W3C

W3C-logo

Nyheter april 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Workshop: annonstavlor ... "Web-Based Signage"

2012-04-26

Idag meddelar W3C att en workshop kommer att arrangeras, om hur webbteknologier kan användas för presentation på stora annonstavlor.

Workshop on Web-Based Signage (14-15 juni, i Tokyo (Chiba), Japan, med NTT som värd) kommer olika aspekter på hur den öppna webbplattformen kan användas på stora digitala displayer, t.ex. de som finns i stadsmiljöer eller på idrottsplatser. Här kommer olika perspektiv att diskuteras, olika affärsmässiga användningsfall, och krav på teknologi. W3C inbjuder de som har affärsintressen inom konsumentelektronik, digitala annonsskärmar, annonsörer, webbläsarleverantörer, annonsplatsägare, liksom andra intresserade. Man behöver inte vara medlem i W3C för att kunna deltaga i denna workshop. Skicka in en kort intressebeskrivning senast 16 maj 2012, och ta del av mer information om deltagande.

Ny Proposed Recommendation: formatering ... "Media Queries"

2012-04-26

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu färdigställt ett genomgranskat förslag om hur formatering kan anpassas för egenskaper hos klientapparaten.

HTML och CSS stöder mediaberoende formatmallar, anpassade för olika typer av media. Till exempel kan ett dokument använda fonter av typen sans-serif när den visas på skärm och med fonter av typen serif när den skrivs ut. Media Queries – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Proposed Recommendation – utvidgar funktionaliteten hos mediatyper genom att man på ett mer detaljerat sätt kan etikettera formatmallar. Se mer om detta i arbetsgruppens implementationsrapport och vad som beskrivs i testsviten för Media Queries. Kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 23 maj 2012. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: server-klient ... "Server-Sent Events"

2012-04-26

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett välgranskat utkast om kommunikation från server till klient.

Server-Sent Events – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett API som kan användas på klienten för att skapa en förbindelse till en server, där serverns kan skicka meddelanden till klienten i form av DOM-händelser. Detta API har konstruerats så att det kan utvidgas för att fungera med andra kommunikationsmodeller, såsom "Push SMS". Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 maj 2012. Ta del av mer information om vad som görs i Rich Web Client Activity.

Förlängd möjlighet att anmäla sig till kurs: "W3C Mobile Web Best Practices"

2012-04-23

Anmälan senast 25 april ger lägre kursavgift!

Kom upp i fart med att utveckla webbplatser som fungerar bra på mobila apparater, genom att registrera dig för W3C:s nätbaserade utbildningskurs Mobile Web 1: Best Practices! Den sex veckor långa kursen börjar måndag 30 april. Läs kursbeskrivning och registrera dig innan 25 april, och dra nytta av rabatt på 30 Euros!

Konferens: grafik ... "The Graphical Web 2012"

2012-04-20

Utvecklare och innehållsskapare är entusiastiska över de grafiska funktionaliteter som finns i alla moderna webbläsare – Canvas, SVG, CSS, WebGL, och HTML5 video och audio.

W3C kan nu meddela att vi stöder The Graphical Web 2012, som samtidigt är den första i en ny internationell konferensserie om öppen webbgrafik, och och den tionde konferensen om skalbar vektorgrafik. Detta år återvänder konferensen till Schweiz och platsen för första SVG Open-konferensen, och årets konferens äger rum 11-14 september 2012. ETH Zürich är värd för konferensen, som kommer att ske i campus Hönggerberg. Medlemmar i W3C:s arbetsgrupp för SVG kommer att vara där, bland annat stabsmedlemmarna Chris Lilley och Doug Schepers. Arbetsgruppen för SVG kommer även att informera konferensdeltagarna om pågående utveckling av SVG-specifikationen, såsom SVG2 och integration med CSS3 och HTML5. Inom ramen för konferensen ingår en dag med utbildningskurser. Sista datum för förslag med sammanfattningar av föredrag och skisser om kurser är den 7 maj 2012. Läs mer om W3C:s arbete med grafik.

Ny Candidate Recommendation: programinterface ... "Web IDL"

2012-04-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om hur programmerbara gränssnitt för webben kan specificeras som IDL.

