W3C organiserar workshop om transparens och användbarhet av webbautentisering

2005-12-15

W3C annonserar sin workshop om en säkrare webb, "Toward a More Secure Web -- W3C Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication." För att förbättra säkerheten på den webb som används idag, så kallar W3C samman en blandad grupp av användare och utvecklare, för att diskutera användningsfall med säkerhetskritiska aspekter och identifiera konkreta handlingsvägar.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar SMIL 2.1 som W3C Recommendation

2005-12-13

W3C publicerar "Synchronized Multimedia Integration Language" (SMIL 2.1) som en W3C Recommendation. Tack vare förbättringar i SMIL 2.1, så har nu W3C tagit stora steg mot att göra multimediala presentationer på mobila apparater en realitet.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C tar steg mot utvidgningar av talteknologi för webben

2005-12-06

W3C startar nytt arbete med utvidgningar av komponenter i ramverket för talstyrda system (Speech Interface Framework) som utvidgar såväl funktionalitet i Speech Synthesis Markup Language till asiatiska och andra språk, som funktionalitet för att stödja verifiering av talare i nästa version av VoiceXML, version 3.0. Genom dessa arbeten ges bredare stöd och utökad funktionalitet av ramverket.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C knyter det medicinska området till den semantiska webben

2005-11-22

W3C startar en ny intressegrupp som skall knyta samman den medicinska industrin med experter på den semantiska webben, för att skapa förbättrad samverkan, forskning och utveckling, och ökat upptag av innovationer inom hälso- och sjukvård samt livsvetenskaperna. Intressegruppen för hälso- och sjukvård samt livsvetenskaperna ("Semantic Web for Health Care and Life Sciences Interest Group", HCLSIG), den första i sitt slag inom W3C, tillämpar specifikationer för den semantiska webben på specifika tjänster som definieras av användarsamfundet.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C startar arbetsgrupp om regelspråk

2005-11-07

W3C:s arbetsgrupp för regelutbyte ("Rule Interchange Format (RIF) Working Group") startas upp, med mål att producera en standard för utbyte av regler på webben. Regler utgör nyckelelement inom visionen för den semantiska webben, då de möjliggör integration, härledning och transformation av data från multipla källor på ett distribuerat, transparant och skalbart sätt.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar XSLT 2.0, XPath 2.0 and XQuery 1.0 som Candidate Recommendations

2005-11-03

World Wide Web Consortium (W3C) publicerar åtta dokument om XML-språk som Candidate Recommendations, vilket flaggar upp att de kraftfulla nya funktionaliteter för att transformera och ställa frågor mot XML-data som definieras i dessa specifikationer är redo för implementation.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium öppnar indiskt kontor

2005-10-27

World Wide Web Consortium (W3C) meddelar att dess indiska kontor öppnas den 10 november 2005. Kontoret är placerat på Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) i Noida, Indien, och det är det första kontor som öppnats sedan W3C definierade den nya avgiftsstrukturen för organisationer i utvecklingsländer.

Se denna pressrelease på svenska .

Sponsorer för "W3C Mobile Web Initiative" ger sina visioner i London den 15 november 2005

2005-10-25

World Wide Web Consortium (W3C) och sponsorer för "Mobile Web Initiative" (MWI) organiserar en förmiddag med presentationer kring temat utmaningar och möjligheter för den mobila webben, tisdagen den 15 november 2005. Detta halvdagsarrangemang äger rum på British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) i London.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium fullbordar sitt kvalitetssäkringsarbete med en ny Recommendation

2005-08-17

W3C:s arbetsgrupp för kvalitetssäkring ("Quality Assurance (QA) Working Group") fullbordar sitt arbete i och med färdigställandet av "Specification Guidelines" som W3C Recommendation, ett dokument som ger tydliga anvisningar till författare och redigerare om hur man skapar implementerbara tekniska specifikationer. Intressegruppen för QA fortsätter W3C:s fyraåriga informationsspridningsarbete genom ett antal olika epostlistor och med underhåll av online-verktyg för QA.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium publicerar XML Key Management System (XKMS) 2.0 som en W3C Recommendation

2005-06-28

W3C har godkänt "XML Key Management System 2.0" (XKMS 2.0, XKMS 2.0 Bindings) som en W3C Recommendation. XKMS 2.0 är en del av W3C:s säkerhetsramverk för XML, vilket innefattar XML Signature, XML Encryption, och Canonical XML som alla är W3C Recommendations. XKMS är en nyckelkomponent för säkerhetshantering i webbtillämpningar, och utökar W3C:s säkerhetsramverk för XML med hantering av öppna nycklar.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium arrangerar workshop om ramverk för semantik i Web Services

