Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2004-12-14


Detta nyhetsbrev från W3C/Sverige innehåller några påpekanden om nyheter från W3C, artiklar om modularisering av XHTML och om W3C:s ramverk för talinteraktion, samt notiser om ett europeiskt standardiseringsprojekt och om W3C:s tioårsfirande.

InnehållNyheter på hemsidan

Nya W3C Recs, Proposed Recs, Candidate Recs, etc -- XML Schema, WCAG 2.0, XForms 1.1, ...


På lokalkontorets hemsida (och i nyhetsarkivet) kan du hitta annonseringar om nyheter från W3C, bland annat följande:

Nya Recommendations:

 • XML Schema - andra utgåva
 • Speech Synthesis Markup Language

Nya Proposed Recommendations:

 • Character Model for the World Wide Web
 • SOAP Performance
 • SMIL 2.0
 • Architecture of the World Wide Web
 • XInclude

Nya arbetsdokument (Working Drafts):

 • Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0
 • Dynamic Properties Framework (DPF)
 • SVG's XML Binding Language (sXBL)
 • Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 • Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 • XForms 1.1
 • XML Binary Characterization - Use Cases
 • xml:id
 • Semantic Interpretation for Speech Recognition
 • XSL Transformations (XSLT) Version 2.0
 • XML Binary Characterization
 • Assigning Media Types to Binary Data in XML
 • Timed Text Distribution Profile

Modularisering av XHTML

XHTML som en uppsättning Lego-klossar


Här ges några kommentarer om en artikel som återfinnes på vår webbplats: Modularisering av XHTML (Xavier Borderie, augusti 2004).

Om webbens framtid ligger i handhållna terminaler, så ligger XHTML:s framtid i dess uppdelning i logiska moduler.

I denna artikel ges en kort beskrivning av hur XHTML har modulariserats. Detta ger en slags legobygglåda där den uppsättning märktaggar som behövs i ett dokument explicit kan begränsas till en delmängd av den fulla uppsättningen av taggar i XHTML. Därmed kan webbsidor byggas som kan stödjas av små apparater med begränsad kraftfullhet, samtidigt som vi fortfarande håller oss inom ramen för de märkspråk som stöds av den vanliga webben.

Dessa byggklossar (moduler), vilka är de? vad innehåller de?

Och hur använder man modulerna när man bygger sina webbsidor?

Vill du veta svaren på dessa frågor? Läs då hela artikeln: Modularisering av XHTML.


Ramverk för talinteraktion

Grundläggande standarder för talstyrda system


I en kortare artikel på vår webbplats, W3C:s ramverk för talinteraktion (Dave Raggett, W3C) ges en snabb översikt över vad som ingår i talinteraktionsramverket.

Målet med detta ramverk är att erbjuda teknologier för att bygga tillämpningar där användaren via tal interagerar med webbresurser (dokument, tillämpningar, ...).

Interaktion med tal är bara ett av många sätt att interagera med webbresurser. Den reella utmaningen är hur man som leverantör kan stödja ett brett spektrum av sätt att komma åt innehåll (traditionell PC, mobiltelefon, PDA, ...) utan att behöva konstruera och förvalta olika representationer av samma innehåll. Målet med W3C:s arbete är att ge möjlighet att på tillräckligt finkorning detaljnivå styra teknologispecifika aspekter, samtidigt som dessa kan integreras smidigt med andra teknologier, så att resursförvaltning blir en hanterbar och kostnadseffektiv process.

Läs artikeln W3C:s ramverk för talinteraktion, och finn mer och fördjupad information via de länkar som ges där.


COPRAS - ett europeiskt stödprojekt kring standardisering

Samarbete mellan erkända europeiska standardiseringsorganisationer


Ett nytt europeiskt projekt har just startats upp - COPRAS (Co-Operation Platform for Research And Standards). Det är ett treårigt projekt, av typen "Support Action" inom den europeiska kommissionens FoU-program "Information Society Technologies" (IST). Målet för projektet är att skapa bättre samverkan mellan forskning och standardiseringsinitiativ. Deltagarna i projektet är officiellt erkända europeiska standardiseringsorgan - CEN, CENELEC, ETSI - samt "The Open Group" och "World Wide Web Consortium" (W3C).

COPRAS-projektet hade sitt uppstartsmöte den 14 oktober 2004 i CEN/CENELEC:s lokaler i Bryssel. Till detta möte inbjöds ett antal andra europeiska projekt inom första omgången av det sjätte ramverksprogrammet ("6th Framework Programme", ofta kallat FP6), där COPRAS kan hjälpa till att omsätta deras resultat som standarder. Deltagare från olika arbetsgrupper inom standardiseringsorganisationerna i COPRAS gav assistans åt FP6-projekten i deras arbete med att ta fram en standardiseringsplan ("Standards Action Plan"). Nästa steg är att COPRAS bidrar till att koppla ihop projekten med relevanta standardiseringsorgan, och identifiera möjliga synergieffekter mellan projekten.

Länk:


W3C firade tioårjubileum

Första decenniet - makalösa resultat


W3C har nu arbetat med webbteknologier under tio år. Det är en inte speciellt lång tid, sett ur ett allmänt teknologiutvecklingsperspektiv. Men den effekt webben haft är drastisk. Vi har nu blivit beroende av webben på ett sätt som ingen anade, den gången för tio år sedan då W3C grundades.

1994 skapades W3C, med slogan "att leda webben till sin fulla potential". För att fira att W3C nu har ett decenniums arbete bakom sig, organiserades ett speciellt symposium den 1 december 2004, i Boston, USA. Vid detta arrangemang reflekterades det över vad som skett under de gångna tio åren, liksom blickar fram mot vad nästa tioårsperiod kan ge.

Pionjärer från W3C:s tidiga dagar strålade samman och delgav sina erfarenheter och insikter, och pekade på de möjligheter och risker som webbens nästa decennium innebär. Nyckelpersoner i dagens smältdegel beskrev hur webben har påverkat forskning och näringsliv, samhälle och kultur.

Nyfiken på vad som skedde? Titta då lite närmare på symposiets program, från vilket man kan nå de presentationerna som gavs.


I kommande utgåvor av nyhetsbrevet kommer vi att fortsätta med att publicera kortare artiklar om aktuella teman kring webben. Bl.a. kommer snart en artikel, som länge varit utlovad, om validering av webbsidor -- "Validering: vad och varför?"

Ni inbjudes besöka vår webbplats, där ni hittar notiser om aktualiteter, arkiv över äldre nyheter, länkar till W3C-dokument på svenska, m.m.

Valid HTML 4.0!