World Wide Web Consortium firar 10 år med stil

2006-12-19

Detta år kan World Wide Web Consortium fira att vi under tio års tid haft tillgång till teknologin Cascading Style Sheets (CSS) -- en teknologi som webbkonstruktörer använder för att konstruera attraktiva, kostnadseffektiva och flexibla webbplatser.

Se denna pressrelease på svenska .

Rapport från W3C-workshop: bevarad integritet

2006-12-14

W3C publicerade idag rapport från workshop om personlig integritet och minnesanteckningar som rekommenderar kommande steg i arbetet att stödja löften om hur integritet bevaras när man utbyter känslig information på webben. Experter på integritet och behörighetskontroll, från Amerika, Australien, Asien och Europa, träffades i oktober 2006 i Ispra, Italien, för att studera utmaningar kring personlig integritet och dessas lösningar.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C uppdaterar formatteringsstandard för XML med efterfrågade utvidgningar

2006-12-05

W3C har nu reviderat den brett använda XML-formatteringsstandarden XSL-FO 1.0 så att man kan får stöd för nya typer av index, revisionsmarkeringar, PDF-bokmärken, och andra efterfrågade funktionaliteter. Den nu publicerade standarden, XSL-FO 1.1 Recommendation, ökar interoperabiliteten, genom att standardisera ovan nämnda funktionaliteter liksom andra förbättringar -- och stöder därmed sådant som tidigare bara stöddes i specifika verktyg.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium publicerar första version av GRDDL

2006-10-24

Med hjälp av "Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages", eller GRDDL (uttalas "griddel"), kan programvara automatiskt extrahera information från strukturerade webbsidor och därmed göra sådana sidor del av den semantiska webben.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C arrangerar seminarium om mobila webben i Paris den 16 November 2006

2006-10-18

W3C annonserar nu ett offentligt seminarium om tekniska lösningar för de speciella utmaningar som uppstår i den mobila webben. Arrangemanget äger rum på L'entrepôt i Paris, torsdagen 16 november 2006.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C startar arbete om säker webbsurfning

2006-10-17

Eftersom webbanvändare konfronterar säkerhetsproblem vid webbsurfning, så startar nu W3C ett arbete som skall lägga en grund för en säkrare webb. Dennya arbetsgruppen för säkerhetskontext(Web Security Context Working Group) skall ta fram standarder som gör att webbläsare kan hjälpa användare att agera säkrare på webben.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar dokument om tillgänglighet i rika Internet-tillämpningar (WAI-ARIA)

2006-09-26

W3C:s initiativ kring tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI) har nu startat utgivning av en uppsättning dokument som kommer att göra det lättare för webbdesigners att konstruera dynamiskt innehåll som är tillgängligt för människor med funktionshinder. I den första uppsättningen dokument i serien "Accessible Rich Internet Application" ingår WAI-ARIA Roadmap, WAI-ARIA Roles, och WAI-ARIA States and Properties

Se denna pressrelease på svenska .

W3C arbetar för förbättrad webbaccess i utvecklingsländer

2006-09-19

W3C inbjuder nu experter att deltaga i en workshop om den mobila webben i utvecklingsländer ("Mobile Web in Developing Countries"), i Bangalore, Indien, 5-6 december 2006. Deltagare kommer att diskutera utmaningar, krav och användningfall för den mobila webben i utvecklingsländer. I denna workshop samlas experter på teknologier för den mobila webben, och specialister på framväxande länder och digitala klyftor. De som vill deltaga i workshopen ombeds sända in ett position paper med e-post, före 1 november 2006.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C arrangerar workshop om formattering med XSL

2006-09-13

W3C (World Wide Web Consortium) arrangerar en workshop för att fånga upp idéer, behov och tekniker för kommande versioner av XSL-FO, formatteringskomponenten i "Extensible Stylesheet Language" (XSL). Workshopen äger rum den 18 oktober 2006 på Print Media Academy (Heidelberger Druckmaschinen AG) i Heidelberg, Tyskland.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar uppdaterade versioner av basstandarder för XML

2006-08-16

W3C publicerar nya utgåvor av specifikationerna för XML 1.0 / 1.1 och Namespaces in XML 1.0/1.1 / 1.1, med rättelser av alla kända felaktigheter och förtydliganden av formuleringar som kunde missförstås. Dessa fundamentala XML-specifikationer skapar en stabil grund för W3C-specificerade teknologier där man kan ställa frågor mot XML, transformera, presentera, kryptera och optimera XML.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar SVG Tiny 1.2 som W3C Candidate Recommendation

2006-08-10

I sitt arbete att göra webben åtkomlig från mobila apparater, och för att stödja det växande utbudet av olika små apparater, har W3C nu publicerat ett förslag om Scalable Vector Graphics (SVG), en grafikstandard som passar för såväl mobila apparater som vanliga datorer. Med SVG, som är ett XML-baserat format, kan man skapa interaktiv tvådimensionell vektorgrafik och animeringar. SVG 1.2 ("SVG Tiny"), den senaste version av SVG-standarden, är tillräckligt liten för att fungera på mobila apparater och kraftfull nog för vanliga datorer.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C stärker internationalisering i uppmärkningsspråk för talsyntes