Web IDL – publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett språk för gränssnitt, Web IDL, som kan användas för att beskriva gränssnitt som är tänkta att implementeras i webbläsare. Web IDL är en variant av IDL, med ett antal speciella egenskaper som gör att man på ett enklare sätt kan specificera beteenden av vanligt förekommande skriptobjekt i webbplattformen. Dokumentet ger också detaljerade beskrivningar över hur konstruktioner i ECMAScript förhåller sig till gränssnitt i Web IDL. Detta dokument är tänkt att fungera som ett stöd för de som implementerar redan definierade specifikationer, och att kommande tekniska specifikationer kan referera till detta dokument för att säkerställa att standardsföljande gränssnittsimplementationer är interoperabla. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny rapport: utredning ... "Towards a Semantic Decision Representation Format"

2012-04-17

Inkubatorgruppen om beslut och beslutsfattande (Decisions and Decision-Making Incubator Group) har nu levererat sin slutrapport.

Uppdraget för Inkubatorgruppen "Decisions and Decision-Making" var att presentera krav, användningsfall och en representation av beslut och beslutsfattande i miljöer vilka karaktäriseras av samarbete och distribution, för att utreda möjligheten att definiera en standard för utbyte av beslut, delad lägeruppfattning, och kunna mäta snabbhet, effektivitet och humanfaktorer i beslutsfattningssammanhang. Gruppen utredde frågan under föregående år, bl.a. genom att ta fram användningsfall, krav och maskinellt förståeliga representationsformat. Ett standardiserat beslutsformat skulle möjliggöra att man för många rutinartade och frekventa beslut skulle bättre kunna hantera, arkivera, dela och spåra dem. Två viktiga nyttor är möjligheten att utvidga och förstärka meningsfull användning av länkad webbdata, liksom att kunna knyta in domänkunskap för att förtydliga beslutssituationen. Denna rapport – framtagen av Decisions and Decision-Making Incubator Group – beskriver de huvudsakliga resultaten, och avslutas med en rekommendation att arbetet fortsätter i form av en W3C-arbetsgrupp, med uppdrag att ta fram ett språk – Decision Markup Language (DecisionML).

Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Backgrounds and Borders Module Level 3"

2012-04-17

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu offentliggjort förslaget om "CSS Backgrounds and Borders Module Level 3" som Candidate Recommendation, färdig för provimplementering.

CSS är ett språk för att beskriva hur strukturerade dokument (t.ex. i HTML eller XML) skall presenteras på skärm, på papper, som tal, etc. CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – innehåller funktionalitet på CSS nivå 3 för hantering av kantlinjer och bakgrunder. Den bygger på, och utvidgar, relaterad funktionalitet i CSS nivå 2, som i sin tur bygger på CSS nivå 1. De viktigaste utvidgningarna gentemot nivå 2 är att kanter kan bestå av bilder, lådor kan ha flera bakgrunder, lådor kan ha rundade hörn och lådor kan ha skuggor. Läs mer om arbetet med formatering.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3"

2012-04-17

I och med att arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") nu publicerar "CSS Image Values and Replaced Content" önskas nu insikter och erfarenheter från implementering av denna teknologi.

CSS är ett språk för att beskriva hur strukturerade dokument (t.ex. i HTML eller XML) skall presenteras på skärm, på papper, som tal, etc. Modulen CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – innehåller funktionalitet som har att göra med typen <image> och med ersatt innehåll. Denna modul innehåller, och utvidgar, relaterad funktionalitet i CSS nivå 2, som i sin tur bygger på CSS nivå 1. De viktigaste tilläggen jämfört med nivå 2 är generalisering av typen <url> för typen <image>, ett flertal tillägg till typen <image>, en generisk algoritm för att anpassa storlek av bilder och annat ersatt innehåll i CSS, och flera egenskaper som styr interaktionen mellan ersatta element och CSS layoutmodeller. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: apparat-API ... "File API"

2012-04-17

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu arbetat fram ett par utkast om hur man programmeringsmässigt kan arbeta med filer i en webbklient.

