Internet Society och World Wide Web Consortium stärker relationer för att säkerställa ett öppet globalt Internet

2009-12-11

Internet Society (ISOC) och World Wide Web Consortium (W3C) meddelar idag att ISOC ger en donation till W3C, avsedd att gagna utvecklingen av W3C som en organisation som verkar för öppna webbstandarder. Med hänvisning till samstämmig uppfattning om värdet av ett öppet globalt Internet och stöd för existerande styr- och förvaltningsmodell, så utlovar ISOC att stödja W3C:s arbete med att införa en mer flexibel, öppen och lättrörlig organisationsstruktur.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C visar vägplan för hur webben kan stödja social utveckling

2009-12-08

W3C har idag publicerat en färdplan för hur webben kan utvidgas så att den blir användbar för eftersatta grupper och regioner i utvecklingsländer. Dokumentet Mobile Web for Social Development (MW4D) Roadmap undersöker de utmaningar som påverkar driftsättning och användande av utvecklingsbefrämjande tjänster, och ger en översikt av teknologilandskapet som kan erbjuda medel för att hantera utmaningarna.

Se denna pressrelease på svenska .

Ny W3C-standard underlättar datahantering och -integration

2009-10-27

OWL 2, del av W3C:s verktygslåda för den semantiska webben, erbjuder medel för att fånga kunskap om en domän (t.ex. energiområdet eller ett medicinskt område) och sedan använda verktyg för att hantera information, söka i informationsmängder, och analysera fram ny kunskap. Dessuton, eftersom det är en öppen standard baserad på webbteknologier, så sänker det kostnaden för att kombinera kunskap från olika domäner.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C-intressenter samlas för att diskutera framtida HTML, välbefinnandet hos Internets ekosystem

2009-10-06

W3C-intressenter samlas nästa månad i Santa Clara, Kalifornien, USA på TPAC-veckan 2009, detta års arrangemang av den årliga veckolånga träffen där W3C:s arbetsgrupper deltar för att utbyta information om arbete, resultat och planer, och bearbeta viktiga tekniska frågor i fysiska möten.

Se denna pressrelease på svenska .

Finansiell data på webben -- Workshop i samarbete mellan W3C och XBRL International, Inc.

2009-10-05

World Wide Web Consortium (W3C) och XBRL International, Inc. (XII) samlar teknisk och finansiell expertis till Workshop on Improving Access to Financial Data on the Web, 5-6 oktober i Washington, DC, USA, för att gripa tag i viktiga utmaningar och samarbetsmöjligheter vad gäller perspektiven rapportering, transparens och tillgång för finansiell data inom offentlig sektor och näringsliv.

Se denna pressrelease på svenska .

Med POWDER ökar tilliten på webben

2009-09-01

Genom att publicera POWDER-standarden har nu W3C tagit ett viktigt steg mot att bygga en webb med tilit, och att göra det möjligt att på ett mer effektivt sätt upptäcka relevant högkvalitativt innehåll. När innehållsleverantörer använder POWDER, Protocol for Web Description Resources, så kan de hjälpa användare som behöver hitta välgrundad medicinsk information, letar efter pålitliga försäljare, eller söker efter innehåll som kan användas i enlighet med speciella licenser (t.ex Creative Commons-licens).

Se denna pressrelease på svenska .

Från kaos till ordning: W3C-standard underlättar kunskapsstrukturering

2009-08-18

En ny standard publicerats, en standard som skapar en brygga mellan världen av kunskapsstruktureringssystem -- såsom tesauri, klassifikationsstrukturer, ämnesrubriker, taxonomier och "folksonomies" -- och världen av länkad data, och ger mervärde till båda dessa världar. Bibliotek, museum, press, myndighetsportaler, företag, sociala nätverk och andra områden som hanterar stora mängder böcker, historiska artefakter, ordlistor för affärsbruk, nyhetsartiklar, blogginlägg och annat, de kan nu använda Simple Knowledge Organization System (SKOS) för att dra nytta av länkad data. Då olika sektorer med expertis och etablerade vokabulärer använder SKOS för att integrera dessa i den semantiska webben, så kan de öka värdet för alla som använder informationen.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C belyser semantiska webbens framsteg vid SemTech 2009

