Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2004-07-12


Detta nyhetsbrev från W3C/Sverige innehåller, förutom vanliga påpekande om nyheter från W3C, annonsering av en konferens om ontologier, ett intressant W3C-dokument om XHTML som översatts till svenska, några paragrafer om den nyligen publicerade VoiceXML 2.0 och några rader om en artikel om begreppen "nyhetskanaler" och RSS.

InnehållNyheter på hemsidan

Nya W3C Recs, Proposed Recs, Candidate Recs, etc -- DOM Level3, CSS3, VoiceXML , etc


På lokalkontorets hemsida (och i nyhetsarkivet) kan du hitta annonseringar om nyheter från W3C, bland annat följande:

Nya Recommendations:

 • DOM Level 3 Core
 • DOM Level 3 Load and Save

Nya Candidate Recommendations:

 • XInclude
 • CSS3 Basic User Interface
 • XML Key Management (XKMS)
 • Speech Recognition Grammar Specification
 • VoiceXML 2.0

Nya arbetsdokument:

 • Web Services Choreography Description Language 1.0
 • SOAP Resource Representation Header
 • Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1
 • Voice Browser Call Control: CCXML 1.0
 • Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2
 • Web Services Internationalization Usage Scenarios
 • RDF Data Access Use Cases and Requirements
 • Assigning Media Types to Binary Data in XML
 • SOAP Resource Representation Header
 • SOAP Transmission Optimization
 • XML-Binary Packaging
 • Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0

Konferens: Ontologier i arbete (31:e augusti 2004)

Hur ontologier används i praktiken


Den 31:e augusti går en heldagskonferens av stapeln, fokuserad kring ontologibegreppet, dess praktiska användning och visioner om dess framtida användning. Konferensen arrangeras av Svenska W3C-kontoret i samarbete med Metamatrix AB.

Ord som begrepps- och informationsmodellering, terminologier, semantik, vokabulärer och ontologier blir allt vanligare i samband med utvecklingen av framtida IT-baserade tjänster. Denna nya betydelse av språket och olika modeller av språket har uppmärksammats på många håll, t.ex. inom standardiseringsvärlden (t.ex. World Wide Web Consortiums arbete med OWL, den semantiska webben m.m.), bland svenska myndigheter (t.ex. i Statskontoretets arbete med s.k. standardmeddelanden vilka är en central del av 24-timmarsmyndigheten) och i industrin.

Vad innebär detta möte mellan informationsteknik och olika aspekter av språket?

Denna konferens syftar till att belysa området "ontologier", dess underliggande principer, standarder, metoder och tillhörande strategiska synsätt. Betoningen kommer att ligga på praktisk tillämpbarhet, men, för att ge stöd åt strategiskt tänkande, så kommer även framtidsscenarier att presenteras. Ett viktigt inslag i konferensen är erfarenheter från pågående och genomförda svenska projekt inom området.

Se mer på konferensens hemsida.


Ny översättning

Översättning av W3C-dokumentet "Att leverera XHTML 1.0"


Det finns en del att tänka på när det gäller att som webbplatsägare tillhandahålla XHTML-sidor. Eftersom webbläsare numera måste kunna ta emot ett flertal olika representationsformat, så styrs de ofta av interna tumregler om hur innehåll skall hanteras. Då XHTML är en striktare form av HTML, kan webbläsare ibland missuppfatta innehållet och därmed presentera det på ett konstigt sätt. Men som webbplatsägare kan man genom att använda xhtml- och mime-typer, samt XML-deklarationen få webbläsare att hantera XHTML-dokument korrekt.

I en nu översatt artikel, Att leverera XHTML 1.0, analyseras problemet, och ges råd om hur webbplatsägare skall utforma sina XHTML-sidor och konfigurera sin webbserver.


VoiceXML 2.0 ger webben en röst

Ny standard för talstyrda tillämpningar


VoiceXML 2.0 har nyligen publicerats som en W3C-Recommendation. Den utgör därmed ytterligare ett byggblock i uppsättningen stabila webbstandarder, som bidrar till ökad interoperabilitet på webben.

