W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Transforms", "CSS Fragmentation"

2012-02-28

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar två utkast om CSS: 2D/3D transformering och uppdelning över sidor.

De två utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • CSS Transforms, som ger stöd för att CSS-formaterade element kan transformeras i ett två- eller tre-dimensionellt rum. Denna specifikation är en unifiering av specifikationerna för CSS 2D-transformeringsr, CSS 3D-transformeringar och SVG-transformeringar.
  • CSS Fragmentation Module Level 3, som beskriver en fragmenteringsmodell som delar upp ett innehållsflöde över sidor. Denna specifikation bygger på modulen Page Model, och inför samt definierar fragmenteringsmodellen. Den innehåller också utvidgningar för paginering, att bryta upp variabla fragment, och änkekontroll.

Mer information finns om arbetet med formatering.

W3C deltar i Mobile World Congress 2012

2012-02-24

W3C välkomnar media, analytiker och andra deltagare i Mobile World Congress (MWC) 2012 att träffa W3C och få aktuell information om den öppna webbplattformen.

MWC imagery Från 27 februari till 1 mars kommer W3C att erbjuda demonstrationer i utställningen som sker i samband med Mobile World Congress (MWC) 2012, Hall 2, Stand 2A31. Bland demonstrationerna finns bland annat:

  • Webinos: plånboken i telefonen; fordons-API, "Zap and Shake", Air Hockey
  • AT&T: HTML5
  • Opera Software: senaste nytt om implementeringar av standarder i Opera Mobile och Operas Mobile Debugging Tools
  • RIM/BlackBerry: plattformen PlayBook/QNX
  • SK Telecom: CanvasGL snabbaste GPU-accelererade WebKit
  • och mycket annat.

I samband med detta evenemang har W3C även uppdaterat Standards for Web Applications on Mobile: February 2012 current state and roadmap, som sammanfattar de olika teknologier som utvecklats av W3C, vilka kommer att förbättra funktionalitet hos webbtillämpningar, och hur de de specifikt kan användas i mobila sammanhang.

Mer information om schemat för demonstrationer och om W3C @ MWC 2012.

Vita huset stöder W3C-teknologi för "spåra inte"

2012-02-23

Ett meddelande från Vita Huset har uttalat stöd för det arbete som W3C genomför kring teknologi som skall ge bättre skydd mot spårning på webben.

I dag meddelar Vita Huset att det är viktigt att stödja konsumenters skydd av personlig integritet (Consumer Privacy Bill of Rights) och ger samtidigt stöd för W3C:s teknologi "Spåra inte". Bland annat formuleras följande: "Som ett svar på önskningar från förvaltning och Federal Trade Commission (FTC), så ställer nu ledande Internetföretag och webbannonsörer upp på att använda "Spåra inte"-teknologin från World Wide Web Consortium i de stora webbläsarna, för att göra det lättare för användare att styra hur de kan spåras på nätet."

W3C bygger konsensus kring en global webbteknologi med vars hjälp användare kan uttrycka preferenser om hur de kan spåras på nätet, och vad som krävs för att dessa preferenser skall stödjas. W3C välkomnar det stöd som amerikanska regeringen uttrycker för det arbete som industrin och det civila samhället utför inom W3C, för att ge användare meningsfulla val vad gäller personlig integritet, och möjligheter att fatta beslut i konkreta fall.

"Personlig integritet på webben är en av detta årtiondes viktigaste frågor vad gäller teknik och policy," säger Jeff Jaffe, W3C CEO. "Standarder för konsumenters personliga integritet på nätet bör utvecklas i ett globalt forum, med industri som drivande kraft, och med deltagande av alla typer av intressenter. W3C är ett utmärkt forum för att hantera komplexa utmaningar kring personlig integritet."

Läs W3C:s pressrelease och läs mer om W3C:s arbete med personlig integritet.

Nya Candidate Recommendations: relationsdatabaser ... "R2RML", "A Direct Mapping of Relational Data to RDF"

2012-02-23

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") har nu levererat två genomarbetade utkast om hur relationsdatabaser kan interoperera med RDF.