2009-06-15

W3C:s tekniska personal och fler än 30 W3C-medlemmar kommer att göra presentationer vid Semantic Technology Conference (SemTech) denna vecka i San Jose, Kalifornien, USA. Sessioner ledda av W3C:s personal och W3C-medlemmar belyser hur upptag och driftsättning av semantiska teknologier ökat under det senaste året. Bland annat kommer presentationer att lyfta fram hur grupper som arbetar med länkad data inom förvaltning, hälso- och sjukvård och andra fält driver fram användning av semantiska teknologier baserade på W3C-standarder.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium öppnar kontor i Senegal

2009-05-26

W3C har glädjen att meddela att dess första kontor i Väst-Afrika nu öppnat: W3C:s kontor i Senegal kommer att vara placerat på Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), knutet till UCAD (Université Cheikh Anta Diop), i Dakar, Senegal. I och med detta första franskspråkiga W3C-kontoret ser W3C fram emot ett vidgat kontaktnät mot franskspråkiga grupper, speciellt i angränsande länder i Afrika. Öppningsceremonin äger rum 27 maj 2009, som del i programmet för konferensen eLearning Africa.

Se denna pressrelease på svenska .

Standard för modellering av tjänster breddar användning av XML

2009-05-05

W3C att ännu en ny standard publicerats, en standard som gör det möjligt att använda XML-verktyg för att förbättra kvalitén på alltmer sofistikerade system och tjänster byggda på XML-standarder. Nu kan utvecklare validera uppsättningar av XML-dokument, antingen på sin fasta plats genom att använda Service Modeling Language 1.1 (SML), eller som ett paket, genom att använda SML Interchange Format 1.1 (SML-IF).

Se denna pressrelease på svenska .

W3C hälsar utvecklare välkomna till WWW2009 i Madrid

2009-04-07

W3C inbjuder deltagare vid WWW2009-konferensen, liksom utvecklare i Spanien att deltaga i W3C-spåret som nu hålls i ett nytt format. För första gången kommer W3C att den 23 och 24 april organisera två "läger" där utvecklare kan diskutera aktuella teman i webbutveckling, och skriva kod: Mobile Widgets camp och Social Web camp.

Se denna pressrelease på svenska .

Pressinformation: Förverkliga öppenhet i förvaltning med standardiserade webbteknologier

2009-02-25

W3C:s intressegrupp för e-förvaltning (eGovernment Interest Group) arrangerar ett speciellt intressentmöte (12-13 mars, Washington, DC, USA, hos American Institute of Architects) där man skall belysa målsättningar, nyttoeffekter och hinder relaterade till realisering av elektronisk förvaltning.

Se denna pressrelease på svenska .

Webbstandard för multimodalt innehåll, för fler användare, på flera sätt

2009-02-10

W3C publicerar en ny standard, som gör det möjligt att interagera med webben på andra sätt än med gamla vanliga tangetbordet och musen. EMMA, Extensible MultiModal Annotation stöder framtagandet av rika webbtillämpningar som till begränsad kostnad kan anpassas till nya indatamedel (såsom handskrift på skärm, naturligt språk och gester) och utdatamedel (såsom syntetiserat tal).

Se denna pressrelease på svenska .

Utmaningar för sociala nätverk identifierade av industriledare i W3C-workshop

2009-02-03

Idag publicerar W3C rapporten med slutsatser och rekommendationer från workshopen i januari om teknologiutmaningar för sociala nätverk på webben. Ett antal kritiska områden identifierades, och deltagarna föreslår att W3C skall studera området i mer detalj för att utvärdera möjligheter att genom standardisering uppnå bättre interoperabilitet mellan olika webbaserade sociala nätverk.

Se denna pressrelease på svenska .