VoiceXML 2.0 är ett XML-språk i vilket man kan skriva webbsidor som du kan interagera med genom att lyssna på talad information och styra med den egna rösten. Målet för VoiceXML 2.0 är att ge interaktiva talstyrda tillämpningar alla fördelar som skapas av webb-orienterad utformning och leverans av innehåll.

VoiceXML 2.0 ger utvecklare möjligheter att skapa taldialoger med sådant som:

 • talad information (syntetiskt tal),
 • uppspelning av ljudfiler och ljudströmmar,
 • igenkänning av ord och fraser som användaren uttalar,
 • igenkänning av "touch-tone" knapptryckningar,
 • inspelning av talad inmatning input,
 • styrning av dialogflödet, och
 • styrning av telefonuppkoppling.

VoiceXML 2.0 har konstruerats för att ge innehållsförfattare full styrning av den talade dialogen mellan användare och tillämpning. Tillämpningen och användaren kan turas om att tala -- tillämpningen ger anvisningar till användaren och användaren ger svar.

VoiceXML 2.0 gör det enkelt att snabbt skapa nya tillämpningar, och befriar utvecklaren från styrning av implementation och från att behöva bekymra sig om detaljer på låg nivå. Den skapar en klar åtskillnad mellan användarinteraktion och tillämpningslogik.

Vi ser redan hur VoiceXML 2.0 har tagits upp av näringslivet, t.ex. genom att det finns fler än åtta kända implementationer i prototyp- och produktform. En fullständig listning av aktuella implementationer finns på sidan http://www.w3.org/Voice/2004/vxml-ir/.

Länkar:

(Översättning av artikeln VoiceXML 2.0 gives Voice to the Web publicerad i ERCIM News No. 57, April 2004)


Informera mera - nyhetskanaler och RSS

Ny teknologi för webbplatser


Några paragrafer som sammanfattar en artikel vilken återfinnes på vår webbplats: Informera mera - nyhetskanaler och RSS (Olle Olsson, juni 2004).

Det finns ett ökat behov av att göra information lättillgänglig. Webbanvändare dränks av information, det massiva utbudet lockar och drar åt olika håll, och det är inte lätt att få uppmärksamhet på vad ens egen webbplats kan erbjuda. Det räcker inte längre med att hålla informations tillgängligt på webbplatsen -- man måste ta steg mot att "pusha" information till användare. Och detta gäller speciellt för webbplatser som har föränderligt innehåll.

Ett sätt att göra detta är att tillhandahålla löpsedelsinformation till användare -- en enkel sammanfattning av vad som är nytt, och ett enkelt sätt för användaren att kunna ta del av mer utförliga beskrivningar av de nyheter som han är intresserad av.

RSS är en teknologi som blir alltmer populär som medel att få ut sammanfattande information till användare -- teknologi för s.k. nyhetskanaler -- som dessutom gör att användaren kan få tag på informationen på ett smärtfritt sätt. Denna teknologi använder enbart de grundläggande standarderna på webben, och är därför trivial att sätta i drift. Det finns redan en uppsjö fristående RSS-läsare, liksom plug-ins i normala webbläsare, men nu börjar det även dyka upp RSS-stöd som integrerad del i webbläsare.

Denna artikel ger en översikt av vad RSS är, hur den används i praktiken, och vad dess framtid kan vara.

Läs hela artikeln: Informera mera - nyhetskanaler och RSS.


I kommande utgåvor av nyhetsbrevet kommer vi att fortsätta med att publicera kortare artiklar om aktuella teman kring webben. Bl.a. kommer en artikel om validering av webbsidor -- "Validering: vad och varför?"

Ni inbjudes besöka vår webbplats, där ni hittar notiser om aktualiteter, arkiv över äldre nyheter, länkar till W3C-dokument på svenska, m.m.

Valid HTML 4.0!