De två aktuella utkasten – publicerade av Web Applications Working Group som Working Draft – är följande:

 • File API: Writer, som definierar ett API som webbtillämpningar kan använda för att skriva filer. Detta programmerbara gränssnitt är avsett att användas tillsammans med (och beror på) andra API:er och element i webbplattformen. De viktigaste sådana referenspunkterna är File API och Web Workers.
 • File API: Directories and System, vilken definierar ett API för att stödja navigering i filsystemhierarkier, och som definierar en metod som webbklienten (webbläsaren) kan använda för att ge tillgång till avgränsade delar av användarens lokala filsystem åt webbtillämpningar. Detta bygger på File Writer API, som i sin tur bygger på File API, där var och en av dem utökar med olika typer av funktionalitet.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nätbaserad kurs: mobila webben ... "Mobile Web 1: Best Practices"

2012-04-10

Nu kan man registrera sig för den webbaserade kursen om goda råd och praktik angående mobila webben. Reducerad avgift i tio dagar till.

W3C kan nu meddela att intresserade nu kan registrera sig för nästa omgång av den mest populära nätkursen som W3C erbjuder. Mobile Web 1: Best Practices är en sexveckorskurs, och börjar 30 april 2012. Denna kurs ger kunskap som hjälper utvecklare och skapare av innehåll att bekanta sig med hur webben används för att leverera innehåll och tjänster på mobila apparater. Hela kursen grundas på W3C-standarder, i synnerhet Mobile Web Best Practices. Det finns en kursbeskrivning, och man kan ta del av synpunkter från tidigare kursdeltagare, och om vad de uppnått. Vid tidig anmälan – senast 23 april 2012 – är avgiften €195; därefter är det fullt ´pris som gäller – €225 – så registrera dig nu.

Workshop: internationalisering ... "The Multilingual Web"

2012-04-10

W3C annonserar nu en workshop om flerspråkighet och länkad data.

Workshop on Linked Open Data and Multi­lingual­Web-LT Requirements, (som äger rum 11-13 juni, Dublin, Irland) organiseras av MultilingualWeb-LT Working Group, och kommer att diskutera två områden: dels att diskutera överlappet mellan länkad öppen data och flerspråkiga teknologier, och dels att diskutera vilka kravområden som W3C MultilingualWeb-LT Working Group bör fokusera på. Det finns ingen workshopavgift. Vi önskar få deltagare som antingen ger presentationer eller är enbart åhörare. Framtida workshops kring MultilingualWeb kommer att fortsätta med den breda ansats som karaktäriserat tidigare workshops i serien, och inriktar sig mot en bred intressentkrets. Vid denna workshop bör deltagare engagera sig i diskussioner, och behöver skicka in ett kort position paper i samband med registrering. Antalet deltagarplatser är begränsat. Läs mer om W3C:s arbete med internationalisering.

Nya Working Draft: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0"; "Implementing ATAG 2.0"

2012-04-10

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har nu publicerat två dokument om hur tillgänglighet relateras till verktyg för att skapa webbinnehåll.

De två nu aktuella dokumenten – publicerade av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group – är Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 (publicerad som Last Call Working Draft) och Implementing ATAG 2.0 (publicerad som Working Draft). ATAG definierar hur författarverktyg bör hjälpa utvecklare att skapa tillgängligt webbinnehåll, som följer riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Dessutom ingår sådant som hur man kan göra författarverktyg användbara för människor med funktionshinder. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 5 juni 2012. Läs mer om publicering av ATAG 2.0 Last Call Working Draft och om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Variables Module Level 1"

2012-04-10

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu levererat ett utkast om hantering av variabler i CSS.

CSS är ett språk för att beskriva presentation av strukturerade dokument (såsom HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. CSS Variables Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver funktionalitet i CSS nivå 3 angående variabler. Detta bygger på och utvidgar funktionaliteten i CSS nivå 2, som i sin tur bygger på CSS nivå 1. De huvudsakliga utvidgningarna gentemot nivå 3 är införandet av variabler som en ny primitiv värdetyp som kan användas för alla CSS-egenskaper. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: effektiv xml ... "Efficient XML Interchange (EXI) Profile"

2012-04-10

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu tagit fram ett utkast om profiler av EXI-standarden för komprimering av XML.