De två specifikationerna om relationsdata och RDF – publicerad av RDB2RDF Working Group som Candidate Recommendation – är R2RML: RDB to RDF Mapping Language och A Direct Mapping of Relational Data to RDF. Det första beskriver R2RML, ett språk för att formulera anpassade avbildningar från relationsdata till RDF-datamängder. Med sådana avbildningar kan man betrakta existerande relationsdata som om det vore RDF-data, uttryckt i en struktur och vokabulär som konstruktören bestämmer. Den andra specifikationen definierar en direkt avbildning från relationsdata till RDF. Dessa specifikationer har blivit genomgranskade, och är nu redo för provimplementeringar. En uppsättning testfall har definierats: http://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/test-cases/. Anvisningar om hur man kan skicka in implementationsrapporter och resultat av att använda testfallen beskrivs av http://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/wiki/Submitting_Implementation_Reports. Kommentarer och rapporter om implementationserfarenheter tas emot fram till och med 30 april 2012. Läs mer om W3C:s arbete med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: klippa-klistra ... "Clipboard API and events"

2012-02-23

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar ett utkast om stöd för klipp-och-klistra i webbläsare.

Clipboard API and events – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar stöd för operationerna klipp, kopiera och klistra in, så att de kan användas av webbtillämpningar, och kan anpassas för att ge mer avancerat stöd. Målet med denna specifikation är att uppnå funktionalitet som är kompatibel med existerande implementationer. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Uppdaterat dokument: tillgänglighet ... "How to Make Your Presentations Accessible to All"

2012-02-21

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har uppdaterat ett informativt material kring hur man gör presentationer bättre tillgängliga.

Det nu uppdaterade dokumentet How to Make Presentations Accessible to All – publicerad av WAI Education and Outreach Working Group (EOWG) – ger råd och tips om hur man kan konstruera sina presentationer så att de blir tillgängliga för alla potentiella åhörare, oberoende av eventuella funktionshinder. Det ger information om hur man planerar förberedelsearbetet, förbereder bilder, vad man bör tänka på under presentationen, hur man kan erbjuda tillgängligt material, och annat som är nyttigt för konferensarrangörer och presentatörer. Läs mer om detta i blogginlägget om detta uppdaterade dokument och besök WAI:s webbplats.

Nytt Working Draft: prestanda ... "Timing control for script-based animations"

2012-02-21

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat förslag om hur animering med skripts kan styras av webbläsaren.

Timing control for script-based animations – publicerad av Web Performance Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett API som konstruktörer av webbsidor kan använda för skriptbaserade animeringar, och där webbläsaren kan styra animeringens uppdateringsfrekvens. Webbläsaren kan ha bättre insikt i vilken uppdateringsfrekvens som är lämplig, grundat på om sidan som innehåller animeringen körs i förgrund eller bakgrund, vilken den aktuella CPU-belastningen är, etc. Detta API kan alltså resultera i bättre utnyttjande av klientmaskinen CPU. Kommentarer tas emot fram till och med 20 mars 2012. Läs om Rich Web Client Activity.

Ny intressegrupp startar: personlig integritet

2012-02-17

En intressegrupp för personlig integritet ("Privacy Interest Group") har nu startat, och kommer att undersöka och övervaka behov av stärkt eller nytt stöd för personlig integritet.

Uppdraget för Privacy Interest Group, är att förbättra webbteknologiers stöd för personlig integritet, genom att övervaka framväxande integritetsutmaningar som påverkar webben, undersöka möjliga områden för nytt arbete, och ta fram riktlinjer och råd för hur personlig integritet bör beaktas vid utveckling av nya standarder. Gruppen kan arbeta med frågor som spårning på nätet, data om plats, hälsa och ekonomi, satsningar inom e-förvaltning, och nätverkande och identitet i sociala webben. När så är lämpligt kan intressegruppen ge rekommendationer om områden där W3C borde påbörja standardiseringsarbete förintegritetsutmaningar, och kan självt genomföra explorativt arbete. Deltagande i intressegruppen är öppen för alla. Läs mer om W3C:s arbete med personlig integritet.

Nytt W3C-kontor: Ryssland

2012-02-16

Nu har ett W3C-kontor öppnats i Ryssland, placerat på universitet i Moskva.

Det ryska W3C-kontoret är placerat på nationella forskningsuniversitetet "Higher School of Economics" (HSE), grundat 1992. HSE är ett av Moskvas ledande universitet, och kommer att arbeta med W3C för att stärka banden till industri och till forskning i Ryssland, men även med HSE:s många internationella akademiska och industripartners.

"Jag är glad att välkomna W3C till Ryssland," säger Victor Klintsov, biträdande direktor vid IT-intitutet vid HSE, och chef för det nya W3C-kontoret. "Det är bra att se en växande efterfrågan av rysk talang, att bli del i denna dynamiska industrisektorer, men även att kunna vara med och forma den. Det är viktigt att ryska specialister kan bidraga till det hetaste området för Internetutveckling – webben."

