OpenSocial Foundation överlåter standardiseringsarbete till W3C:s arbetsområde Sociala webben

2014-12-16

Som ett följd av att W3C den 31 juli 2014 startade arbetsgruppen för Sociala webben (Social Web Working Group) så meddelar nu OpenSocial Foundation och W3C att specifikationerna för OpenSocial och relaterade resurser förs över till W3C.

Se denna pressrelease på svenska .

Milsten för den öppna webbplattformen uppnådd med HTML5-standarden

2014-10-28

W3C publicerar idag webbstandarden HTML5 som W3C Recommendation, den femte större revisionen av det format som används för att bygga webbsidor och tillämpningar, och som är en hörnsten i den öppna webbplattformen. För tillämpningsbyggare och näringslivet i stort ger HTML5 en uppsättning funktionalitet som människor nu kan tryggt använda under kommande år. Stöd för HTML5 finns nu på en stor mängd apparater, vilket sänker kostnaden för att skapa rika tillämpningar som kan utnyttjas av användare överallt.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C skapar initiativ för betalningar på webben

2014-10-15

Näthandel har genomgått en unik tillväxt, och omfattningen ökar för varje år. W3C drar igång ett initiativ, Web Payments Interest Group, för att skapa ett ensat ramverk för hur betalningar på nätet hanteras, med mål att få enklare användarupplevelse, bättre säkerhet i transaktioner, och möjlighet att integera olika specifika betalningslösningar på ett integrerat sätt.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C fyller 20 år - Födelsedagssymposium i oktober

2014-06-18

I oktober 1994 skapade Tim Berners-LeeWorld Wide Web Consortium (W3C) för att leda webben till sin fulla potential. För att fira denna födelsedag inbjuder nu W3C alla webbintressenter till ett W3C20 Anniversary Symposium: The Future of the Web, för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra webben.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s Tillgängliga rika internettillämpningar (WAI-ARIA) 1.0 förbättrar tillgänglighet på den öppna webbplattformen

2014-03-20

WAI-ARIA är en teknisk specifikation om hur man kan konstruera dynamiskt interaktivt webbinnehåll så att de blir tillgängliga för personer med funktionshinder. WAI-ARIA har nu blivit webbstandard (W3C Recommendation).

Se denna pressrelease på svenska .

Hela världen firar webbens 25-årsjubileum

2014-03-12

Webben fyller nu 25 år. Detta firas världen över, bl.a. genom att enskilda personer skickar gratulationer via nätet. Under året kommer ett antal evenemang att arrangeras, där man utvärderar var webben är idag, och hur den bör utvecklas vidare.

Se denna pressrelease på svenska .