Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2005-02-16


Detta nyhetsbrev från W3C/Sverige innehåller information om några kommande svenska och europeiska konferenser, workshops och seminarier.

InnehållArrangemang i Sverige

Några kommande svenska konferenser och workshops


Nedan beskrivs några svenska kommande evenemang.

LISA-nätverkets möte om "Lagrummet" (2005-02-23)

Nätverket LISA (Legal Information Standards Action Network) har ett möte om utvecklingen av det offentliga rättsinformationsssystemet.

Detaljer finns på kortbeskrivning.

First International Workshop on UN/CEFACT Modeling Methodology (2005-03-9 --)

Workshopen, som organiseras av UNCEFACT Techniques and Methodology Group, äger rum i Stockholm den 9-10 mars 2005. Den består av två delar:

  • "Technical track" (9 mars 2005) -- användning av teknologier som MOF och UML för standardisering av affärsprocesser för samarbete mellan olika organisationer.
  • "Business track" (10 mars 2005) -- användning och behov av modeller för samarbetsprocesser, t.ex. i eHandel.

Läs mer på inbjudan till workshop.

Seminarium: Språkteknologi och ontologier (2005-04-21)

Detta seminarium syftar till att informera om ett antal etablerade metoder och verktyg, framtagna inom språkteknologiområdet, som kan användas för att skapa och underhålla ontologier. Seminariet äger rum i Stockholm den 21 april 2005.

Mer information finns på inbjudan till seminariet och på seminariets hemsida.


Europeiska arrangemang

Några kommande europeiska konferenser och workshops


Nedan beskrivs några europeiska arrangemang kring den semantiska webben.

4th International Semantic Web Conference (ISWC 2005, 2005-11-6 --)

ISWC är en serie internationella konferenser där FoU-resultat om den semantiska webben presenteras. Denna konferens äger rum under dagarna 6-10 november 2005 i Galway, Irland, och stöds av Semantic Web Science Association i samarbete med DARPA. De föregående konferenserna i denna serie var ISWC2002 (Sardinien, Italien), ISWC2003 (Florida, USA), och ISWC2004 (Hiroshima, Japan)

Mer information finns på konferensens hemsida.

2nd Annual European Semantic Web Conference (ESWC 2005, 2005-05-29 --)

Denna konferens tar upp aktuella resultat och utmaningar inom området teknologier för den semantiska webben -- kunskapsorienterad uppmärkning, semantiska webbtjänser, ontologihantering, med mera. Förutom presentation av forskningsresultat arrangeras också ett industriorienterat spår, inriktat mot snabbare och breda upptag av teknologier. Bl.a. ges "tutorials" kring nya och framväxande teknologier för den semantiska webben. ESWC 2005 stöds av SDK, en grupp av tre europeiska projekt inom det europeiska 6:e ramprogrammet (SEKI, DIP, Knowledge Web), som har som mål att bidraga till teknologiframtagning och standardisering av den semantiska webben. Denna konferens, som äger rum i Heraklion, Kreta, 29 maj - 1 juni 2005, är en uppföljare på European Semantic Web Symposium 2004 (Heraklion, Kreta).

Läs mer på konferensens hemsida.

W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services (2005-06-9 --)

Denna workshop, organiserad av W3C, kommer att avhandla frågan om ramverk för semantik i Web Services. Detta innefattar mer kraftfulla medel för att beskriva alla relevanta aspekter på tjänster, vilket öppnar upp för mer kraftfulla verktyg för Web Services, och för ökad grad av automatisering av webbtjänster. Workshopen äger rum 9-10 juni 2005, i Innsbruck, Österrike.

Läs mer på workshopens hemsida.


Ni inbjudes besöka vår webbplats, där ni hittar notiser om aktualiteter, arkiv över äldre nyheter, länkar till W3C-dokument på svenska, m.m.

Valid HTML 4.0!