Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyhetsbrev 6 mars 2003


Utgåvan innehåller annonseringar on W3C-nyheter, pekare till ett verktyg som stöder kvalitetsarbete av webbplatser, några praktiska dokument utnyttjande av webb-teknologi, samt information om några undersökningar av webbanvändning.

InnehållNotiser på hemsidan

Några färska nyheter


På lokalkontorets hemsida kan du hitta annonseringar om några nya W3C-dokument:

  • Nytt arbetsdokument: WSDL 1.2 (Web Services Description Language) - interoperabla tjänster på webben.
  • Föreslagen W3C Candidate Recommendation: VoiceXML - tal på webben.
  • Föreslagen W3C Recommendation: XML Events - knyta händelselyssnare och -hanterare till gränssnittet


Administrationshjälpmedel

Verktyg för kvalitetsförbättrning av webbplats


Ett nytt hjälpmedel har tagits fram inom ramen för W3C:s kvalitetsarbete (QA-aktiviteten): en logg-analysator kopplad till validering av uppmärkning. Med hjälp av verktyg som detta kan man bedriva fokuserat kvalitetssäkringsarbete av innehållet på en webb-plats, styrt av faktisk användningsfrekvens. Mer information finns tillgängligt. Starta med Olivier Thereaux:s två brev (utsänt på W3C:s epost-listor "public-evangelist" och "www-validator") vilka ger kort-korta beskrivninga av "Log Validator", som verktyget kallas. I dessa brev finns vidare länkar att följa.


W3C riktlinjer: CHIP och CUAP

Praktiska råd.


W3C har nyligen publicerat två dokument som W3C Notes, med smeknamnen CHIP och CUAP:

Vid en hastig titt kan man tro att det är dokument enbart riktade till en liten och hög-teknisk läsargrupp. Detta intryck är dock missledande. Här finns det en hel del intressant information, som har bred tillämpbarhet.

Det kan vara befogat att säga att CUAP har en ambition att formulera krav på s.k. användar-agenter ("user agents"), dvs i första hand det som vi kallar webb-läsare. Det finns ett antal egenskaper som en webb-klient bör uppfylla, krav som härstammar från definitioner av HTML, av HTTP, etc. En naturlig reaktion är: "jag utvecklar inte webb-klienter, och därför är CUAP inte relevant för mig." Men, vi kan vrida perspektivet lite, och inse att det finns en annan viktig uppgift: att välja webb-klient. Vilka krav bär man ställa på en webb-klient? Det är här som CUAP kan få bred användning: välj en webb-klient som bäst uppfyller kraven uttryckta i CUAP.

På motsvarande sätt kan man tro att CHIP riktar sig till implementatörer av webb-servers, eftersom det är dessa som skall ta emot HTTP-meddelanden, och generera motsvarande respons. Men här ser vi en klart bredare användning av dokumentet. Förutom krav och råd på webb-servers och deras administration, så dokumenterar CHIP även riktlinjer för:

  • applikations-specifik hantering på server-sidan (t.ex. "server-side scripting" och "web content management systems")
  • hantering av webb-innehåll ("content management")

Sammanfattning: använd CUAP för att hjälpa till att välja webb-läsare. Använd CHIP för att ge stöd åt teknisk strukturering och administration av webb-platser.


Bredband och 'fett innehåll'

Innehållsleverantör - tänk dig för


Bredband sprider sig, användningen ökar, men hur utnyttjas bandbredden? Ett naturligt antagande är att i takt med att mer bandbredd blir tillgänglig, så vill användare ha "fetare" innehåll, dvs innehåll som innehåll som utnyttjar mer fullödig multimediala representationsteknologier. Ljud, rörliga bilder, färgglada bilder, ... Naturligtvis vill användaren ha sådana multimediala upplevelser på webben. Eller?

En Nielsen/NetRatings rapport om internetanvändning 'Broadband access grows 59 percent, while narrowband use declines' (kommerterad t.ex. i 'Broadband use on the rise; Surfers hate to wait' "Ecommerce in action", 29:e januari 2003) återger vissa intressanta observationer. Bredbandsanvändning ökar, speciellt bland äldre användare (70% tillväxt under 2002).

Det som totalt dominerar användningen är sådana enkla tjänster som e-post och att använda sökmotorer. Dvs "tjänster" som i sig inte är multimedialt orienterade. Bara en av tio accessar audio- och video-innehåll.

En försiktig slutsats kan dras. Det är inte säkert att "fett innehåll" är det som gläder användaren. Om sådant innehåll ger upphov till nedladdningstider som är märkbara, så kan användaren tröttna, och därmed kan en webb-plats i längden förlora besökare. Det kanske är som vanligt: "lagom är bäst".


Ökad användning av Internet

Fler nöjda användare


Pew Internet Project (Pew Research Center) har publicerat en rapport, Counting on the Internet, som ger information om hur medborgare (i USA) upplever och använder webben som källa för information, baserat på en större intervju-baserad undersökning.

Den generella slutsatsen är att webben konsoliderar sin position som en trovärdig, nyttig och användbar källa för information. Ett undersökt scenario var fallet att medborgare behöver information från den offentliga sektorn. Av webbanvändarna skulle 58% välja on-line access för sådan information, medan 28% skulle välja att utnyttja telefon för att få tag på samma information. För ett genomsnittsurval av medborgare (såväl webbanvändare som andra), skulle 39% hämta information via webben, medan 37% skulle ringa ett samtal.

Nåväl, vän av ordning skulle fråga sig om webbanvändare till sist och syvende får tag på den information de söker. Svaret på denna fråga är "javisst". 70% av alla informationssökningssessioner ger ett tillfredsställande resultat. I området nyhetssökning gäller att 41% av användarna alltid hittar information.

Av följande figur framgår att det kommersiella området och nyhetsområdet ligger bra till i att tillfredsställa kundbehoven, medan den offentliga sektorn (inkl. sjuk- och hälsovård) ligger sämre till.

A

(källa: http://www.pewinternet.org/reports/chart.asp?img=80_chrt1.jpg )


Ni inbjudes att besöka vår webbplats.

Valid HTML 4.0!