Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2001-11-01


Denna utgåva av nyhetsbrevet innehåller några notiser om konferenser och seminarier, i Sverige och utomlands. Dessutom en översikt över några nya resultat från W3C:s arbete.

InnehållSeminarium om infrastruktur 27:e november

IT-kommissionen arrangerar nationellt seminarium


"Seminarium om Mjuk infrastruktur som grund för ett smart och hållbart e-Sverige. IT-kommissionen inbjuder till ett seminarium om IT-samhällets mjuka infrastruktur och att nå målet "Ett informationssamhälle för alla". Vad kan och bör Sverige göra på tröskeln till den nya Informationsåldern? Tisdagen den 27 november 2001 kl 09.00-17.00, plats Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm."

Ett inlägg kommer att presenteras av Olle Olsson från W3C:s lokalkontor.

Information och anmälan på IT-kommissionens hemsida.


EuroWeb 2001 Konferens

Avgiftsfri konferens i Pisa 18-20 december 2001


Man kan nu registrera sig på konferensen EuroWeb 2001, den första i en serie av regionala konferenser som stöds av IW3C2. EuroWeb, som stöds av det italienska W3C-kontoret, äger rum 18-20 december i Pisa, Italien. Ett antal representanter för W3C (Steven Pemberton, Rigo Wenning, och Massimo Marchiori) kommer att ge tutorials, och Yasuyuki Hirakawa och Tatsuya Hagino kommer att presentera ett papper. Konferensens fokus är "Webben i offentlig administration".


SVG.Open/Carto.net 2002 - Konferens om SVG

Den första konferensen för SVG-utvecklare, 15-17 juli 2002


SVG.Open/Carto.net 2002 är en konferens on interaktiv vektorbaserad webb-grafik, online-GIS och webb-mappning. Det är den första konferensen för SVG-utvecklare, och äger rum i Zurich 15-17 juli 2002. SVG är en standard för vektorgrafik, definierad av W3C, som erbjuder interaktivitet, "scripting" och animering. Konferensen riktar sig till SVG-utvecklare, webb-designers, kartografer och GIS-specialister. Arrangör är ETH Zurich och úniversitetet i Zurich, liksom W3C. Mer information finns på http://www.svgopen.org/.


WWW2002 - den stora konferensen

i Honolulu i maj 2002


2002 års stora webb-konferens, WWW2002, äger rum i Honolulu (Hawaii), 7-11 maj 2002. Det är den elfte i en serie av välkända WWW konferenser. Mer information på http://www2002.org.


Nya W3C-medlemmar

Några nya medlemmar i familjen


Följande organisationer (företag och andra organisationer) har blivit medlemmar i W3C:

 • Documentum, Inc., Pleasanton, Calif, USA
 • Plugged In Communications Pty Ltd., Brisbane, Australia
 • Voxpilot, Ltd., Dublin, Ireland
 • Bartimeus - Accessibility, Zeist, The Netherlands
 • Integrated Forum on Electronic Commerce (ECIF), Seoul, Korea
 • Plugged In Communications Pty Ltd., Milton, Queensland, Australia
 • Chinese University of Hong Kong, Sha Tin, Hong Kong
 • Integrated Forum on Electronic Commerce (ECIF), Seoul, Korea
 • Markup Technology Ltd., Edinburgh, Scotland, United Kingdom
 • NeoCore, Inc., Colorado Springs, CO, USA
 • NMS Communications Corporation, Framingham, MA, USA
 • Stanford University, Stanford, CA, USA
 • V-ENABLE, Inc., San Diego, CA, USA
 • Antenna House,Tokyo, Japan
 • Concentric Visions, Burlington, MA, USA
 • Electronic Commerce Competence Center (EC3), Vienna, Austria
 • Focus Business Solutions, Ltd., Leamington Spa, Warwickshire, UK
 • InterVoice Brite, Inc., Dallas, TX, USA
 • Millennium Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA
 • Proplyon, Dublin, Ireland
 • Education.au Ltd., Dulwich, South Australia
 • Planetfred, Inc., Ottawa, Ontario, Canada

W3C offentliggör nästa steg i arbetet med patentpolicy

Ansats att unvika att standarder blockeras av patent


W3C fortsätter utvecklingen av patent-policyn, genom att öppna upp för en offentlig dialog. Företrädare för fri programvara ("free software", "open source"), Eben Moglen och Bruce Perens, har knutits till arbetsgruppen (Patent Policy Working Group, PPWG) som inbjudna experter. PPWG har skapat en öppen hemsida. Ytterligare en publicering av W3C Patent Policy Framework planeras. W3C tackar alla som gett kommentarer på epost-listan. För vidare information, se meddelandet från Danny Weitzner, ordförande i PPWG.


