effekt av att antalet tillgängliga tjänster har ökat. Det finns flera funktionella tjänstehanteringslager ("stackar"), alltifrån webbtjänster (Web Services) till molnbaserade tjänster. Den 20-21 oktober håller W3C en Workshop on Data and Services Integration -- hos MITRE i Bedford, MA, USA -- för att dra samman personer med olika synsätt på hur man kan hantera de utmaningar som inte hanteras av existerande stackar, för att undersöka vilka ansatser man kan ha för att överbrygga mellan tjänster byggda enligt olika paradigmer, och att identifiera de områden där standardisering skulle underlätta integration av data och tjänster. Workshopen är avgiftsfri och öppen för alla (men med visst tak på antalet deltagare). Deltagare måste skicka in ett position paper senast den 9 september 2011. Läs mer om denna workshop.

Ny Candidate Recommendation: typsnitt ... "WOFF File Format 1.0"

2011-08-04

Arbetsgruppen för webbfonter ("WebFonts Working Group") har nu offentliggjort specifikationen av WOFF som Candidate Recommendation, vilket betyder att den är redo för provimplementeringar.

WOFF File Format 1.0 -- publicerad av WebFonts Working Group som Candidate Recommendation -- specificerar formatet WOFF för paketering av typsnitt. Detta format skapades för att erbjuda lättviktig och lättimplementerad kompression av fontdata, lämpligt för användning med CSS @font-face-regler. Alla relevant licensierade filer med TrueType/OpenType/Open Font Format kan förpackas enligt WOFF-formatet för användning på webben. Verktyg med webbförmåga kan avkoda WOFF-filen och återskapa fontdata så att den visar ett resultat identiskt med det använda typsnittet. Läs mer om arbetet med typsnitt ("Fonts Activity")

Nytt Working Draft: formatering ... "CSSOM View Module"

2011-08-04

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast om hur man kan hantera den visuella representationen av ett dokument.

CSSOM View Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- definierar ett API som ger möjlighet att inspektera och manipulera den visuella representationen av ett dokument. Detta inkluderar sådant som att få tag på positionen av layoututrymmet för element, att få tag på bredden av den synliga ytan via skripts, och hur man scrollar ett element. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: personlig integritet ... "Web Application Privacy Best Practices"

2011-08-04

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett första utkast om hantering av personlig integritet i webbtillämpningar.

Web Application Privacy Best Practices -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver beprövade ansatser för att hantera personlig integritet i webbtillämpningar, t.ex. de som använder olika programmerbara gränssnitt mot apparatens funktionalitet. Läs mer om arbetet med Ubiquitous Web Applications.