2006-08-03

Idag offentliggjorde W3C resultaten från den andra workshopen om uppmärkning för talsyntes, där exterter på datortal från hela världen presenterade idéer för hur man kan få fler språk att stödjas av SSML 1.0. Bland resultaten återfinns ett nytt förslag till hur man kan revidera SSML 1.0 så att det passar ett ökat antal naturliga språk, bl.a. språk med stor spridning som mandarin, hindi, arabiska, ryska, hebreiska och andra språk i Asien.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar "Mobile Web Best Practices" som Candidate Recommendation

2006-06-27

World Wide Web Consortium (W3C) har nu uppnått ett viktigt mål i sitt arbete med att göra det lika lätt att använda webben från en mobil apparat som från en vanlig dator. W3C har publicerat ett förslag till Mobile Web Best Practices ("råd och principer för den mobila webben") som en s.k. Candidate Recommendation), vilket betyder att det finns brett stöd för det tekniska innehållet i dokumentet.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C-resultat presenteras på WWW2006 i Edinburgh

2006-05-23

World Wide Web Consortium (W3C) presenterar senaste resultat och planer för framtiden på WWW2006-konferensen, som äger rum denna vecka i Edinburgh International Conference Centre Edinburgh, Skottland, UK.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C arrangerar Workshop om databas för apparatbeskrivningar

2006-05-18

W3C arrangerar en workshop för att diskutera design, implementation och avsedd användning av en databas med beskrivningar av apparater ("Device Description Repository", DDR), som stöd för apparatberoende anpassning av innehåll.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C introducerar författarspråk för apparatoberoende innehåll

2006-05-16

W3C publicerar nu "Device Independence Authoring Language" (DIAL), ett språk som gör det lättare att skapa innehåll för det alltmer omfattande spektrat av mobila apparater.

Se denna pressrelease på svenska .

"Web Services Addressing 1.0" är nu en webbstandard

2006-05-09

W3C meddelar idag att "Web Services Addressing 1.0" nu publiceras som en W3C Recommendation. Industrin har nu tillgång till en tillförlitlig och interoperabel standard för att adressera meddelanden i webbtjänster.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium öppnar kontor i Kina

2006-04-04

W3C öppnar sitt kinesiska kontor den 27 april 2006. Genom detta nya kontor välkomnas kinesiska experter att deltaga i webbstandardisering inom ramen för W3C:s arbete. Kontoret är placerat på Advanced Computing Technologies, School of Computer Science & Engineering vid Beihang-universitetet i Beijing, China.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C fortsätter arbete med Web Services, utvidgar arbetet

2006-03-21

(W3C) förstärker sin satsning på att etablera grunderna för Web Services genom att fortsätta arbetet i aktiviteten kring Web Services. W3C fortsätter arbete med specifikationerna av SOAP, Web Services Description Language (WSDL), och addressering samt startar en ny arbetsgrupp kring att förstärka webbtjänstbeskrivningar med semantik. Om teknologi för webbtjänster kan utvidgas med teknologi från den semantiska webben, så blir det lättare att automatisera sammansättning av webbtjänster, liksom upptäckt av webbtjänster.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C arrangerar seminarium om Web Services

2006-02-21

W3C inbjuder härmed alla att deltaga i ett seminarium om Web Services med rubriken "Att använda Web Services: från infrastruktur till semantik" ("Using Web services: from infrastructure to semantics"), den 6 mars 2006 i Palais Brongniart, Paris, Frankrike. Detta arrangemang fokuserar på semantiska utvidgningar av Web Services, och ger konkreta exempel på utmaningar i affärsprocesser och hur de har hanterats genom användning av Web Services. Bland de W3C-medlemmar som demonstrerar lösningar integrerade i affärssystem återfinns Amadeus s.a.s., Canon, France Telecom, och Nokia.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C startar inkubatoraktivitet

2006-02-08

Nu startas inkubatoraktiviteten ("Incubator Activity"), en satsning som skall underlätta framtagande av nya webb-relaterade teknologier och som kompletterar den vanliga W3C-processen för att ta fram Recommendations. Genom denna inkubatoraktivitet erbjuds W3C:s medlemmar och webbvärlden i stort en ny strömlinjeformad process för att spekulera kring och utveckla intressanta och kanske kontroversiella idéer som (ännu) inte är accepterade som lämpliga för standardisering.

Se denna pressrelease på svenska .

Ledande aktörer enas om riktlinjer för innehåll på den mobila webben

2006-01-31

Nyckelaktörer i den mobila sektorn har nu enats om ett förslag angående riktlinjer för innehåll på den mobila webben. Detta är ett viktigt steg i W3C:s arbete att göra åtkomst till webben från mobiltelefoner lika enkel och smidig som från en vanlig dator. Dokumentet "Mobile Web Best Practices 1.0" ger råd, anvisningar och riktlinjer för hur man kan skapa en konsistent och positiv användarupplevelse på alla mobiltelefoner som ger åtkomst till webben.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium anordnar workshop om "webb överallt"

2006-01-24

W3C kallar samman representanter från industri och forskning till en workshop den 9-10 mars 2006 i Tokyo, Japan. Denna workshop skall klarlägga visionen om webben som en distribuerad tillämpningsplattform med användning inom kontor, inom hemmen och inom den mobila sektorn, fordonsindustri och annan industri. Deltagare kommer att diskutera möjligheter att vidga användningsområdena för sådana tillämpningar, samtidigt som man kan minska kostnader för att utveckla och driftsätta dem; analysera hur W3C:s nuvarande arbete passar in i visionen om UbiWebb (kombinationen av webben med ubiquitous computing), samt att hjälpa W3C att identifiera värdefulla områden för standardisering.

Se denna pressrelease på svenska .