W3C

W3C-logo

Nyheter november 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: nätverksstatus ... "The Network Information API"

2012-11-29

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har nu tagit fram ett utkast av ett programmerbart gränssnitt för att fråga om det underliggande nätverket.

The Network Information API – publicerad av Device APIs Working Group som Working Draft – definierar ett gränssnitt (API) som kan användas av webbtillämpningar för att ställa frågor om det underliggande nätverkets förmågor och kapacitet. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

W3C:s utvecklarkonferens: registrering nu öppen

2012-11-28

Nu meddelar W3C att konferensen "W3Conf: Practical Standards for Web Professionals" (äger rum i februari 2013) nu är öppen för registrering.

W3ConfW3Conf: Practical Standards for Web Professionals, som är den andra upplagan av den årliga utvecklarkonferensen, går av stapeln 21-22 februari i San Francisco, CA, US. Presentationer kommer att fokusera på praktiska nya standarder som utvecklare och gränssnittdesigners kan använda på de flesta av dagens webbläsare, samt ge en belysning av vad som kommer härnäst som webbstandarder. I konferensen framträder ledande experter inom webbindustrin, med specialistkompetens om HTML5, CSS, grafik, mobiltelefoner, tillgänglighet, multimedia, API:er, med mera. Antalet deltagare är begränsat, så registrera dig nu.

Ny vice ordförande i arbetsgruppen för medel mot spårande av användare på webben.

2012-11-27

Idag meddelar World Wide Web Consortium (W3C) att Peter Swire blivit vice ordförande i arbetsgruppen för skydd mot spårning ("Tracking Protection Working Group").

Tracking Protection Working Group arbetar med att definiera protokollet Do Not Track, och att skapa enighet om vad det i praktiken betyder att i en webbplats stöder Do Not Track. Swire, som är professor i juridik vid Ohio State University och veteran från Clintons och Obamas epoker, bär på omfattande erfarenhet i att bygga konsensus, och bred expertis om personlig integritet, vilket nu kommer arbetsgruppen till nytta. "W3C:s process för Do Not Track är skapad för att bidraga till ett Internet som användare över hela världen kan lita på," säger Swire, "med konsumentens valfrihet, transparens om hantering av personlig integritet, och fortgående innovation som erbjuder alla typer av innehåll till alla Internets användare." Läs press release (engelska) och citat från deltagare.

Ny Recommendation: webb-appar ... "Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration (Second Edition)"

2012-11-27

Nu har specifikationen av paketeringsformat för webbappar – framtagen av arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") – blivit en webbstandard.

Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration (Second Edition) – framtagen av Web Applications Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – är en specifikation av ett standardiserat paketeringsformat och ett metadataformat för den klass av programvaror som kallas paketerade appar eller "widgets". Till skillnad från traditionella användargränssnitt (t.ex. knappar, inmatningsfält, verktygsrader, etc), så är widgets fullvärdiga tillämpningar på användarens apparat, byggda med hjälp av webbteknologier som HTML, och paketerade för distribution. Bland widgets hittar man allt från enkla klockor, börsremsor, nyhetsflöden, spel och väderlek, till komplexa tillämpningar som hämtar data från olika källor, sammanställer dem, och presenterar för användaren på ett lättförståeligt och givande sätt. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Symposium på nätet: lättläst på webben

2012-11-21

Över nätet kan man deltaga i mötet om "lättläst på webben", som äger rum 3 december 2012.

Forskare, praktiker, innehållsförfattare, designers, användare med funktionshinder, och andra intresserade, välkomnas att deltaga. Symposiet kommer att ta upp hur man gör information på webben enklare att förstå, speciellt av personer med kognitiva nedsättningar eller av personer med sämre språklig förmåga. I mötet kommer deltagare att utforska användarkrav och vad vi idag vet från forskning, utveckling och praktikerfältet, för att bygga upp en gemensam förståelse av vad det betyder att vara lättläst på webben. För mer information och registrering, se Easy-to-Read on the Web - Online Symposium. Läs även mer om arbetet med tillgänglighet. (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: säkerhet ... "User Interface Safety Directives for Content Security Policy"

2012-11-20

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") publicerar nu ett utkast om hur policies kan användas för att skydda inmatning i användargränssnitt.