Efficient XML Interchange (EXI) Profile – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som andra offentligt Working Draft – beskriver en profil av specifikationen EXI 1.0, avsedd för apparater med begränsad minneskapacitet. Läs mer om W3C:s arbete med XML.

Symposium på nätet: tillgänglighet i för mobila webben ... intresseanmälan

2012-04-05

Arbetsgruppen för forskning och utveckling inom tillgänglighet (Research and Development Working Group) kommer att arrangera ett nätbaserat symposium om tillgänglighetsfrågor i den mobila webben.

I detta symposium – arrangerat av Research and Development Working Group (RDWG) – kommer man att belysa utmaningar för mobil tillgänglighet, vilka redan existerande resurser som är relevanta, och vilka områden som behöver mer forskning och utveckling. Intresserade kan skicka in bidrag till detta symposium, fram till och med 7 maj 2012. Läs mer om Symposium on Mobile Accessibility och om W3C:s arbete med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nya webbstandarder: xml schema ... "XSD Part 1 Structures", "XSD Part 2: Datatypes"

2012-04-05

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har nu publicerat, som Recommendations, två dokument om schemadefinitionsspråket för XML.

De två specifikationerna – framtagna av XML Schema Working Group och nu publicerade som W3C Recommendations – är W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures och Part 2: Datatypes. Dessa specificerar ett XML-baserat språk för att beskriva struktur och begränsningsvillkor på innehåll i XML-dokument. Här definieras både struktur och datatyper, liksom möjligheter för människor och andra specifikationer att definiera sina egna strukturer och datatyper, vilket kan användas vid validering, databindning, dokumentation eller andra behov. Läs mer om arbetet med XML.

Nya Working Drafts: länkad data ... om offentlig data

2012-04-05

Arbetsgruppen för offentlig länkad data ("Government Linked Data Working Group") har nu publicerat fyra utkast om hur länkad data kan appliceras på offentlig data.

De nya utkasten – publicerade av Government Linked Data Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

 • Data Catalog Vocabulary (DCAT), som beskriver en RDF-baserad vokabulär konstruerad för att underlätta interoperabilitet mellan olika datakataloger på webben. Dokumentet definierar ett schema och ger exempel på dess användning.
 • The RDF Data Cube Vocabulary, avsedd att stödja arbete i sådana situationer där det är värdefullt att kunna publicera flerdimensionell data (t.ex. inom statistik) på webben så att den kan länkas till relaterade datamängder och begrepp. Vokabulären i Data Cube stöder detta genom att använda W3C:s standard RDF (Resource Description Framework). Den modell som vokabulären bygger på, är kompatibel med kubmodellen som är grunden för SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), en ISO-standard för utbyte och delande av statistiska data och metadata mellan organisationer. Data Cube-vokabulären är en bas som kan utvidgas i nya vokabulärer så att man kan publicera andra perspektiv på statistiska dataflöden.
 • Terms for describing people definierar en uppsättning termer för att beskriva människor. Den definierar hur man beskriver karaktäristika för människor, som namn och adress, och hur man kan knyta människor till andra ting, såsom till organisationer eller projekt. För varje definierad term ges användningsråd i form av ett genomgående exempel. Dokumentet definierar även avbildningar till brett använda vokabulärer, vilket bidrar till interoperabilitet.
 • An organization ontology beskriver en grundläggande ontologi för organisationsstrukturer, inriktad mot att stödja publicering av länkad data som täcker organisationsinformation i ett antal domäner. Den har konstruerats för att kunna utvidgas på domänspecifika sätt, genom tillägg till klassifikationen för organisationer och roller, liksom att kunna stödja näraliggande typer av information, som aktiviteter inom organisationer.

Läs mer om eGovernment Activity.

Nytt Working Draft: dokumentmodell ... "DOM4"

2012-04-05

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") offentliggör ett utkast om objektmodellen för dokument som ska kunna hanteras med applikationsprogram.

DOM (dokumentobjektmodell) är ett språk- och plattformsoberoende gränssnitt som program och skripts kan använda för att få dynamisk tillgång till och kunna uppdatera innehåll och struktur av dokument. DOM4 – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar den objektmodell för händelser och dokument som används i webbplattformen. Läs om detta och annat som görs inom Rich Web Client Activity.