Amaya 5.2 tillgänglig

En fritt tillgänglig editor för webb-sidor


Amaya är W3C:s webb-läsare och editeringsverktyg. Version 5.2 stöder generic-xml dokument, inbäddade element för SVG och MathMl, "Export CR/LF" från Windows, ett DOS fil-format, HTTP Content-Location header, och andra funktionaliteter. Ladda ner Amaya-binärer för Linux och Windows. Källkod finns tillgänglig. Om du har intresse av annoteringar, besök hemsidan för Annotea.


W3C HTML valideringstjänst uppgraderad

En tjänst som kontrollerar att HTML-sidor är korrekt uttryckta


W3C har offentliggjort en uppgradering av W3C HTML Validation Service, en tjänst som skapats och underhålls av Gerald Oskoboiny vid W3C. Nya funktionaliteter är bl.a. stöd för XHTML 1.1 och XHTML Basic 1.0, exprimentellt stöd för MathML 2.0, nya funktioner på resultatsidan, och en möjlighet att sätta tecken-kodningen. Ni är välkomna att delge era erfarenheter av att använda denna tjänst ( arkivet ). Se även What's New, där ändringsinformation finns.


Accessibility Guidelines blir en W3C Candidate Recommendation

Riktlinjer för att göra webb-innehåll tillgängligt för alla


W3C meddelar att riktlinjerna User Agent Accessibility Guidelines 1.0 (UAAG) blivit "candidate recommendation". Detta dokument beskriver riktlinjer för hur "user agents" skall designas, för att möjliggöra att personer med olika typer av funktionshinder kan utnyttja webben. Kommentarer tas emot fram till slutet av december. Det relaterade arbetsdokumentet Techniques har också uppdaterats. Läs press-releasen , implementationsrapporten och mer om W3C:s Web Accessibility Initiative.


URIs, URLs, and URNs Note är publicerad

Klargör skillnaden mellan URI, URL, etc.


Intressegruppen URI Planning, ett samarbete mellan W3C och IETF, har publicerat URIs, URLs, and URNs: Clarifications and Recommendations 1.0 som en W3C Note. Detta dokument beskriver skillnaden mellan klassiskt och nutida URI-partitionering, förklarar sambanden mellan URI, URL och URN, beskriver hur identiteter för URI-scheman och URN namnrymder registreras, och formulerar rekommendationer. Läs mer om W3C:s URI-aktivitet.


P3P 1.0 sista arbetsdokument publicerat

En standard för skydda personlig integritet på webben


Arbetsgruppen för specifikation av P3P har publicerat arbetsdokumentet The Platform for Privacy Preferences 1.0 (P3P 1.0), vilket inkluderar en förändring (ett inbäddat DATASCHEMA är nu barn till POLICIES istället för POLICY). P3P förenklar och automatiserar arbetet med att läsa policies för personlig integritet, men bidrar även till att förstärka förtroende/tillit på webben. Läs svar på vanligt förekommande frågor (FAQ) om P3P och mera om W3C:s aktivitet Privacy.


Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 blir en W3C Recommendation

Ett effektivt sätt att representera och hantera bilder


World Wide Web Consortium har offentliggjort Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 Specification som en W3C "Recommendation". Denna specifikation har granskats av W3C:s medlemmar som stöder att den blir industri-standard. SVG stöder två-dimensionell grafik för webb-presentation av XML-dokument, erbjuder tillgänglig, dynamisk, återanvändbar och utvidgningsbar vektorgrafik, text och bild. Läs om SVG-implementationer , och ta del av mer information i press-release och kommentarer.


SVG 1.1 och Mobile SVG Profiles arbetsdokument publicerade

Definition av profiler för mobila enheter


Arbetsgruppen för SVG har publicerat två initiala arbetsdokument. Scalable Vector Graphics (SVG) Version 1.1 är en modularisering av SVG:s språk för att definiera profiler. Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic definerar SVG Tiny för kraftigt begränsade mobila enheter, and SVG Basic för mer kraftfulla mobila enheter. SVG stöder två-dimensionell grafik i XML på Webben, erbjuder interaktiv, dynamisk, återanvändbar och utvidgningsbar vektorgrafik, text och bild. Kommentarer på bägge dokumenten önskas. Läs mer på SVG hemsida.


CSS Mobile Profile blir en W3C Candidate Recommendation

Användning av CSS i mobila enheter


W3C kan nu meddela att CSS Mobile Profile 1.0 har blivit Candidate Recommendation. Denna specifikation definierar en delmängd av Cascading Style Sheets (CSS) Level 2, skräddarsytt för mobila enheter, såsom mobiltelefoner. Kommentarer tas tacksamt emot fram till april 2002. Besök CSS hemsida.


