W3C:s experter från hela världen arbetar med framtidens webbteknologier

2016-09-23

W3C:s årligen återkommande möte, Technical Plenary and Advisory Committee (TPAC) avhölls detta år i Lissabon, Portugal. I programmet ingick bland annat nästan 40 sessioner organiserade av grupper med uppdrag att ta fram standarder. Ytterligare 40 informella break-out sessions diskuterade framväxande teknologier som kan dra nytta av att standardiseras inom W3C. I denna pressrelease ges indikationer om kommande och framväxande webbstandarder.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C) utvidgar Emmy-belönat arbete att göra videoinnehåll mer tillgängligt genom undertexter

2016-05-24

World Wide Web Consortium (W3C) har nu publicerat nya tekniska riktlinjer, TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 IMSC1 standarden, som kommer att förbättra tillgänglighet för videoinnehåll, och göra det lättare och mindre kostsamt för distributörer av videoinnehåll på nätet att leverera undertexter (eng: subtitles och captions) till världens olika språkområden.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C och International Digital Publishing Forum (IDPF) utreder planer för sammanslagning

2016-05-10

World Wide Web Consortium (W3C) och International Digital Publishing Forum (IDPF) låter idag meddela att de har ett gemensamt intresse av att kombinera sina respektive organisationer, för att på ett snabbare sätt ta fram teknologier för digitala publikationer inom den öppna webbplattformen.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C snabbar på arbetet med en säker webb

2016-02-17

Det är viktigt att använda stark autentisering för att säkra webbanvändning, och därför startar W3C nu ett nytt standardiseringsarbete om autentisering på webben, ett arbete som kommer att ge ett säkrare och flexiblare alternativ till dagens inloggning med lösenord på webben.

Se denna pressrelease på svenska .