Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyhetsbrev 31 januari 2003


Utgåvan innehåller annonseringar om några kommande evenemang, nationellt och internationellt, samt information om nya översättningar av W3C Recommendations.

InnehållNotiser på hemsidan

Några färska nyheter


På lokalkontorets hemsida kan du hitta några nya annonseringar om:

 • Ny W3C Recommendation: SVG 1.1 - modularisering av SVG och profiler för användning av SVG i mobila sammanhang
 • Ny W3C Recommendation: DOM Level 2 HTML - definierat API för access till HTML-dokument
 • Ny W3C Recommendation: User Agent Accessibility Guidelines 1.0 - riktlinjer för konstruktion av webbläsare o. dyl.
 • Ny W3C Recommendation: XML Encryption Syntax and Processing - kryptering och representation i XML.
 • Ny W3C Recommendation: XML-Signature XPath Filter - nu stöd för effektivare transformering.


SIRNET årsmöte

Halvdagsmöte om informationshantering


[kommentar: SIRNET, Swedish Information Resource Network, är en öppen intressegrupp kring informationshanteringsfrågor, som anordnar öppna seminarier, workshops, och andra evenemang kring olika problem med informationshantering. SIRNET annonserar nu sin årssammankomst och inbjuder er att deltaga. /olle]

VÄLKOMMEN TILL SIRNET:s ÅRSSAMMANKOMST!

Medlemmarna i SIRNET och de med SIRNET samverkande nätverken inbjuds härmed till SIRNET:s första ÅRSMÖTE. Efter ett framgångsrikt 2002, med tolv genomförda seminarier, ett fördjupat engagemang och ett stärkt samarbete med myndigheter, organisationer och föreningar, så är det dags att reflektera över det gågna året, titta framåt mot nya mål och uppmärksamma goda krafter. Jo, för första gången kommer SIRNET INNOVATION AWARD att delas ut, och därutöver kommer vi att uppmärksamma ett antal drivande och engagerade krafter som kraftfullt bidrar till att etablera den mjuka infrastrukturen i samhället. Vilka de är? Det får ni veta på årsmötet - eller avvakta att informationen dyker upp på SIRNET:s hemsida http://sirnet.metamatrix.se/.

Årsmötet inleds med lunch. Efter kommer vi att få förmånen att lyssna till Birgitta Frejhagen, VD InfoKomp, ledamot av IT-kommissionen m.m. Birgitta kommer att ge sin vision av "bredd-allting" utifrån IT-kommissionens rapport "Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken". Vi kommer också att få lyssna till Robert Hultman, informations IT-företagen, som talar om nyttan av information som råvara. Prisutdelningen följer direkt efter denna presentation och vi avslutar vid 16-tiden. Det kommer att finnas tid för frågor och diskussion.

 • DATUM: tisdagen den 18 februari 2003, kl. 12.00-16.00
 • VÄRD: SIRNET:s Kontaktgrupp
 • KONTAKT: Johan Groth och Jarl S Magnusson
 • ANMÄLAN: Deltagare anmäler sig i förväg. Sista anmälningsdag är den 13 februari 2003. Skicka ett e-mail till jenny.magnusson@metamatrix.se. Vänligen ange namn, arbetsgivare och (mobil)telefonnummer.
 • AVGIFT: 180 kr per kuvert för lunch och eftermiddagskaffe, erläggs kontant på plats!

PROGRAM:

 • 1200-1300, Lunch
 • 1315-1400, SIRNET Kontaktgrupp presenterar verksamheten 2002 och 2003
 • 1400-1430, Birgitta Frejhagen, ledamot av IT-Kommissionen m.m., "Visionen om bredd-allting"
 • 1430-1500, Kaffepaus
 • 1500-1530, Robert Hultman, informationschef IT-företagen, "Nyttan av information som råvara"
 • 1530-1600, Utdelning av SIRNET Innovation Award 2003
 • 1600 , Årsmötet avslutas

PLATS: Sjöofficersmässen, http://www.sjoofficersmassen.lunchinfo.com/ ADRESS: Långa Raden 8, 111 49, Stockholm, tel. 08-611 02 30 / fax. 08-678 30 43

OBS! Parkeringsbiljetter finns att köpa för 25 kr för heldag (receptionen LångaRaden) vilket är betydligt billigare än att betala i automat. Det finns en hel del parkeringsplatser särskilt för oss som kommer relativt tidigt. Buss 65 finns från Centralen: åk mot hotell Sheraton-hållet.

Välkomna!!

SIRNET Kontaktgrupp gm Johan och Jalle


2nd International Semantic Web Conference

Den semantiska webben


Nästa års "Semantic Web Conference", ISWC2003, har nu annonserats. Den äger rum 20-23:e oktober 2003, Sundial Resort, Sanibel Island, Florida, USA. I samband med konferensen erbjuds också ett antal workshops och tutorials.


Tillgänglighet - funktionshinder och system administration

Ett inspirerande exempel


Att ny teknologi kan möjliggöra sådant som för inte så länge sedan såg ut som en möjlighet, det illustreras av artikeln Playing it by ear (Sandra Henry-Stocker, publicerad i Unix in the Enterprise 11/07/2002). Det kan tas som en inspiration, att inte definiera bort något som "omöjligt".


Studie om utnyttjande av IT

Sverige i täten vad gäller elektronisk förvaltning


Nyligen publicerades en studie i Storbritannien, The World's Most Effective Policies For The e-Economy, gjord på på brittiska statens uppdrag. Den jämför IT-användningen i ett antal länder (G7 samt Australien och Sverige). Sverige får ett gott betyg i denna utredning! Den svenska regeringen kommenterar detta utfall, och har initierat fördjupade studier om IT i Sverige (se Regeringskansliets meddelande.


Kvinnors användning av Internet

Rapport från IT-kommissionen och Dataföreningen


IT-kommissionen och Dataföreningen i Sverige har presenterat rapporten "Om kvinnors användning av Internet ? eller 'När kvinnan äntligen har tid sitter mannen framför PC:n'". Rapporten är skriven av Håkan Selg Rapporten baseras på intervjuer med 400 av Dataföreningens kvinnliga medlemmar, alla aktiva IT- och Internetanvändare. Frågorna har rört användningen av Internet i hemmet. Faktorer som tas upp är bl.a. användbarhet, teknik, utbud och utformning. Rapporten finns tillgänglig på IT-kommissionens och Dataföreningens webbplatser: http://www.itkommissionen.se och http://www.dfs.se


Ni inbjudes att besöka vår webbplats.

Valid HTML 4.0!