W3C annonserar första utkast av standard för personlig integritet på nätet

2011-11-14

Första förslag nu publicerat om teknologi för att hantera spårning av användares beteende på webben: "Do Not Track".

Se denna pressrelease på svenska .

Google är W3C:s första guldsponsor

2011-10-19

W3C informerar om sina första "W3C Organization Sponsors": Google (guld) och Adobe (silver).

Se denna pressrelease på svenska .

Inria värd för första franska W3C-kontoret

2011-09-21

Nu öppnar ett W3C-kontor för Frankrike. Under hela sin livstid har W3C haft en del av sin stab i Frankrike, men nu kommer dessutom resurser att dediceras (via det formella W3C-kontoret) att till marknadsföring och kontaktskapande inom Frankrike.

Se denna pressrelease på svenska .

Standard för digitalt bläck förbättrar apparatintegration

2011-09-20

När mobiltelefoner och andra apparater utan fysiskt tangent bord blir alltmer populära, så ökar behovet att kunna interagera med apparaten genom gester. InkML är en standard som stöder fångst, hantering och lagring av sådana gester.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C:s standarder för Web Services nu godkända som ISO/IEC internationella standarder

2011-09-06

Nu har ett antal W3C-specifikationer blivit formella internationella standarder (ISO/IEC). Detta är den första uppsättningen W3C-specifikationer som hanterats enligt ISO/IEC:s regelverk för Publicly Available Specifications.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C startar lättrörliga arbetsspår för att snabba upp innovation för webben

2011-08-16

För att förenkla arbetet med att standardisera webbteknologier startar nu W3C s.k. Community Groups och Business Groups.

Se denna pressrelease på svenska .

Standarden CSS för formatmallar ger nya möjligheter för interoperabilitet

2011-06-07

W3C släpper en uppdatering av den grundläggande CSS standarden (CSS 2.1), som representerar dagens läge i stöd för CSS-funktionalitet, och som fungerar som en stabil grund för framtida utvidgningar.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C inbjuder till bred granskning av HTML5

2011-05-25

W3C inbjuder idag till en bred granskning av specifikationen av HTML5 och av fem andra specifikationer som tillsammans utgör grunden för W3C:s Öppna webbplattform. HTML5, en hörnsten i denna plattform, erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa webbaserade tillämpningar som kan köras på alla typer av apparater. Eftersom denna teknologi har så stor betydelse för näringsliv och samhälle, så efterfrågar nu W3C synpunkter på det som tagits fram i denna fas av standardiseringsarbetet.

Se denna pressrelease på svenska .

Framväxande öppen webbplattform skapar ökat industriintresse

2011-05-10

Den öppna webbplattform som utvecklas genom standardisering inom W3C har dragit till sig ökat intresse från viktiga intressenter i webben, dess teknologier och dess användning. 36 organisationer från 16 länder har gått med i W3C under den gångna tolvmånadersperioden. Här återfinns ledande aktörer inom media, television, underhållning, spelvärlden telekommunikation, apparattillverkare och sociala media: China Unicom, Comcast, Facebook, LG Electronics, NEC Corporation, Netflix, SanDisk, Sony och Zynga. Stöduttalanden från ett antal nytillkomna medlemmar visar vilka deras motiv varit för att gå med i W3C, såsom HTML5, CSS, SVG och andra viktiga existerande arbetsområden, men även nya områden som Real-Time communications, Geolocation, Web and TV, Web Performance och Audio on the Web.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C-rapport om konvergens mellan webben och television

2011-03-28

Konvergens mellan webben och television var fokus för W3C:s andra Web and TV Workshop, som ägde rum i Berlin i februari. Idag publicerar W3C en rapport som sammanfattar diskussionen mellan de 77 organisationer som deltog -- bl.a. radio- och tv-operatörer, telekomföretag, kabeloperatörer, OTT ("over the top")-företag, innehållsleverantörer, apparattillverkare, programvaruleverantörer, leverantörer av webbtillämpningar, forskare, förvaltningar, och standardiseringsorgan aktiva i TV-området.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C @ WWW2011 i Indien: En öppen webbplattform för alla

2011-03-16

Webben har blivit en kritisk resurs som transformerar näringslivet och samället i stort. Detta år inbjuder W3C alla som deltar i WWW2011 att träffas i Hyderabad International Convention Centre (HICC) för att diskutera regionala och globala effekter av den växande öppna webbplattformen för tillämpningsutveckling.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C sprider XML till nya apparater och applikationer (EXI för komprimerad XML)

2011-03-10

Standarden Efficient XML Interchange (EXI) förbättrar på ett dramatiskt sätt prestanda, nätverkseffektivitet och energiförbrukning i tillämpningar som använder XML. EXI är en mycket kompakt representation av XML-information, vilket gör den perfekt för användning i smarta telefoner, i apparater med minnes- eller bandbreddsbegränsningar, i prestandakänsliga tillämpningar som sensornätverk, i konsumentelektronik som kameror, i bilar, i realtids finansiella system, och i många andra områden.

Se denna pressrelease på svenska .

Måldatum för HTML5 annonserade

2011-02-14

W3C har nu utvidgat uppdraget för arbetsgruppen för HTML med en tydlig milsten för HTML5, en kritisk komponent i W3C:s öppna webbplattform för tillämpningsutvecklare. I maj 2011 kommer arbetsgruppen att leverera en genomarbetad och utvärderad specifikation av HTML5 ("Last Call") , och 2014 är måldatum för att ha HTML5 som webbstandard ("W3C Recommendation").

Se denna pressrelease på svenska .

W3C öppnar tysk-österrikiskt W3C-kontor på DFKI

2011-02-10

Som ett steg att stärka samverkan med europeisk industri och forskning öppnar nu World Wide Web Consortium (W3C) ett nytt kontor för Tyskland och Österrike. Detta kontor är placerat på projektkontoret i Berlin för tyska forskningscentret för artificiell intelligens (Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI), det ledande tyska forskningsinstitutet inom området innovativ programvaruteknologi baserat på artificiell intelligens.

Se denna pressrelease på svenska .