User Interface Safety Directives for Content Security Policy – publicerad av Web Application Security Working Group som första offentligt Working Draft – definierar direktiv för mekanismen som stöder innehållssäkerhetspolicies, så att man kan deklarera en uppsättning skydd av inmatning i användargränssnittet för en webbresurs; definierar icke-normativa tumregler om hur webbläsare kan implementera sådant skydd; och en rapporteringsmekanism som används då policies bryts. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... "Content Security Policy 1.0"

2012-11-15

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") publicerar nu en genomgranskad specifikation om policies och mekanismer för skydd av webbresurser

Content Security Policy 1.0 – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett policyspråk som kan användas för att ange innehållsbegränsningar för webbresurser, och en mekanism för att överföra policyn från server till klient, i de fall att policyn skall tillämpas. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Writing Modes Module Level 3", "CSS Masking"

2012-11-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") och arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") publicerar utkast om hantering av olika skrivriktningar och om hur text kan maskeras.

CSS Writing Modes Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar CSS-stöd för olika skrivriktningar, såsom vänster-till-höger (t.ex. latinska och indiska språk), höger-till-vänster (t.ex. hebreiska och arabiska), både-och (t.ex. blandad latinsk och arabisk text), och vertikal (t.ex. asiatiska språk).

CSS Masking -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group i samarbete med SVG Working Group som första offentligt Working Draft -- erbjuder två olika sätt att helt eller partiellt gömma delar av visuella element: maskering och klippning. Maskering beskriver hur man kan använda ett annat grafiskt element eller bild som en ljusförändring eller alfa-mask. Det typiska tillvägagångssättet att visualisera CSS eller SVG är att se det som att elementet (med dess ingående delar) visualiseras i en buffer, och att den buffern sedan kombineras in i det omgivande elementet. Ljusförändring och alfa-masker påverkar denna buffers transparens innan den byggs in i det omgivande elementet. Klippning beskriver visuella områden av visuella element. Området kan beskrivas genom att använda vissa grafiska element i SVG, eller basala former. Allt som ligger utanför området kommer inte att visualiseras.

Läs mer om arbetet med formatering och om arbetet med grafik.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Text Module Level 3", "CSS Text Decoration Module Level 3"

2012-11-13

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar två utkast om text-formatering.

CSS är ett språk för att beskriva presentation av strukturerade dokument (som HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. De två specifikationerna – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

 • CSS Text Module Level 3, som definierar egenskaper vilka stöder textmanipulering, och specificerar deras bearbetningsmodell. Det handlar om funktionalitet för radbrytning, marginaljustering, hantering av vita tecken, och transformering av text.
 • CSS Text Decoration Module Level 3, som erbjuder CSS-funktionalitet för textdekorering, såsom understrykning, skuggning och betoning.

Läs mer om arbetsområdet formatering.

Nya dokument: säkerhet ... "XML Encryption 1.1 Interop Test Report"; "XML Signature 1.1 Interop Test Report"

2012-11-13

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har nu publicerat dokumentation om interoperabilitetstester av standarder för kryptering och signering.

Dokumenten – publicerade av XML Security Working Group som Group Notes – är

 • XML Encryption 1.1 Interop Test Report, som är rapport om interoperabilitetstester för ny funktionalitet i XML Encryption 1.1. Rapporten återger inte testning som för de funktionaliteter som även ingår i XML Encryption 1.0.
 • XML Signature 1.1 Interop Test Report. som är rapport om interoperabilitetstester för ny funktionalitet i XML Signature 1.1. Det innehåller testfall och testresultat för dessa nya funktionaliteter. Rapporten återger inte testning som för de funktionaliteter som även ingår i XML Signature 1.0.