Läs mer i pressreleasen om detta.

Ny Recommendation: webbtjänster ... "SOAP over Java Message Service 1.0"

2012-02-16

Arbetsgruppen för SOAP-till-JMS-bindning ("SOAP-JMS Binding Working Group") har nu publicerat specifikationen av SOAP-över-JMS som webbstandard.

SOAP over Java Message Service 1.0 – publicerad av SOAP-JMS Binding Working Group som W3C Recommendation – specificerar hur SOAP binds till ett meddelandehanteringssystem som stöder Java Message Service (JMS). Här definieras bindning för såväl SOAP 1.1 som SOAP 1.2 under användning av SOAP 1.2 Protocol Binding Framework. Specifikationen beskriver även hur man använder WSDL-dokument för att anvisa och styra användningen av denna bindning. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: tillståndsmaskin ... "State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction"

2012-02-16

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast om tillståndsmaskinspråket SCXML. Den viktigaste ändringen är rättelser i beskrivningen av maskinens tolkningsalgoritm.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction – publicerad av Voice Browser Working Group som Working Draft – beskriver SCXML ("State Chart extensible Markup Language") som erbjuder en generisk exekveringsmiljö, baserad på tillståndsmaskiner som använder CCXML och tillståndstabeller enligt Harel. Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Backgrounds and Borders Module Level 3"

2012-02-14

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett välgranskat utkast av hur CSS3 stöder bakgrunder och kantlinjer.

Detta utkast är avsett att vara en uppdatering av föregående utkast, vilket publicerades som Candidate Recommendation. CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – definierar en modul av CSS som innehåller funktionalitet i CSS nivå 3, vilken handlar om kantlinjer och bakgrunder. De huvudsakliga utvidgningarna jämfört med nivå 2 är att kantlinjer kan bestå av bilder, lådor med multipla bakgrunder, lådor med rundade hörn, och lådor med skuggor. Alla uppmanas att granska gjorda ändringar och sända kommentarer till e-post-listan www-style, senast 6 mars 2012. Se mer på vad som görs i arbetet med formatering.

Nytt dokument: dokumentinklusion ... "XInclude 1.1 Requirement and Use Cases"

2012-02-14

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") publicerar nu ett dokument som beskriver krav och användningsfall för XInclude.

XInclude 1.1 Requirement and Use Cases – publicerad av XML Core Working Group som Group Note – beskriver krav och användningsfall för ändringar av XInclude: stöd för RFC 5147 och förbättrad kommunikation mellan Infosets för pre- respektive post-inklusion. Läs mer om arbetet med XML.

Översatt dokument: internationalisering ... "Teckenkodning för nybörjare"

2012-02-14

Ett dokument från W3C:s internationaliseringsarbete, en kort introduktion till teckenkodning, har nu blivit översatt till svenska: "Teckenkodning för nybörjare"

Det engelskspråkiga dokumentet Character encodings for beginners finns nu i svensk översättning: Teckenkodning för nybörjare. Kortbeskrivning av innehållet:

Dokumentet riktar sig till innehållsförfattare, användare, och alla som är osäkra på vad en teckenkodning är, och vill ha en kort sammanfattning om hur det kan påverka dem. Ger alltså ett enkelt svar på frågan: "Vad är en teckenkodning, och varför ska jag bry mig om sådant?"

Kurs på webben: mobila webben ... "Mobile Web 2 - Applications"

2012-02-10

Den nya kursen om tillämpningar för den mobila webben börjar om ett par veckor. Reducerad avgift för registrering fram till 1 mars.

Nu kan man registrera sig för W3C:s nya kurs om den mobila webben. "Mobile Web 2: Applications" har utvecklats av gruppen W3C/MobiWebApp och den leds av Robin Berjon, ordförande för W3C Device APIs Working Group och nyligen invald som medlem i TAG. Denna kurs ger utvecklare kunskap om alla verktyg och insikter som behövs för att konstruera mobila webbtillämpningar, och hur dagens avancerade teknologier kan användas. Kursen går under åtta veckor, börjar 12 mars 2012, och deltagaravgiften är 225 EUR. Men man kan få nedsatt avgift – 165 EUR, om man anmäler sig senast 1 mars 2012. Anmäl dig nu och dra nytta av den lägre avgiften.

