W3C:s Director Tim Berners-Lee adlas av brittiska drottningen

2003-12-31

Webbens uppfinnare uppmärksammas för sina bidrag till Internets utveckling

Se denna pressrelease på svenska .

Patent Policy

2003-05-21

"W3C Patent Policy" beskriver hur patentfregor skall hanteras i arbetet med att ta fram nya webbstandarder.

Se denna pressrelease på svenska .

SVG 1.1 (Scalable Vector Graphics)

2003-01-14

"SVG 1.1 (Scalable Vector Graphics)" publiceras som en W3C Recommendation. Den inneär en modularisering av SVG 1.0, dvs innehåller samma funktionalitet men strukturerad som ett antal byggblock.

Se denna pressrelease på svenska .

DOM Level 2 HTML publiceras som W3C Recommendation

2003-01-09

"Document Object Model (DOM) Level 2 HTML" publiceras som en W3C Recommendation. Specifikationen definierar ett standard-API (Application Programming Interface) för att hantera HTML och XHTML 1.0 dokument och data från ett programmeringsspråk.

Se denna pressrelease på svenska .