Läs mer om arbetet med säkerhet.

Kurs: mobila webben ... "Mobile Web 1: Best Practices"

2012-11-12

En ny omgång av kursen om mobila webben startar idag.

W3C Mobile Web 1: Best Practices pågår i sex veckor, med start 12 november, och avslut 23 december 2012, och leds av professionella webbutvecklare. Kursen finns tillgänglig på engelska och spanska och bägge går parallellt. Läs mer om W3DevCampus, W3C:s nätbaserade utbildning för utvecklare.

Ny arbetsgrupp: användargränssnitt ... "Pointer Events Working Group"

2012-11-09

Idag startar arbetsgruppen för pekningar (Pointer Events Working Group), som skall ta fram standarder som kan hantera många olika sätt att ge indata genom att genomföra pekningar.

Webbläsare kan ta emot indata genom ett flertal olika sätt, bland annat olika slags pekningar. Med en "pekare" menas här en abstrakt typ av indata, som kan stå för någon slags kontaktpunkt på en inmatningsyta, där pekningen görs genom en musmarkör, penna, finger, eller flera fingrar samtidigt. Pointer Events Working Group har uppdraget att definiera en standard för händelser genererade av gränssnitt för datormus, för beröring, för penna, och liknande. Genom att skapa en ensad modell för sådana fysiskt olika inmatningar, så kommer innehållsskapare att definiera innehåll som fungerar i flera olika typer av apparatmiljöer. I uppdragsspecifikationen för arbetsgruppen finns mer information.

Workshop: vägtransport ... bilar och webben

2012-11-09

Nu publiceras programmet för workshopen om webbens användning i fordon, "Shift into High Gear on the Web". Dessutom finns nu inskickade bidrag at hämta.

Shift into High Gear on the Web W3C annonserar nu Shift into High Gear on the Web, som är W3C:s första workshop inom tematiska området webben och fordon (Web and Automotive Workshop). Den äger rum i Rom, Italien, 14-15 december 2012. Lokal värd är Intel Open Source Technology Center. Nu kan man titta på programmet för arrangemanget och på inskickade bidrag.

Vi är nu vana att använda tillämpningar och tjänster på olika typer av nätverkade apparater. Med den alltmer mobila livsstilen, så är det nu hög tid att även få den uppkopplade bilen att bli en naturlig del i denna sfär. Deltagarna i workshopen kommer att dela med sig av sina perspektiv, krav och idéer, för att försäkra sig om att framväxande globala teknologistandarder svarar upp mot kraven i fordonsindustrin.

Workshopen stöds även av sponsorerna QNX och Webinos.

Nya Proposed Recommendations: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2012-11-08

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har nästan fullbordat sitt arbete med SPARQL 1.1, och levererar nu elva SPARQL-specifikationer som förslag till standarder.

Den existerande webbstandarden SPARQL 1.0 har kommit till bred användning. Nästa version av denna teknologi, SPARQL 1.1, ger ytterligare medel som förbättrar kraftfullheten hos teknologin. Med SPARQL kan man arbeta med RDF-data, använda frågespråk och uppdateringsspråk, använda två HTTP-protokoll (en mer kraftfull variant, och en som svara mot vanlig HTTP), tre olika format för resultat av frågor, samt funktionalitet vilken kan knyta samman SPARQL-processorer så att de kan arbeta tillsammans. Största delen av funktionaliteten av SPARQL 1.1 är redan implementerad av ett antal SPARQL-leverantörer, vilket framgår av tabellen som visar implementationer och testresultat.