Ny Recommendation: media ... "Ontology for Media Resources 1.0"

2012-02-09

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") publicerar nu en ontologi för mediaresurser som webbstandard.

Termen "ontologi" används här i sin mest breda betydelse: en grundläggande vokabulär. Ontology for Media Resources 1.0 – publicerad av Media Annotations Working Group som W3C Recommendation – är en vokabulär som överbryggar olika beskrivningsmodeller för mediaresurser, och erbjuder en grundläggande uppsättning beskrivande egenskaper. Dokumentet definierar metadataegenskaper för mediaresurser, och hur dessa svarar mot element i ett antal existerande metadataformat. Dessutom ger dokumentet en implementation av den abstrakta ontologin i termer av RDF/OWL. Detta dokument är huvudsakligen inriktat på behov vad gäller mediaresurser på webben, till skillnad från mediaresurser som åtkommes från lokala databaser. Mer om detta och liknande kan du hitta på webbplatsen för video på webben.

Nytt Working Draft: realtidswebben ... "WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers"

2012-02-09

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben ("Web Real-Time Communications Working Group") publicerar nu ett utkast om hur man kan stödja realtidskommunikation mellan webbläsare.

WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group som Working Draft – definierar en uppsättning JavaScript API:er som hanterar strömmande media (t.ex. audio och video), så att media kan sändas över nätverket till en annan webbläsare eller apparat som implementerar de nödvändiga realtidsprotokollen, och att media kan mottagas från en annan webbläsare eller apparat och sedan behandlas och uppvisas lokalt. Denna specifikation utvecklas för att passa ihop med en protokollspecifikation som utvecklas av IETF:s RTCWEB-grupp, och med en API-specifikation för att interoperera med lokala media-aparater, som utvecklas av W3C:s Media Capture Task Force. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: multimodalitet ... "EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 1.1"

2012-02-09

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") publicerar nu ett första utkast om uppmärkningsspråket EMMA för multimodalitet.

EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 1.1 – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Working Draft – är en del av den uppsättning specifikationer avsedda för multimodala system, och ger detaljer om ett XML-baserat uppmärkningsspråk med vilket man kan representera och annotera tolkningar av inmatning från användaren. Exempel på tolkningar av inmatning är transkribering av en obehandlad signal (från tal, penna, gester, etc) till ord; en uppsättning attribut-värde-par som beskriver betydelsen, eller en uppsättning attribut-värde-par som beskriver en gest. Tolkning av användarens inmatning förväntas skapas av en signaltolkningsprocess, såsom taligenkänning, skriftigenkänning, semantiska tolkare, och andra typer av processorer som används av komponenter vilka agerar på användarens inmatning, såsom interaktionshanterare. Läs mer om arbetet med multimodalitet.

Nytt dokument: HTML vs XML ... "HTML/XML Task Force Report"

2012-02-09

Gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") har publicerat en rapport om hur interoperabilitet mellan HTML och XML kan stärkas.

HTML/XML Task Force Report – publicerad av Technical Architecture Group som Group Note – är slutrapporten från den speciella insatsgrupp som skapades för att undersöka hur interoperabilitet mellan HTML och XML kan förbättras. Rapporten beskriver ett antal användningsfall som gruppen anser vara viktiga, och förslag till hur dessa utmaningar kan mötas. Läs mer om Technical Architecture Group.

W3C på kongress: demonstrerar "Open Web Platform" på Mobile World Congress 2012

2012-02-08

W3C deltar i evenemanget Mobile World Congress 2012, bl.a. genom att framträda på utställningen.

MWC imagery W3C inbjuder media, analytiker och andra deltagare på Mobile World Congress (MWC) 2012 att träffa W3C och ta del av information om hur den öppna webbplattformen transformerar affärslivet. Från 27 februari till 1 mars 2012 kommer W3C att uppvisa demonstrationer av HTML5, CSS3 och andra teknologier i den öppna webbplattformen, i sin del av Hall 2, Stand 2A31. W3C:s CEO Jeff Jaffe, personer från W3C:s stab, och några W3C-medlemmar kommer att finnas på plats för att ge fyllig information för medianyheter och analytikerrapporter om hur webben transformerar områden som mobilvärlden, television, reklam, spel, mediasektorn, transportsektorn, hälsovård med mera. Mer information finns i information till pressen och hitta mer information om W3C @ MWC 2012.

