W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Proposed Recommendation: geoposition ... ”Geolocation API Specification

2015-05-28

Arbetsgruppen för geolokalisering (”Geolocation Working Group”) har levererat ett genomgranskat förslag om programmerbart gränssnitt för att utnyttja geoposition av klient. (Endast redaktionella ändringar)

Geolocation API Specification – publicerad av Geolocation Working Group som Proposed Edited Recommendation – definierar ett API som kan användas för att få tillgång till information om var klientapparaten befinner sig i geografin. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 25 juni 2015. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: komprimering ... ”Canonical EXI”

2015-05-21

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte (”Efficient XML Interchange Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat utkast om en kanonisk form för EXI-komprimerade dokument.

För varje EXI-dokument finns det en uppsättning andra EXI-dokument som är logiskt likvärdiga med det första, i ett givet tillämpningskontext, men som skiljer sig åt i termer av den fysiska representationen, på grund av att denna variation tillåts av Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (Second Edition). Canonical EXI – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en ganska enkel metod för att generera en fysisk representation – den kanoniska formen – av ett EXI-dokument, som tar hänsyn till tillåtna variationer. Ett exempel på den typ av tillämpningar som denna specifikation inriktas mot är då man har ett behov av att garantera icke-förnekelse via XML Signature, men som ändå tillåter viss flexibilitet för intermediära bearbetningssteg att rekonstruera dokumentet innan det når sin slutdestination, utan att signeringen invalideras. Lägg dock märke till att två dokument kan ha olika kanonisk form, men ändå vara likvärdiga i ett givet kontext där mer detaljerade tillämpningsspecifika ekvivalensregler tillämpas, regler som ligger utanför det som denna specifikation omfattar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 16 juli 2015. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: html ... ”HTML5: Techniques for providing useful text alternatives

2015-05-21

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) publicerar en uppsättning goda råd om hur förklarande text knyts till bilder.

HTML5: Techniques for providing useful text alternatives – publicerad av HTML Working Group som Group Note – innehåller en uppsättning goda råd, riktade till författare av HTML5-innehåll, om hur man anger textuella alternativ till bilder. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Notes on Using ARIA in HTML”

2015-05-21

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett utkast med praktiska råd om tillgänglighetsinformation i uppmärkning för HTML.

Notes on Using ARIA in HTML – publicerad av HTML Working Group som Working Draft – innehåller praktiska råd för utvecklare om hur de kan lägga till tillgänglighetsinformation i HTML-element enligt specifikationen Accessible Rich Internet Applications WAI-ARIA-1.1, vilken definierar ett sätt att göra webbinnehåll och webbtillämpningar mer tillgängliga för personer med funktionshinder. Detta dokument demonstrerar hur man använder WAI-ARIA i HTML51, vilket är av särskild hjälp då man använder dynamiskt innehåll och avancerad styrning av användargränssnitt utvecklade med Ajax, HTML, JavaScript och relaterade teknologier. Läs mer om arbetet med HTML.

W3C har ett eget spår i konferensen WWW2015

2015-05-20

Inom ramen för det separata W3C-spåret på WWW2015 kan man träffa representanter för W3C.

www 2015 logo På detta års International World Wide Web Conference – WWW2015, organiserar W3C ett eget W3C-spår, där konferensdeltagare inbjuds att få information från, träffa och diskutera med W3C:s team av experter. Den 20 och 21 maj 2015 belyser W3C-spåret pågående standardiseringsarbeten som drivs med stöd av europeiska projekt: TV och flerskärmsscenarier från MediaScape, webbappar och rika webb-API:er från HTML5Apps, en arkitektur för webbsäkerhet från Strews och webben-av-data från BigDataEurope. Vi hoppas få se er i Florens, Italien.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)”

2015-05-20

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har fullbordat ett utkast om detaljer i uttryck för CSS3.

CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver de egenskaper och värden, vilka styr presentation, som föreslås ingå i CSS nivå 3, för användning med HTML och XML (bl.a. XHTML). Denna uppsättning innehåller och utvidgar funktionalitet från specifikationerna av selektorer, egenskaper och värden i CSS nivå 2 revision 1, och från specifikationen Selectors. Olika typer av selektorer, egenskaper och värden används för att formatera gränssnittselement i ett dokument. Ta del av mer information om arbetet med formatering.

Ny Candidate Recommendation: notifieringar ... ”Web Notifications

2015-05-19

Arbetsgruppen för webbnotifiering (”Web Notification Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om hantering av notifieringar till användaren.

Med notifiering kan man, oberoende av webbsida, meddela en användare att något har hänt, såsom att ett e-post-meddelande har anlänt. Web Notifications – publicerad av Web Notification Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API för notifieringar till slutanvändare. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Recommendation: html ... ”HTML5 Web Messaging

2015-05-19

En ny webbstandard, framtagen av arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”), har nu blivit antagen: om kommunikation mellan HTML-dokument.

HTML5 Web Messaging – publicerad av Web Applications Working Group som W3C Recommendation – definierar två mekanismer för kommunikation mellan webbläsarkontext i HTML-dokument. API:et postMessage stöder kommunikation mellan dokument, oavsett vilka domäner de kommer från, men på ett sätt som inte öppnar upp för attacker via skriptning. För att få oberoende koddelar (t.ex. körs i olika webbläsarkontext) att kunna kommunicera direkt, så kan man använda API:erna MessageChannel och MessagePort. Kommunikationskanaler i denna mekanism implementeras som en två-vägs ”pipe”, med en port i varje ände. Meddelanden som sänds i en port levereras i den andra, och vice versa. Meddelanden levereras som DOM-händelser, utan att avbryta eller blockera pågående arbeten (”tasks”). Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: textannotering ... ”TTML Text and Image Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0”

2015-05-19

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om användning av textremsor för media.

