W3C, World Wide Web Consortium, flyttar sin europeiska verksamhet till ERCIM

2002-11-27

W3C:s europeiska högkvarter är fr.o.m. 1:e januari 2003 förlagt till den europeiska samarbetsorganisationen ERCIM.

Se denna pressrelease på svenska .

Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.0

2002-04-16

"Platform for Privacy Preferences" ger möjlighet för en användare att bestämma hur personliga data skall hanteras av webbplatser. (Även som textfil)

Se denna pressrelease på svenska .