Ny arbetsgrupp: säkerhet ... "Web Cryptography Working Group

2012-04-04

Idag startar den nya arbetsgruppen för kryptografi på webben (Web Cryptography Working Group) som skall ta fram säkra protokoll som webbtillämpningar kan använda.

Det uppdrag som Web Cryptography Working Group har är att definiera ett API som utvecklare kan använda för att konstruera säkra tillämpningsprotokoll för webbtillämpningar, innefattande bland annat tjänster meddelandekonfidentialitet och autentisering, genom att tillhandahålla tillförlitliga kryptografiska funktioner i webbläsaren. Utvecklare av webbtillämpningar behöver därmed inte bygga egna eller använda osäkra tredjepartsimplementationer av bibliotek med kryptografiska primitiver. Detta kommer att bidraga till att öka säkerheten på webben. Bland de utpekade användningsfallen – nämnda i uppdragsbeskrivningen för detta API finns:

 • Möjlighet att välja identitet och underteckna dokument kan vara nödvändigt för att utföra vissa viktiga transaktioner, såsom inom pengahantering, företagssäkerhet och identitetsrelaterade utsagor om personlig data.
 • Att tillhandahålla och använda nycklar inom webbtillämpningar, kan ses som scenarier för att öka säkerhet i användarautentisering och att avgöra om en specíell apparat är autentiserad för vissa tjänster.
 • Att kunna kontrollera integritet hos källor, innan man exekverar Javascript-kod tidigare lagrad i lokalt datalager.

Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Cross-Origin Resource Sharing"

2012-04-03

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") har nu publicerat ett utkast om hur resurser från olika källor kan hanteras på ett säkert sätt.

Cross-Origin Resource Sharing – publicerad av Web Application Security Working Group i samarbete med Web Applications Working Group som Working Draft – definierar en mekanism som gör det möjligt för en klient att hämta resurser från olika källor/leverantörer. De algoritmer som definieras i denna specifikation kan även användas i andra specifikationer av API:er som understöder hämtande av information från olika källor. Om ett sådant API används för resurser från http://example.org, så kan en resurs från http://hello-world.example ansluta sig, genom att använda mekanismen beskriven i denna specifikation.. Detta kan t.ex. åstadkommas genom att använda svarshuvuden som Access-Control-Allow-Origin: http://example.org. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 maj 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: formatering ... CSS "Transforms", "Animations", "Transitions"

2012-04-03

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu publicerat tre utkast om delar av CSS: transformering, animering och transitioner.

De tre dokumenten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

 • CSS Transforms, som ger stöd för 2D- och 3D-transformering inom CSS. Specifikationen är resultatet av att unifiera teknologierna för CSS 2D-transformering, CSS 3D-transformering och SVG-transformering.
 • CSS Animations, som beskriver ett sätt varpå konstruktörer av innehåll kan animera värden av CSS-egenskaper över tiden, genom att använda nyckelramar ("keyframes"). Man kan styra animeringar gjorda med nyckelramar genom att ange deras längd, antalet repetitioner, och repeterande beteende.
 • CSS Transitions ger stöd för att låta ändringar av värden för CSS-egenskaper ske i jämn takt över en specificerad tidslängd.

Läs mer om arbetet med formatering.

Uppdaterat dokument: text ... "Requirements for Japanese Text Layout"

2012-04-03

En uppdatering finns nu av dokumentet som beskriver krav angående presentation av japansk text.

Den speciella insatsgruppen Japanese Layout Task Force har, i samarbete med W3C:s arbetsgrupper CSS, Internationalization Core, SVG och XSL publicerat en andra version av en "Group Note": Requirements of Japanese Text Layout. Detta dokument beskriver krav på hur japansk layout av text ska åstadkommas med teknologier som CSS, SVG och XSL-FO. Dokumentet utgår i huvudsak från en standard för japansk layout – JIS X 4051 – men den tar även upp aspekter som inte täcks av den standarden. Denna andra version av dokumentet innehåller ett omfattande tillägg av text som berör strukturering av layout enligt "hanmen", såsom hur rubriker hanteras, placering av illustrationer och tabeller, hantering av fotnoter och referensangivelser, etc. En japansk version av har även tagits fram. Läs mer om W3C:s arbete med internationalisering.