HTML5:s definition fullbordad; W3C fokuserar på interoperabilitetstester och effektivitet

2012-12-17

Idag publicerar World Wide Web Consortium (W3C) den fullständiga definitionen av HTML5 och specifikationen av Canvas 2D. Även om de ännu inte är W3C-standarder, har dessa specifikationer nu sin fulla funktionalitet, vilket betyder att näringsliv och utvecklare nu kan planera för och implementera mot ett stabilt mål.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s tillgänglighetsstandard "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" är nu formell ISO/IEC-standard

2012-10-15

Idag meddelar World Wide Web Consortium (W3C) och Joint Technical Committee JTC 1, "Information Technology", som är del i International Organization for Standardization (ISO) och i International Electrotechnical Commission (IEC), att Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nu är formellt antagen som internationell ISO/IEC-standard.

Se denna pressrelease på svenska .

Nu öppnar Web Platform Docs

2012-10-08

I samarbete med Adobe, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera och andra intressenter meddelar nu W3C att Web Platform Docs (docs.webplatform.org) öppnar.

Se denna pressrelease på svenska .

Ledande globala standardiseringsorganisationer stöder OpenStand-principer som driver innovation och gränslös handel

2012-08-29

Fem ledande globala organisationer -- IEEE, Internet Architecture Board (IAB), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society och World Wide Web Consortium (W3C) -- meddelade idag att de har undertecknat ett gemensamt uttalande som betonar vikten av en gemensamt utvecklad uppsättning principer, som etablerar en modern paradigm för globala öppna standarder. Dessa gemensamma "OpenStand-principer" -- grundade på den produktiva och effektiva standardiseringsprocess som har gjort Internet och webben till de främsta plattformarna för innovation och gränslös handel -- har visat sin styrka att uppmuntra till konkurrens och samarbete, att stödja innovation och interoperabilitet, och att skapa affärsmässig framgång.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C identifierar hur webben transformerar området digitala skyltar

2012-07-18

W3C annonserar idag ett initiativ för att göra webben till den framtida plattformen för digital skyltning. W3C har publicerat en sammanfattning av viktiga ämnen och användningsfall för hur digital skyltning kan stödjas av webben, liksom en första analys av klyftor som behöver överbryggas för att webben skall bidraga till transformering av industrin för digitala skyltar.

Se denna pressrelease på svenska .

Intresseområdesgrupper accelererar innovation på webben, fler än 1200 deltagare på åtta månader

2012-05-09

Åtta månader efter att W3C:s intresseområdesgrupper (W3C Community Groups) startat för att snabba upp innovation för webben, så deltar fler än 1200 personer i fler än 80 grupper, med högst varierande intresseprofiler - allt från mobila profiler och spel på webben, till stora datamängder ("big data").

Se denna pressrelease på svenska .

W3C breddar deltagande i WWW 2012; stärker intressenters engagemang

2012-03-27

W3C inbjuder utvecklare, affärsintresserade, offentliga sektorn, media, analytiker och andra som deltager i 2012 World Wide Web Conference att komma till det alltmer omfattande W3C-spåret och ta del av information om hur den öppna webbplattformen förändrar industri och samhälle.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C inleder arbete för att förenkla framtagning av innehåll på världens språk

2012-03-07

W3C presenterade idag nya arbetsinsatser för att underlätta för människor att skapa webbinnehåll på världens språk. Den nya arbetsgruppen MultilingualWeb - LT (Language Technology) Working Group ska utveckla standardsätt för att stödja (automatisk och manuell) översättning och anpassning av webbinnehåll till lokala behov, från framtagning till slutanvändare.

Se denna pressrelease på svenska .

Vita Huset stöder teknologin "Spåra inte" från W3C

2012-02-23

I ett meddelande från Vita Huset får W3C:s teknologi "Spåra inte" ("Do not Track") stöd som ett viktigt bidrag till att skydda medborgare mot spårning på nätet.

Se denna pressrelease på svenska .

Pressinformation: W3C demonstrerar den kraftfulla öppna webbplattformen på Mobile World Congress 2012

2012-02-08

W3C deltar i årets Mobile World Congress, som äger rum i Barcelona, Spanien.

Se denna pressrelease på svenska .

Internet Society styrelse godkänner donation för att stödja W3C:s ledarskap av den öppna webbplattformen

2012-01-31

För att konsolidera det samarbete som Internet Society (ISOC) och W3C påbörjade 2009, har nu ISOC överlämnat en avslutande donation av 1 miljon USD till W3C.

Se denna pressrelease på svenska .