Av de nu levererade specifikationerna – publicerade av SPARQL Working Group – är följande Proposed Recommendations:

 1. SPARQL 1.1 Overview, som ger en översikt över SPARQL 1.1 och beskriver dokumenten som definierar SPARQL 1.1.
 2. SPARQL 1.1 Query Language, som definierar ett frågespråk för RDF-data.
 3. SPARQL 1.1 Update, som specificerar funktionella tillägg till frågespråket för att erbjuda klienter möjlighet att uppdatera lagrad data.
 4. SPARQL 1.1 Query Results JSON Format, som beskriver hur JSON-formatet kan användas för att representera resultat från SPARQL-frågor.
 5. SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats, som visar hur man kan använda formaten kommaseparerade värden (CSV) och tabuleringsseparerade värden (TSV) för att representera SPARQL-resultat.
 6. SPARQL Query Results XML Format, definierar hur XML kan användas som format för resultat levererade av SPARQL-frågor. Denna specifikation är i praktiken en mindre redaktionell modifiering av motsvarande specifikation i SPARQL 1.0, och klassificeras därför som Proposed Edited Recommendation.
 7. SPARQL 1.1 Federated Query, som definierar en utvidgning av frågespråket SPARQL 1.1, för att stödja hantering av frågor som distribueras till ett antal olika SPARQL-processorer.
 8. SPARQL 1.1 Service Description, vilken anger en metod för att upptäcka SPARQL-tjänster, och en vokabulär för att beskriva sådana tjänster.

Följande publiceras som Candidate Recommendations, eftersom arbetsgruppen önskar mer synpunkter från implementatörer:

 1. SPARQL 1.1 Entailment Regimes, som definierar semantik för SPARQL-frågor, vid slutsatsdragning i enlighet med RDF Schema, OWL, och RIF.
 2. SPARQL 1.1 Protocol for RDF, specificerar ett protokoll som ger medel för att överföra SPARQL-frågor och uppdateringsbegäran till SPARQL-tjänster.
 3. SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol, definierar en liten uppsättning medel som gör att man kan hantera RDF-grafer direkt med vanliga HTTP-operationer.

Gruppen har också skapat en testsvit och en sida om hur man använder SPARQL 1.1 med RDF 1.1. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C symposium: tillgänglighet ... "Text Customization for Readability"

2012-11-06

W3C arrangerar ett symposium inriktat mot hur textuellt innehåll kan göras mer lättläst. Nu kan man registrera sig för deltagande.

Text Customization for Readability - Online Symposium, som äger rum 19 november 2012, kommer att samla forskare, praktiker och användare med intresse för tillgänglighet, för att diskutera hur läsbarhet påverkas av funktionshinder som nedsatt syn, dyslexi och liknande, samt påverkas av olika kontextuella faktorer för användningssituationen. Arrangemanget fokuserar specifikt på krav på och funktionalitet för anpassning av textinnehåll, dvs att erbjuda användare med speciella behov att ändra eller anpassa olika aspekter av textrendering, så att dessa användare kan få presentation som ger bästa utfall givet deras specifika behov. Mer detaljer, och formulär för registrering, finns på symposiets hemsida. Se även på inbjudan att skicka in bidrag för information om hur du kan dela med dig av dina synpunkter på anpassning för läsbarhet. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Grid Layout"

2012-11-06

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om presentation av innehåll i ett rutnät: "Grid Layout".

CSS Grid Layout – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar medel för att skapa många olika typer av layout vid presentation på webben. Här kan man dela upp yta i flera olika delområden som en tillämpning kan använda, definiera för de olika delarna hur deras storlek, placering, och vilka lager de tillhör, kan ömsesidigt bero på varandra. I likhet med tabeller kan rutnät användas av innehållsförfattare för att justera element i kolumner och rader, men till skillnad från tabeller har den inte en innehållsstruktur, och kan därför användas för en bred uppsättning layoutvarianter som inte kan skapas med hjälp av tabeller. Dessutom hjälper avsaknaden av en innehållsstruktur till att hantera layoutändringar, genom att erbjuda layouttekniker som är oberoende av ordningen i källdokumentet. Genom att kombinera mediafrågor med CSS-egenskaper som styr layout av rutnätet och dess delar, så kan författare anpassa sina layouter till ändringar i formfaktor för apparater, orientering, och tillgängligt utrymmer, utan att behöva ändra innehållet. Ta del av mer information om arbetet med formatering.