W3C publicerar goda råd om hur man bygger smarta tillämpningar för mobilen

2010-12-14

W3C annonserar idag en ny standard som gör det enklare för utvecklare och innehållsproducenter att skapa dynamiska mobila webbtillämpningar. Mobile Web Application Best Practices, publicerad som W3C Recommendation, erbjuder praktiska råd baserade på erfarenheter från många intressenter i den mobila webben, råd som underlättar utveckling och driftsättning av mobila webbtillämpningar som fungerar på många plattformar.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C integrerar matematik på webben med MathML 3

2010-10-21

Nu kommer en ny standard som gör matematik på webben mer tillgänglig och internationaliserad, speciellt för inledande matematikutbildning. MathML 3 är den tredje versionen av en standard som stöds i en bred uppsättning tillämpningar, såsom webbsidor, e-böcker, redigeringsverktyg, publiceringssystem, skärmläsare (som kan läsa upp innehållet på en sida) och barille-skärmar, teknologi för handskriven inmatning, e-utbildning och programvara för beräkningar.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C utvidgar ramverk för talbaserade tillämpningar för asiatiska språk

2010-09-07

(W3C) har idag utvidgat ramverket för tal på webben till stora nya marknader genom att ge förbättrat stöd för asiatiska språk och flerspråkiga tillämpningar. Webbstandarden Speech Synthesis Markup Language (SSML 1.1) ("W3C Recommendation") ger stöd för val av språk, men även stöd för att bestämma talegenskaper som uttal, volym och klang. SSML är en del av W3C:s ramverk för talbaserade tillämpningar ("Speech Interface Framework") som ger en grund för att bygga tillämpningar med talgränssnitt. Häri ingår bl.a. den brett använda VoiceXML och Pronunciation Lexicon (för att ge processorer för tal indikationer om korrekt uttal).

Se denna pressrelease på svenska .

W3C ger typografi till webben

2010-08-17

W3C deltar i TypeCon 2010 för att diskutera ett nytt öppet format för att skapa högkvalitativ typografi på webben. Web Open File Format (WOFF 1.0) utvidgar typografipaletten för webbutvecklare, och förbättrar därmed läsbarhet, tillgänglighet, internationalisering, varumärkesbyggande och sökoptimering. Arbetet med standardisering av WOFF har bara börjat, men den utgör en viktig samarbetsbas för webbläsartillverkare, typsnittskonstruktörer och -leverantörer, vilka har samlats inom W3C för att arbeta med det eftertraktade målet att ha en flexibel webbtypografi.

Se denna pressrelease på svenska .

Med ny W3C-standard kan man organisera och dela XML-baserade arbetsflöden

2010-05-11

Specifikationen "XProc: An XML Pipeline Language," erbjuder ett standardiserat ramverk för att kombinera XML-processer. XProc strömlinjeformar automatisering, sekventialisering och hantering av komplexa beräkningar som bygger på XML, genom att dra nytta av existerande vitt spridda teknologier i affärsmiljöer.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C öppnar kontor i Indien i samband med internationell konferens i New Delhi

2010-05-03

Som ett led i W3C:s arbete att säkerställa att de grundläggande webbstandarderna svarar upp mot globala behov, så kan W3C nu meddela att ett nytt W3C-kontor i Indien öppnas. Kontoret -- placerat i New Delhi -- är en del av Technology Development for Indian Languages (TDIL) Programme, som stöds av det indiska ministeriet för informationsteknologi. W3C och TDIL firar detta samarbete genom en öppningsceremoni den 6 maj 2010, under den av TDIL arrangerade konferensen om teknologi, standarder och internationalisering.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C leder diskussioner om HTML5, länkad öppen data vid WWW2010

2010-04-20

W3C inbjuder deltagare i konferensen WWW2010 att besöka två W3C-sessioner den 29 och 30 april 2010 i Raleigh, North Carolina, USA. Många i webbvärlden vill att det förs en öppen diskussion om framtiden för HTML5 och länkad data ("Linked Open Data"). W3C organiserar därför, i samband med WWW2010, två träffar -- en arbetsmöte om HTML5 och ett arbetsmöte om länkad öppen data, där utvecklare och forskare kan ha en fokuserad dialog om dessa aktuella områdena i webbutvecklingen. WWW-konferensen erbjuder ett förstklassigt tillfälle för W3C att diskutera med intressenter om inriktning och implementation av dessa teknologier.

Se denna pressrelease på svenska .

Dr. Jeffrey Jaffe ny CEO på W3C

2010-03-08

Idag utsåg W3C Dr. Jeffrey Jaffe till ny Chief Executive Officer (CEO). Som CEO för W3C kommer Jaffe att arbeta med direktor Tim Berners-Lee, staben, W3C:s medlemmar och allmänheten, för att utveckla och kommunicera W3C:s vision. CEO är ansvarig för W3C:s globala verksamhet, för att skapa och behålla engagemanget hos alla W3C:s intressenter, och för att vidmakthålla en kultur baserad på samarbete och transparens, så att W3C fortsätter att vara det ledande forumet för teknisk utveckling och ledarskap för webben.

Se denna pressrelease på svenska .