Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2002-04-05


Denna miniutgåva av nyhetsbrevet informerar om förändringar på svenska W3C-kontorets webbplats.

InnehållModifierad struktur hos webbplatsen

och nya länkar till information


Vi har strukturerat om det svenska kontorets webbplats. Huvuddelen av ändringarna berör den interna strukturen, så att saker och ting har flyttats till andra, mer logiska platser i den bakomliggande "directory"-strukturen. Den enda märkbara skillnaden för en besökare kan vara att gamla genvägar ("bookmarks") kan ha blivit ogiltiga. För att minimera problemen har i flera fall "redirections", som pekar ut ny URL, blivit inlagda på de gamla URL:arna. Om ni stöter på problem, skicka gärna ett meddelande om detta.

Ett exempel på en flyttad resurs är "Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0", vilket kan vara en länk som ni behöver uppdatera. Använd er gamla genväg och se var ni hamnar!

En mer synbar förändring är att vi har lyft fram några sidor med länkar till diverse informationsmaterial som kan vara av intresse för er. Dessa länkar finns i högerspalten, under rubriken "Informationsmaterial". Via dessa länkar kan man t.ex. komma åt svenska översättningar av officiella W3C-dokument, och det är ett område där nya översättningar kommer att dyka upp.

En annan kategori är "Artiklar på svenska", som ger information om olika dokument på svenska, dokument som inte är officiella W3C-dokument men som på något intressant sätt tar upp aspekter på teknologier som W3C arbetar med. Om ni stöter nya sådana artiklar, informera oss om detta så skall vi se om vi kan inkludera länkar till dessa.


Ni inbjudes att besöka vår webbplats.

Valid HTML 4.0!