W3C publicerar XInclude 1.0 som W3C Recommendation

2004-12-20

I sitt arbete med att förstärka familjen av XML-språk har World Wide Web Consortium (W3C) publicerat XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 som en W3C Recommendation. XInclude 1.0 erbjuder en metod för att kombinera olika oberoende XML-dokument till ett enda sammansatt dokument

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium publicerar "Architecture of the World Wide Web, Volume One" som en W3C Recommendation

2004-12-15

W3C har publicerat "Architecture of the World Wide Web, Volume One" som en W3C Recommendation. Författarna av detta dokument, W3C:s Technical Architecture Group (TAG), har dokumenterat de arkitekturprinciper som gör att dagens webben fungerar bra, och som bidrar till att bygga en bättre webb för morgondagen.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C firar tioårsjubileum

2004-11-30

World Wide Web Consortium (W3C) firar sitt tioårsjubileum med ett heldagsevenemang den 1 december 2004 på Fairmont Copley Hotel i Boston, Massachusetts. Vid W3C10 kommer personer som är tekniskt ledande inom Internet och webben att träffas och både minnas W3C:s barndom och titta in i webbens framtid och vilken roll W3C har däri.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C drar samman ledande aktörer till en workshop om "Mobile Web Initiative"

2004-11-17

W3C arrangerar en "Mobile Web Initiative" Workshop den 18-19 november i Barcelona, Spanien, där aktuella utmaningar i och ansatser för den mobila webben skall belysas.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s spanska lokalkontor arrangerar en 'standard-turné 2004' över 10 spanska städer

2004-10-27

W3C:s spanska lokalkontor arrangerar sin första W3C-turné om standarder, med framträdanden på tio spanska universitet under 3:e till 26:e november 2004, för att presentera W3C:s arbete och sprida kunskap om W3C-teknologier.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s Workshop om den semantiska webben och livsvetenskaperna attraherar brett internationellt stöd

2004-10-26

World Wide Web Consortium (W3C) står som värd för en Workshop om den semantiska webbens användning i livsvetenskaperna. Denna workshop är den första som drar samman en internationell uppsättning vetenskapsmän, teknologer och representantater för läkemedelsindustri, för att diskutera de olika sätt som den semantiska webben kan stödja publicering och användning av komplexa vetenskapliga data.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium firar sin tioårsdag med ett specialevenemang i december

2004-10-13

World Wide Web Consortium (W3C) firar sin tioårsdag med ett symposium i Boston den 1:e december 2004. Detta heldagsevenemang innehåller presentationer av och diskussioner med kända personer från hela världen vars bidrag har varit kritiska för webbens framväxt, gjort den till en infrastruktur som är öppen och tillgänglig för alla, och lett webben mot sin fulla potential.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C Workshop om restriktioner och funktionalitet utforskar påbyggnader på Web Services

2004-10-12

W3C organiserar en Workshop om restriktioner och funktionalitet i Web Services ("Web Services Constraints and Capabilities"), den 12-13 oktober 2004, i Kalifornien (USA). Under detta tvådagarsevenemang diskuterar deltagarna olika vokabulärer för att beskriva restriktioner och funktionalitet, samt ramverk för att kombinera dessa.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium publicerar SSML 1.0 som W3C-Recommendation

2004-09-08

W3C publicerar Speech Synthesis Markup Language (SSML) 1.0 som W3C Recommendation. SSML 1.0, en av de viktiga komponenterna i W3C:s ramverk för talgränssnitt, bidrar nu till att kvaliteten hos tal på webben förbättras.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C och Open Mobile Alliance (OMA) etablerar formellt samarbete

2004-07-29

Pressinformation om ett nytt samarbete mellan W3C och OMA, kring samarbete om specifikationer för den mobila webben. Ett Memorandum of Understanding skapar förutsättningar för givande synergi mellan dessa två komplementära aktörer.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C Workshop om livsvetenskaperna

2004-07-28

Pressinformation om den kommande W3C-workshopen (27-28:e oktober 2004) om användning av den semantiska webben för livsvetenskaperna.

Se denna pressrelease på svenska .

Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare, dubbas av Drottning Elizabeth II

2004-07-16

Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare och ledare för World Wide Web Consortium (W3C) dubbades till Knight Commander, Order of the British Empire (KBE) av hennes majestät, Drottning Elizabeth II vid en ceremoni i London fredagen den 16:e juli 2004.

Se denna pressrelease på svenska .

Web Services Choreography Description Language 1.0

2004-04-27

"Web Services Choreography Description Language 1.0" har nu publicerats som ett första offentligt utkast. WS-CDL skall stödja samverkan mellan webbtjänster och dessas användare. Det aktuella dokumentet är det första i en serie av WS-CDL-dokument.

Se denna pressrelease på svenska .

DOM Level 3

2004-04-07

Document Object Model Level 3 Core och Load and Save har nu publicerats som W3C Recommendations. Dessa specifikationer uttrycker bred industrikonsensus om ett API (Applications Programming Interface) för att behandla dokument och data i program (t.ex. skrivna i Java eller ECMAScript).

Se denna pressrelease på svenska .

VoiceXML 2.0 och Speech Recognition Grammar

2004-03-16

VoiceXML 2.0 och den komplementära Speech Recognition Grammar Specification (SRGS) har publicerats som W3C Recommendations. Därmed finns ytterligare nyckelkomponenter i arbetet mot en talande webb.

Se denna pressrelease på svenska .

RDF och OWL

2004-02-10

Revisionen av Resource Description Framework (RDF) samt Web Ontology Language (OWL) har publicerats som W3C Recommendations. De är nyckelteknologier i den semantiska webben.

Se denna pressrelease på svenska .

VoiceXML 2.0

2004-02-03

Som ett steg i arbetet mot en talande webb har nu W3C publicerat VoiceXML 2.0 som en W3C Proposed Recommendation. Målet med VoiceXML 2.0 är att göra det möjligt att utnyttja webbens i interaktiva talstyrda tillämpningar.

Se denna pressrelease på svenska .

CC/PP 1.0 (Composite Capability/Preference Profiles)

2004-01-14

Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 1.0 Recommendation publiceras nu som en Recommendation. En CC/PP-profil, som beskriver apparaters egenskaper och användarens preferenser, styr anpassning av innehåll vid presentation.

Se denna pressrelease på svenska .