2005-06-09

Idag öppnar World Wide Web Consortium (W3C) W3C Workshop om ramverk för semantik i Web Services i Innsbruck, österrike. Vid denna Workshop, som äger rum på Digital Enterprise Research Institute (DERI) Innsbruck och som stöds av WS2-projektet inom den europeiska kommissionens IST-program, presenterar fler än 60 organisationer papper som identifierar intresseområden som är gemensamma för såväl intressenter i Web Services som för intressenter i den semantiska webben.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C firar tio år av ledarskap för webben i Europa

2005-05-26

World Wide Web Consortium (W3C) firar att det nu är tio år sedan W3C etablerades i Europa, med ett speciellt arrangemang fredagen den 3 juni 2005, vid "Centre d'Enseignement et de Recherche Appliqué au Management" (CERAM) i Sophia Antipolis, Frankrike.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C startar "Mobile Web Initiative"

2005-05-11

World Wide Web Consortium (W3C) har idag, vid konferensen "WWW2005", tillkännagett starten av Mobile Web Initiative (MWI) - en satsning för att göra webben åtkomlig från mobila apparater på samma enkla, lätta och bekväma sätt som man kommer åt webben från en vanlig dator.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium arrangerar en workshop om regelspråk

2005-04-27

W3C har dragit samman fler än 60 ledande industrier och forskningsorganisationer i en Workshop i Washington, DC, USA, för att bereda marken för ett uniformt regelspråk -- det nästa lagret i den semantiska webben. Denna W3C Rule Languages Workshop, vars värd är ILOG, SA och som stöds av DARPA, samlar ledande affärsregelutvecklare, användare, samt utvecklare för den semantiska webben i en kraftsamling att identifiera krav på ett gemensamt regelspråk.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium sänker medlemsavgiften för organisationer i utvecklingsländer

2005-04-20

I linje med W3C:s mål att leda webben till sin fulla potential, har W3C idag offentliggjort en ny avgiftsstruktur, definierad för att minska ingångströsklarna för organisationer i utvecklingsländer. Målet är att göra det enklare för små företag och icke-vinstdrivande organisationer att bli medlemmar i W3C, och därmed bli del i utvecklingen av webbens basteknologier. För små företag och för icke-vinstrdrivande organisationer har medlemsavgifterna reducerats med mellan 15 och 60% jämfört med tidigare avgifter.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C framträder på WWW2005 i Japan

2005-04-12

World Wide Web Consortium (W3C) ger tre speciella sessioner om "State of the Art" (STAR) som del av sitt spår i den fjortonde International World Wide Web Conference (WWW2005) den 10-14 maj 2005, i Chiba, Japan. WWW2005 arrangeras av Keio universitet, och är den senaste i raden av konferenser organiserade av International World Wide Web Conference Committee. Denna oberoende konferens är det arrangemang där W3C ger en fullständig beskrivning av sitt pågående arbete.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium publicerar viktig standard för internationalisering

2005-02-15

World Wide Web Consortium (W3C) har publicerat "Character Model of the World Wide Web: Fundamentals" som en W3C Recommendation. Den erbjuder webbtillämpningar ett väldefinierat och välförstått sätt att överföra och behandla tecken i alla världens språk.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium deltar i 3GSM 2005

2005-02-08

World Wide Web Consortium (W3C) deltar med en monter i 3GSM-kongressen den 14-17 februari 2005, i Palais des Festivals et des Congres i Cannes, Frankrike. Alla kongressdeltagare kan nu ta del av information om W3C:s arbete med den mobila webben, i Utställningssal 1, monter A24.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium stöder föreslagna IETF-standarderna för URI och IRI

2005-01-26

World Wide Web Consortium (W3C) meddelar att det stöder två nya specifikationer som är viktiga för bredare internationell spridning av webben. Dessa publikationer, som är ett samarbete mellan IETF och W3C, är RFC 3986, STD 66 Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax och RFC 3987 Internationalized Resource Identifiers (IRIs), som är en Internet Engineering Task Force (IETF) "Internet Standard" respektive "Proposed Standard".

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium publicerar tre Web Services standarder

2005-01-25

World Wide Web Consortium (W3C) har publicerat tre nya Web Services standarder som W3C Recommendations: XML-binary Optimized Packaging (XOP), SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM), och Resource Representation SOAP Header Block (RRSHB). Dessa standarder ger möjligheter att på ett effektivt sätt packa och överföra binära data inbäddade i eller utpekade av SOAP 1.2-meddelanden.

Se denna pressrelease på svenska .