W3C-standard definierar tillgänglighet för framtidens webb

2008-12-11

Idag publicerar W3C en ny webbstandard som kommer att hjälpa webbdesigners och -utvecklare i sitt arbete att skapa webbplatser som på ett bättre sätt stöder behov hos användare med funktionshinder och äldre användare. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, som baseras på omfattande erfarenhet och information från omvärlden, ger en kraftfull förbättring av W3C:s första standard för tillgängligt webbinnehåll.

Se denna pressrelease på svenska .

SMIL 3.0 ny kraftfull standard för synkroniserad multimedia

2008-12-01

Idag har W3C publicerat en ny standard som gör det lättare att skapa interaktiva multimediapresentationer. Med Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 3.0 kan video, audio, bild, text och hypertextlänkar inkorporeras i interaktiva presentationer, med finkornig styrning av layout och temporala aspekter.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C-workshop i Afrika om mobil teknologi för utveckling

2008-11-25

I strävan mot att göra webben tillgänglig för alla, så inbjuder nu W3C till deltagande i en offentlig workshop om hur mobil teknologi bidrar till social och ekonomisk utveckling i Afrika (Maputo, Mozambique, 1-2 april 2009). Deltagare kommer att undersöka olika sätt att utnyttja potentialen i mobiltelefoner som en plattform som ger underpriviligerade delar av befolkningen tillgång till IKT-tjänster. Speciellt belyses förutsättningar och omständigheter för Afrika.

Se denna pressrelease på svenska .

Experter samlas på W3C-möte för att diskutera utmaningar för framtidens webb

2008-10-21

World Wide Web Consortium, den ledande organisation som utvecklar webbstandarder, håller sitt årliga tekniska möte under denna vecka i närheten av sitt europeiska högkvarter. Fler än 350 programvaruingenjörer, utvecklare och andra experter inom ett brett spektrum av teknologier (såsom HTML, XML, CSS, mobila webben, semantiska webben och video-på-webben) samlasför att diskutera en uppsättning utmaningar för utvecklingen av webbstandarder.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C förenklar arbetet att skapa talbaserade webbtillämpningar

2008-10-14

Nu kommer en standard som kommer att förenkla utvecklingen av webbtillämpningar som talar till och lyssnar på sina användare. Pronunciation Lexicon Specification (PLS) 1.0 är den nya byggklossen i W3C:s ramverk för talade gränssnitt (Speech Interface Framework) som lägger grunden för webbtillämpningar som drivs av röst och tal. PLS kan reducera utvecklingskostnaden för sådana tillämpninga, genom att man kan dela och återanvända uttalslexikon.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C-standarder förbättrar upplevelsen av den mobila webben

2008-07-29

W3C publicerar nya standarder som gör det lättare för användare att webbsurfa på mobila apparater. Mobile Web Best Practices 1.0, publicerad som en W3C Recommendation, sammanställer erfarenheter från många olika intressenter i den mobila webben till praktiska råd om hur man skapar mobilanpassat innehåll.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s arbete med e-förvaltning ger stöd åt medborgare

2008-06-03

Idag startat W3C ett nytt forum för förvaltningar och myndigheter, medborgare, forskare och andra intressenter, för att undersöka hur man bästa kan använda webbteknologier för bra styrelseformer och medborgarinflytande.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C söker efter partners att utforska hur mobil teknologi minskar den digitala klyftan

2008-05-27

W3C öppnar nu för deltaganade i en ny grupp med uppdrag att utforska mobil teknologis möjlighet att överbrygga den digitala klyftan. Intressegruppen om mobila webbens användning för social utveckling (Mobile Web For Social Development (MW4D) Interest Group) kommer att studera de utmaningar som landsbygdbefolkning och underpriviligierade grupper står inför vad gäller att använda informations- och kommunikationsteknologi. Intressegruppen MW4D erbjuder ett multidisciplinärt forum för diskussioner om sådana frågor, och därmed bidraga till W3C:s mål att göra webben tillgänglig för alla.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C inbjuder utvecklare att implementera WCAG 2.0

2008-04-30

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 2.0 -- "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) 2.0 -- är klar att provanvändas av utvecklare och innehållsförfattare för webbinnehåll och webbtillämpningar.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C bjuder in intresserade till diskussion i sessioner vid WWW2008

2008-03-18

W3C inbjuder deltagare i WWW2008-konferensen att diskutera viktiga frågor kring webben inom ramen för W3C-spåret i Beijing, Kina. W3C-medlemmar och representanter för W3C kommer att presentera nästan 25 olika områden, och öppna upp diskussioner under loppet av två dagar, 23-24 april 2008. Utöver det speciella W3C-spåret kommer Tim Berners-Lee, ledare för W3C och webbens uppfinnare, att hålla ett anförande under rubriken "Webbtillämpningar i framtiden", torsdagen den 24 april.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C undersöker hur mobila teknologier kan bidraga till social utveckling

2008-03-11

I sitt arbete att göra webben åtkomlig för alla, arrangerar nu W3C en workshop om användning av mobil teknologi för att stödja social utveckling ("Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development"), som kommer att äga rum i Sao Paulo, Brasilien, 2-3 June 2008. Målet med workshopen är att identifiera de utmaningar som uppstår då man använder mobil teknologi för att tillhandahålla tjänster i utvecklingsländer.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s XML fyller tio år!

2008-02-12

För tio år sedan, den 10 februari 1998, publicerade W3C Extensible Markup Language (XML) 1.0 som en W3C Recommendation. Inför detta års födelsedagsfirande vill W3C framföra sitt tack till alla deltagare -- bl.a. de som deltagit i W3C:s olika arbetsgrupper kring XML och på på dess epostlistor, intressenter i SGML-området och deltagare i xml-dev -- vars gemensamma ansträngningar har skapat en framgårngsrik teknologifamilj, byggd på den gedigna grund som XML 1.0 utgör. Framgången med XML är ett tydligt tecken på hur fokuserade individer, genom arbete under W3C:s ledning, kan enrollera stora grupper av intresserade, för att ta fram resultat som förändrar IT-området.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar förslag till HTML 5, nästa HTML

2008-01-22

W3C publicerar idag ett tidigt utkast av HTML 5, en omfattande revision av uppmärkningsspråket för webben. Arbetsgruppen för HTML skapar HTML 5 som en öppen rojaltyfri specifikation för rikt webbinnehåll och webbapplikationer. Gruppen arbetar helt öppet, med nästan femhundra deltagare, bl.a. representanter från W3C-medlemmarna ACCESS, AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia och Opera.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C skapar dataåtkomst på webben med SPARQL

2008-01-15

W3C publicerar idag SPARQL, en fundamental standard för att komma åt data i den semantiska webben. Med frågeteknologin SPARQL (uttalas "sparkel"), kan användare nu fokusera på vilken information de behöver, istället för att bekymra sig om den databasteknologi och de dataformat som används bakom kulisserna för att lagra data. Då frågor i SPARQL uttrycker högnivåmål, så blir det lättare att utnyttja nya datakällor och att använda dem i nya tillämpningar.

Se denna pressrelease på svenska .