TTML Text and Image Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 – publicerad av Timed Text Working Group som Candidate Recommendation – specificerar två profiler av TTML1: en för enbart text, och en för enbart bilder. Dessa profiler avses användas på de flesta tillämpningar som levererar undertexter, vilket därmed underlättar interoperabilitet, konsistent presentation och konvertering till andra format för undertexter. Profilen för enbart text är en utvidgning av TTML Simple Delivery Profile for Closed Captions (vilken används i USA). Information om provimplementeringar önskas nu. Läs mer om arbetet med video-på-webben.

Nytt Working Draft: html ... ”HTML Canvas 2D Context

2015-05-14

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) har tagit fram ett genomarbetat utkast om ritbräde i HTML.

HTML Canvas 2D Context – publicerad av HTML Working Group som Last Call Working Draft – definierar det s.k. 2D-kontextet för ritbrädet i HTML (canvas). Detta kontext erbjuder objekt, metoder och egenskaper, vilka kan användas för att rita och manipulera grafik på ett ritbräde. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 11 juni 2015. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt dokument: data-på-webben ... ”Dataset Descriptions: HCLS Community Profile

2015-05-14

Intressegruppen för semantiska webben och livsvetenskaper (”Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group”) har nu levererat ett dokument om beskrivningar av vad datamängder innehåller.

För att finna, förstå och återanvända vetenskaplig data måste man ha tillgång till konsistent och högkvalitativ metadata om data. Dataset Descriptions: HCLS Community Profile – publicerad av Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group som Group Note – beskriver en ensad ansats till hur databeskrivningar kan konstrueras i Resource Description Framework (RDF). Denna specifikation uppfyller kritiska funktionella krav, återanvänder existerande vokabulärer i största möjliga utsträckning, och ger specifika råd om element i databeskrivningar, versionshantering, ursprungsdata, upptäckt, utbyte, användning av språk för frågor och datahämtning. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Flexible Box Layout Module Level 1”

2015-05-14

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar nu ett genomarbetat utkast om layout med lådmönster.

CSS Flexible Box Layout Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en CSS-modell för lådlayout, optimerad för konstruktion av användargränssnitt. I den flexibla layoutmodellen kan delar av en flex-behållare placeras ut i valfri riktning, och kan ”flexa” sina storlekar, antingen genom att växa för att fylla outnyttjad yta, eller krympa så att de inte flyter utanför behållaren. Det är lätt att hantera såväl horisontell som som vertikal anpassning av delarna. Nästning av sådana lådor (horisontella inne i vertikala eller vertikala inne i horisontella) kan användas för att skapa layout i två dimensioner. CSS är ett språk för att beskriva presentation av strukturerade dokument (såsom HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 11 juni 2015. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... ”WAI-ARIA Authoring Practices”; ”WAI-ARIA 1.1”; ”Core Accessibility API Mappings

2015-05-14

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet (”WAI Protocols and Formats Working Group”) publicerar nu tre utkast: om WAI-ARIA och API:er för tillgänglighet.

De tre aktuella utkasten – publicerade av Protocols and Formats Working Group – är: WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 (första offentligt Working Draft), Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 (uppdaterat Working Draft) och Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1 (uppdaterat Working Draft).

WAI-ARIA Authoring Practices beskriver rekommenderade ansatser som hjälper utvecklare av webbtillämpningar att konstruera små webbtillämpningar, navigering och beteenden som blir tillgängliga via roller, tillstånd och egenskaper i WAI-ARIA. Denna nya version har genomgått omfattande omarbetning, för att ge råd och rekommendationer som är specifika för WAI-ARIA 1.1. WAI-ARIA erbjuder en ontologi för roller, tillstånd och egenskaper vilka definierar tillgängliga gränssnittselement. Den har skapats för att förbättra tillgänglighet och interoperabilitet av webbinnehåll, med speciellt fokus på webbtillämpningar. Core-AAM beskriver hur webbverktyg bör exponera semantik för innehållsspråk till API:er för tillgänglighet, över olika innehållsteknologier (bl.a. mycket av WAI-ARIA), och tjänar som utgångspunkt för andra specifikationer vilka kan utvidga avbildningarna till andra teknologier. Läs mer om detta i e-post-meddelandet med inbjudan till granskning samt även arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

W3C firar 20 år i Europa

2015-05-05

Nu har 20 år gått sedan W3C fick sin första formella representation i Europa. Detta firas nu.

W3C 20 Europe logo Webben föddes faktiskt i Europa redan 1989, men nu firas tjugo års arbete av europeiska intressenter inom W3C, organisationen som arbetar för att bevara webben öppen, gratis och tillgänglig för alla.

W3C:s europeiska närvaro etablerades i Sophia Antipolis, (Frankrike) i april 1995. Det första utkastet av tillgänglighetsriktlinjer (WCAG), arbetet med den mobila webben och nyligen arbetet med betalningar över webben, detta och mer har initierats av den europeiska staben. Sir Tim Berners-Lee, W3C:s direktor och uppfinnare av webben, och en panel av välkända banbrytare för webben, kommer att diskutera visionen för den framtida webben.

Detta evenemang stöds av Inria och ERCIM, den tidigare och den nuvarande värdorganisationen för W3C/Europa. Vi tackar även Hachette Livre för dess generösa stöd av W3CEurope@20.