Dokument om principer för enhetsoberoende publicerat

Teknik som gör webb-sidor läsbara på olika typer av utrustningar


Arbetsgruppen för enhetsoberoende (Device Independence) har publicerat ett första dokument, ett arbetsdokument om Device Independence Principles. Detta dokument beskriver de principer som krävs för att göra webben tillgänglig för "alla, överallt, närsomhelst, hursomhelst". Läs mer om W3C:s Device Independence-aktivitet.


VoiceXML 2.0 för tal- och telefontjänster på webben

En standard för tal-orienterad interaktion med webb-sidor


W3C meddelar att det första arbetsdokumentet om Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) Version 2.0 nu publicerats och att ett Memorandum of Understanding har offfentliggjorts gemensamt av W3C och VoiceXML Forum. VoiceXML använder XML för att erbjuda genererat tal, talad och knappstyrd inmatning, digitaliserat ljud, inspelning, telefoni och dator-till-människa konversation på webben. Läs press-releasen, tag del av kommentarer, och besök hemsidan för Voice Browser.


XML Encryption sista arbetsdokument publicerat

Metod för att överföra information säkert


Arbetsgruppen för XML Encryption har publicerat tre arbetsdokument. XML Encryption Requirements specificerar krav på XML-syntax och behandling för krypterat digitalt innehåll. XML Encryption Syntax and Processing specificerar en metod för kryptering av data och hur resultatet representeras i ett EncryptedData element för krypto-data. Decryption Transform for XML Signature möjliggör upprepad kryptering och signering av delar av XML-dokument. Läs mer om W3C:s XML Encryption aktivitet.


Extensible Stylesheet Language (XSL) blir en W3C Recommendation

Transformering/formattering av webb-dokument


World Wide Web Consortium har nu publicerat Extensible Stylesheet Language (XSL) 1.0 som en W3C rekommendation. Specifikationen har granskats av W3C:s medlemmar, vilka stöder att den blir en standard. Webb-designers använder ett "XSL stylesheet" för att uttrycka hur innehåll skall formatteras, vilken layout dokumentet skall ha, och hur det skall pagineras för presentation i en webb-läsare, som en brochyr eller som en bok. Läs press-releasen och kommentarer.


XHTML 1.0 andra utgåva av arbetsdokument publicerad

Den nya generationens HTML


Arbetsgruppen för HTML har publicerat XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) som ett arbetsdokument, för allmän granskning. XHTML 1.0 är en omformulering av HTML i termer av XML, vilket ökar webb-sidors entydighet. Denna andra utgåva är inte en ny version, utan är resultatet av att korrigera fel i den första utgåvan av XHTML 1.0 Läs mer på HTML:s hemsida.


SOAP 1.2 arbetsdokument publicerat

Protokoll för standardiserade nättjänster


Arbetsgruppen för XML Protocol har publicerat den andra utgåvan av SOAP Version 1.2, i två delar: Part 1: Messaging Framework och Part 2: Adjuncts. SOAP, som har utvecklats från SOAP/1.1 (Simple Object Access Protocol), är ett protokoll för dataöverföring, konstruerat för informationsöverföring på webben, och använder XML som inkapslingsspråk. Besök XML Protocol hemsida.


Character Model arbetsdokument publicerat

Teknik för att stödja teckenrepresentation i flera språk


W3C:s arbetsgrupp för internationalisering har publicerat ett arbetsdokument om teckenrepresentation, Character Model for the World Wide Web 1.0, som beskriver de ändringar som gjorts sedan senaste utgåva. Detta dokument erbjuder författare av specifikationer, programvaruutvecklare och innehållsutvecklare ett gemensamt ramverk för interoperabel teckenhantering. Läs om W3C:s arbete med internationalisering.


SMIL Animation blir en W3C Recommendation

Språk för synkronisering av multimedia


W3C har offentliggjort SMIL Animation som en W3C "Recommendation". Denna delmängd av Synchronized Multimedia Integration Language 2.0 (SMIL, uttalas "smajl") tidssynkroniserar animationer, stöder sammansättning av multipla animationer och beskriver animationselement för XML-baserade språk. Läs om W3C:s aktivitet Synchronized Multimedia Activity.


XML Information Set Becomes a W3C Recommendation

Standard för referens mellan XML-dokument


World Wide Web Consortium har nu publicerat XML Information Set (Infoset) som en W3C Recommendation. Denna rekommendation, framtagen av XML Core Working Group som del i XML-aktiviteten, har granskats av W3C:s medlemmar, som tillstyrker att den blir en industri-standard. "Infoset" definierar elva typer av informationsenheter i XML-dokument. Läs press-releasen och besök XML:s hemsida.


Inom kort kommer vi att förbättra lokalkontorets hemsida, så att nyttig information kan hittas på ett lättare sätt.

Valid HTML 4.0!