W3C erbjuder nu en ny valideringstjänst

2012-02-08

W3C:s validerare har varit en populär tjänst för att granska hur webbsidor följer webbstandarder. För att erbjuda mer möjligheter till webbutvecklare lanseras nu en ny valideringstjänst, som komplement till de redan existerande tjänsterna.

Den nya tjänsten – Nu Markup Validation Service – är en granskare av uppmärkning som inte bygger på validering mot DTD:er. Den redan befintliga tjänsten – validator.w3.org – är baserad på DTD:er, och den kommer att tillhandahållas även i fortsättningen. Den nya W3C Nu Markup Validation Service använder samma underliggande granskningsmotor som Validator.nu, vilken även används av för validering av HTML5 i den existerande validator.w3.org. Den nya tjänsten är en separat validerare som erbjuder samma granskning av HTML5, men erbjuder dessutom ett användargränssnitt som ger nya valmöjligheter, såsom val av full validering av HTML5-dokument och möjlighet att validera dokument som använder funktionalitet i RDFa Core 1.1 och i RDFa Lite 1.1.

Externt dokument: punkt-se ... "Skriva för webben"

2012-02-08

Den praktiska handledningen "Skriva för webben" (publicerad av punkt-se) har nu blivit uppdaterad.

punkt-se (.SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur) publicerar diverse enkla handledningar, som bl.a. ska bidraga till bra och effektivt användande av Internet i stort och webben i synnerhet. Serien "Internetguider" innehåller ett flertal nyttiga dokument. Nu har Internetguiden "Skriva för webben" uppdaterats med nya kapitel som går igenom hur man skriver för nätvideo och sociala medier. Guiden ger information om de rätta verktygen för att det webbpublicerade ska attrahera målgrupper. Denna skrift (liksom alla andra) finns gratis åtkomliga på punkt-se:s webbplats Internetguider. Här återfinns t.ex.: "Flöden, kvitter och statusuppdateringar"; "Från idé till färdig webbplats"; "Rätt väg till lyckad e-handel" "Skapa en webbplats med Joomla"; "Skapa en webbplats med Mediawiki"; "Skapa en webbplats med WordPress"; och "Yttrandefriheten på nätet".

Ny Recommendation: åtkomstpolicy ... "Widget Access Request Policy"

2012-02-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tagit fram en specifikation om policy för hur små webbobjekt kan komma komma åt innehåll på webben: "Widget Access Request Policy".

Widget Access Request Policy – publicerad av Web Applications Working Group som W3C Recommendation – definierar en säkerhetsmodell som styr hur nätverket används av ett litet gränssnittsobjekt. Dessutom beskrivs metoder som konstruktörer kan använda för att fråga användaren om objektet kan få åtkomst till vissa nätverksresurser. Läs om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Positioned Layout Module Level 3"

2012-02-07

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram ett första offentligt utkast av specifikationen för hur dokumentinnehåll positioneras och placeras när man skapar en visuell representation av dokumentet.

CSS är ett språk för att beskriva hur strukturerade dokument (t.ex. i HTML eller XML) kan presenteras på skärm, på papper, som tal, etc. CSS Positioned Layout Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – innehåller den funktionalitet i CSS nivå 3 som berör positionering och utläggning av element. I denna ingår funktionalitet från CSS nivå 2 (som bygger på CSS nivå 1), samt vissa utvidgningar. De viktigaste tilläggen relativt nivå 2 är att man kan positionera element enligt modellen för lådor i CSS Region, och möjligheten att ange att ett element skall placeras i ett specifikt överordnat block. Läs om W3C:s arbete med formatering.

Nytt Working Draft: programmerbara gränssnitt ... "Web IDL"

2012-02-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar ett genomarbetat förslag om definitionen av IDL (Interface Definition Language), vilket definierar principerna för hur programmerbara gränssnitt kan definieras på ett generiskt sätt.

Web IDL – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar gränssnittsdefinitionsspråket Web IDL, som kan användas för att beskriva gränssnitt som avses implementeras i webbläsare. Web IDL är en variant av IDL, med ett antal egenskaper som gör att man lättare kan specificera beteendet av vanliga skriptobjekt i webbplattformen. Dokumentet visar även hur gränssnitt beskrivna med Web IDL relateras till funktionaliteter i exekveringsmiljöer för ECMAScript. Denna specifikation avses fungera som riktlinjer för implementatörer av redan publicerade specifikationer, och att nyligen publicerade specifikationer kan referera till detta dokument för att säkerställa att standardföljande gränssnittsimplementationer är interoperabla. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 28 februari 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: java och webben ... "Java language binding for Web IDL"

2012-02-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat ett första offentligt utkast om hur Java-språket kan användas för webbtillämpningar, genom att definiera hur Java binds till Web IDL.

Java language binding for Web IDL – publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft – definierar Java-bindningar för Web IDL, språket för att definiera gränssnitt i webbplattformen. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Översatt dokument: tillgänglighet ... "Kontakta organisationer om otillgängliga webbplatser"

2012-02-06

Ett litet dokument med praktiska råd har nu blivit översatt till svenska: "Kontakta organisationer om otillgängliga webbplatser"

Det engelskspråkiga dokumentet Contacting Organizations about Inaccessible Websites finns nu i svensk översättning: Kontakta organisationer om otillgängliga webbplatser. Kortbeskrivning av innehållet:

Denna sida ger tips om steg som hjälper dig att rapportera om webbplatser med tillgänglighetsproblem: (a) Identifiera viktiga kontaktpunkter; (b) Beskriv problemet; (c) Följ upp om så behövs

Konferens om frihet på Internet

2012-02-06

I april äger en internationell konferens rum, kring temat samband mellan Internet och mänskliga friheter och rättigheter.

Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development äger rum dagarna 18-19 april 2012. Den "programförklaring" som annonserats säger:

Freedom on the Internet has the potential to serve as a catalyst for human rights, poverty reduction and development, as well as a support for business and an imperative for security.

The Stockholm Internet Forum aims to deepen the discussion on how freedom and openness on the Internet promote economic and social development worldwide. What conditions are required for the Internet to promote development? With regard to new developments, such as increased mobility and cloud computing, what are the main issues for freedom and development?

Deltagande är begränsat till speciellt inbjudna. Men det går att följa konferensen på distans, eftersom en stor del av konferensens kommer att sändas ut som audio/video på www.stockholminternetforum.se. Man kan även interagera med talare och panel via Twitter (hashtag #fxinternet).

För många blir det nu enklare och billigare att bli medlem i W3C.

2012-02-03

Med målet att göra det lättare för mindre företag och organisationer att ta aktiv del i W3C:s arbete, genom att bli medlem i W3C, introduceras nu ett s.k. "Startup Membership".

Genom detta regelverk för första medlemskap kan mindre företag och andra organisationer lättare bli medlem i W3C, och därmed breddas medlemsbasen för W3C:s verksamhet. För att kunna utnyttja denna medlemsform skall organisationens storlek vara liten (tio eller färre anställda) och omsättning skall vara under en viss satt gräns. Denna enkla medlemsform (med liten medlemsavgift) kan användas för en organisations första två medlemsår. Läs mer om detaljer rörande regelverk för första medlemskap, bl.a. vilka villkor som måste uppfyllas. För frågor, kontakta membership@w3.org.

Nytt Working Draft: apparat-API ... "Vibration API"

2012-02-02

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har nu offentliggjort ett genomarbetat utkast av specifikationen av ett API för att åtkomma klientapparatens vibrationsgenerator.

Vibration API – publicerad av Device APIs Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett API varmed skripts kan styra den vibrationsmekanism som finns på värdapparaten. Vibrationsinformation handlar om taktila signaler. API:et har konstruerats för att stödja värdefulla användningsfall inom spelområdet, och är inte avsett att användas som en generell mekanism för att signalera till användaren. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 mars 2012. Mer information kan du hitta via webbplatsen för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: proveniens ... "PROV Data Model and Abstract Syntax Notation"

2012-02-02

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") publicerar nu ett utkast om datamodell och syntax för representation av information om hur viss data och information har uppstått eller konstruerats.

The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation – publicerad av Provenance Working Group som Working Draft – definierar PROV-DM, som är en datamodell för information om ursprung, som kan användas för att bygga representationer av objekt, personer och aktiviteter som varit del i att producera viss data eller visst ting i världen. PROV-DM är domänoberoende, men har utrustats med utbyggnadsmöjligheter, så att ytterligare domänspecifika eller tillämpningsspecifika utvidgningar kan definieras. Som ett komplement till PROV-DM finns även PROV-ASN, en teknologioberoende abstrakt syntaxnotation, med vilken man kan serialisera instanser av PROV-DM, så att de kan förstås genom mänsklig inspektion. Detta underlättar dess avbildning till en konkret syntax, men kan även användas som grund för definition av formell semantik. Se mer om detta på webbplatsen för W3C:s arbete med den semantiska webben.